Hallinnointiperiaatteet

 

Hallinnointiperiaatteet

OP Ryhmän ja sen keskusyhteisön OP Osuuskunnan (keskusyhteisö) päätöksenteko ja hallinnointi perustuvat voimassa olevien Suomen lakien ja niiden nojalla annettujen normien noudattamiseen.

OP Ryhmän toimintaa säätelevät etenkin laki talletuspankkien yhteenliittymästä, laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, laki luottolaitostoiminnasta, vakuutusyhtiölaki, osuuskuntalaki ja osakeyhtiölaki.

OP Ryhmän hallinnointiperiaatteet noudattavat soveltuvin osin ja osuustoiminnallisuuden erityispiirteet huomioon ottaen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2015 hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Lisäksi OP Ryhmä noudattaa toiminnassaan Hyvän liiketavan periaatteita (Code of Business Ethics).

Hallinnointiperiaatteissa kuvataan OP Ryhmän ja sen keskeisten osien rakenne ja tehtävät, keskeisten hallintoelinten tehtävät ja vastuualueet, ryhmä- ja konserniohjauksen periaatteet sekä sisäinen valvonta ja taloudellinen raportointi. Hallinnointiperiaatteiden avulla OP Ryhmä varmistaa toimintansa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Hallinnointiperiaatteet ovat saatavilla OP Ryhmän internetsivuilla.

Lataa Selvitys OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017 kokonaisuudessaan tästä.

 

 

 

Hallintoneuvosto

 

Hallintoneuvosto

OP Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenet OP-liitoittain 21.3.2017

(vakavaraisuuden perusteella valittujen jäsenten toimikausi merkitty suluin)
*Johtotehtävien määrään on laskettu kaikki johtotehtävät OP Ryhmässä ja sen sidosyhteisöissä, sisältäen myös tässä taulukossa ja alla olevissa taulukoissa luetellut tehtävät.
**Henkilön päätoimisarakkeeseen on merkitty OP Ryhmän ulkopuolisten johtotehtävien määrä.

Nimi, syntymävuosi ja kotipaikka

OP-liitto ja henkilön toimikausi

Asema OP Osuuskunnan hallintoneuvostossa
(suluissa ryhmän sisäisten johtotehtävien määrä) *

Päätoimi, titteli, koulutus (suluissa ryhmän ulkopuolisten johtotehtävien määrä) ** 

Hallintohenkilötaustaisen asema osuuspankissa

Arvio Kalle, 1964,
Siikajoki

Pohjois-Pohjanmaa, 2015–(2018)

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Ruukin Osuuspankki, Yo-merkonomi, MBA, LKV, APV1 (-)

 

Bäckman Tiina,
1959, Oulu

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2017–2020

Jäsen (2)

Rautaruukin Elä-kesäätiön hallituksen puheenjohtaja, VT (3)

 

Eklund Ola, 1952, Raasepori

Sydkusten,
2016–2019

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Wintem-Agency Oy,
Insinööri (ylempi AMK) (1)

Hallituksen puheenjohtaja,
Andelsbanken Raseborg

Enberg Leif, 1954, Korsnäs

Österbotten,
2016–2019

Jäsen (5)

Yrittäjä,
Oy Mapromec Ab, KTM (1)

Hallituksen puheenjohtaja,
Korsnäs Andelsbank

Eskola Tapani, 1953, Kotka

Kaakkois-Suomi,
2015–(2018)

Jäsen (3)

DI (1)

Hallituksen puheenjohtaja,
Kymenlaakson Osuus-pankki

Harju Anne, 1969, Salla

Lappi, 2016–(2018)

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Sallan Osuuspankki, MMM (-)

 

Heinonen Jarna, 1965, Kaarina

Varsinais-Suomi,
2015–(2018)

Jäsen (3)

Yrittäjyyden professori, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto, KTT (-)

Hallituksen puheenjohtaja,
Turun Seudun Osuus-pankki

Hinkkanen Mervi,
1954, Kontiolahti

Pohjois-
Karjala
2017–2020

Jäsen (2)

Koordinaattori, Karelia ammattikorkeakoulu,
Restonomi, MBA (-)

Hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Hyrskyluoto
Jorma, 1950,
Tampere

Pirkanmaa,
2015–(2018)

Jäsen (3)

Ekonomi (-)

Hallituksen puheenjohtaja, Tampereen Seudun Osuuspankki

Hällfors Terttu, 1955, Ulvila

Satakunta,
2017–2020

Jäsen (2)

Terveyskeskuslääkäri, Ulvilan terveyskeskus, Lääket.lis. (-)

Hallituksen puheenjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki

Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi

Lappi,
2016–2019

Jäsen (4)

Asianajaja,
Asianajotoimisto Jurmu,
OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ (-)

Hallituksen varapuheenpjohtaja, Pohjolan Osuuspankki

Järvi Ulla, 1952, Kokkola

Keski-Pohjanmaa,
2015–(2018)

Jäsen (2)

HT-tilintarkastaja, KTM (-)

Hallintoneuvoston puheen-johtaja, Kokkolan Osuus-pankki

Kaakko Marja-Liisa, 1965, Kalajoki

Keski-Pohjanmaa,
2016–2019

Jäsen (2)

Lehtori, Centria-ammattikorkeakoulu, Ekonomi, KTM (-)

Hallituksen jäsen, Kalajoen Osuuspankki

Kiander Jaakko, 1963, Helsinki

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2015–2018

Jäsen (2)

Johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen; VTT (1)

 

Kietäväinen
Seppo, 1959, Juva

Suur-Savo, 2015–2018

Jäsen (3)

Agrologi

Hallituksen puheenjohtaja, Suur-Savon Osuuspankki

Kiiskinen Juha, 1956, Sulkava

Suur-Savo,
2015–(2018)

Jäsen (2)

HuK (-)

Hallituksen puheenjohtaja,
Sulkavan Osuuspankki 

Koivula Olli,
1955, Kitee

Pohjois-Karjala,
2017–(2018)

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja,
Kiteen Seudun Osuuspankki, KTM, Agrologi (-)

 

Korkonen Jaakko, 1966, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaa, 2015–2018

Jäsen (2)

Lehtori, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Sedu, Insinööri (ylempi AMK), opetushallinnon tutkinto (-)

Hallituksen puheenjohtaja, Peräseinäjoen Osuus-pankki

Krohns Petri, 1964, Lappeen-ranta

Kaakkois-Suomi, 2015–2018

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja
Etelä-Karjalan Osuuspankki, OTK, VT MBA (-)

Hallituksen puheenjohtaja,
Orimattilan Osuuspankki

Kuosa-Kaartti Katja-Riina, 1973, Orimattila

Etelä-Suomi, 2016–(2018)

Jäsen (3)

KHT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy, KTM (1)

 

Kupsala
Tuomas, 1967,
Korpilahti

Keski-Suomi,
2015–(2018)

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Korpilahden Osuus-pankki, KTM, eMBA
(-)

 

Kääriäinen Jukka, 1953, Iisalmi

Pohjois–Savo,
2015–2018

Jäsen (2)

Suunnittelija,
Kansaneläkelaitos, VTM (-)

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Pohjois-Savon Osuuspankki

Laine Timo, 1959, Lahti

Etelä-Suomi,
2017–2020

Jäsen (4)

Toimitusjohtaja,
kauppaneuvos
Päijät-Hämeen Osuuspankki, OTK, VT, eMBA (-)

 

Luomala Juha,
1963, Valkeakoski

Pirkanmaa,
2017–2020

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Valkeakosken Osuuspankki, KTM, LKV (-)

 

Mikkola Ari, 1955, Tammela

Varsinais-Suomi,
2015–(2018)

Jäsen (2)

Yksikön johtaja, Hä-meen ammattikorkea-koulu Oy, Agronomi
(-)

Hallituksen varapuheen-johtaja, Lounaismaan Osuuspankki

Mäkelä Anssi,
1961, Urjala

Pirkanmaa,
2017–(2018)

Jäsen (2)

Senior Manager,
Valmet Technologies Oy, DI (1)

Hallituksen puheenjohtaja, Urjalan Osuuspankki

Nikola Annukka, 1960, Kirkko-nummi

Etelä-Suomi,
2015–(2018)

Jäsen (4)

Hallintojohtaja,
Konehuone Oy, KTM, Ekonomi (1)

Hallintoneuvoston puheenjohtaja,
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki

Näsi Olli, 1963, Huittinen

Satakunta,
2016–(2018)

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Satakunnan Osuus-pankki, OTK, VT, eMBA (1)

 

Palomäki Riitta,
1957, Helsinki

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2017–2020

Jäsen (2)

KTM (-)

 

Pehkonen
Jaakko, 1960,
Jyväskylä

Keski-Suomi,
2017–2020

Hallintoneuvoston
puheenjohtaja (5)

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto, KTT (-)

Hallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen Osuus-pankki

Pullinen Juha, 1963, Pöytyä

Varsinais-Suomi,
2015–2018

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Loimaan Seudun Osuuspankki; MMM, MH (-)

 

Sahlström Petri, 1971, Oulu

Pohjois-Pohjanmaa,
2016–2019

Jäsen (3)

Dekaani, Oulun yli-opisto, Oulun yliopis-ton kauppakorkeakoulu, KTT (-)

Varapuheenjohtaja, Oulun Osuuspankki

Tarkkanen Olli, 1962, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaa, 2015–(2018)

Hallintoneuvoston II varapuheenjohtaja (4)

Toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuus-pankki, OTK, VT,
eMBA (-)

 

Väisänen Mervi, 1963, Sotkamo

Kainuu,
2016–2019

Hallintoneuvoston I varapuheenjohtaja (7)

Markkinoinnin lehtori, Kajaanin ammattikor-keakoulu, KTM,
ekonomi (-)

Hallituksen varapuheen-johtaja, Kainuun Osuus-pankki

Väänänen Ari, 1973, Maaninka

Pohjois-Savo,
2015–(2018)

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Maaningan Osuus-pankki, OTK, VT (-)

 

Ylimartimo Arto,
1959, Oulunsalo

Muu jäsen (alueperiaatet-ta noudatta-matta valittu)
2017–2020

Jäsen (2)

Hallituksen puheen-johtaja, Proventia Group Oy
KTM, KHT (2)

 

Hallintoneuvoston työvaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

 Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Jaakko Pehkonen, 1960

Puheenjohtaja

KTT

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Mervi Väisänen, 1963

Varapuheenjohtaja

KTM,
ekonomi

Markkinoinnin lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Olli Tarkkanen, 1962

Jäsen

OTK, VT, eMBA

Toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki

Kalle Arvio, 1964

Jäsen

Yo-merkonomi, MBA, LKV, APV1

Toimitusjohtaja, Ruukin Osuuspankki

Leif Enberg, 1954

Jäsen

KTM

Yrittäjä, Oy Mapromec Ab

Tapani Eskola, 1953

Jäsen

DI

 

Jorma Hyrskyluoto, 1950

Jäsen

Ekonomi

Toimitusjohtaja, kauppaneuvos, Päijät-Hämeen Osuuspankki

Timo Laine, 1959

Jäsen

OTK, VT, eMBA

Toimitusjohtaja, kauppaneuvos, Päijät-Hämeen Osuuspankki

Juha Pullinen, 1963

Jäsen

MMM, MH

Toimitusjohtaja, Loimaan Seudun Osuuspankki

Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa.

Hallintoneuvoston tarkastusvaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Jarna Heinonen, 1965

Puheenjohtaja

KTT

Yrittäjyyden professori, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto

Riitta Palomäki, 1957

Varapuheenjohtaja

KTM

 

Jaakko Kiander, 1963

Jäsen

VTT

Johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutus-yhtiö Ilmarinen

Katja Kuosa-Kaartti,
1973

Jäsen

KTM

KHT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy

Anne Harju, 1969

Asiantuntijajäsen (2017-2018)

MMM

Toimitusjohtaja, Sallan Osuuspankki

Petri Krohns, 1964

Asiantuntijajäsen (2017-2018)

OTK, VT, MBA

Toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuspankki

Ari Väänänen, 1973

Asiantuntijajäsen (2016-2018)

OTK, VT

Toimitusjohtaja, Maaningan Osuus-pankki

Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa, asiantuntijajäsenen toimikausi on kolme vuotta tai hallintoneuvostokauden loppuun asti (suluissa toimikausi).

Hallintoneuvoston riskienhallintavaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Ola Eklund, 1952

Puheenjohtaja

Insinööri (ylempi AMK)

Toimitusjohtaja, Wintem-Agency Oy

Arto Ylimartimo, 1959

Varapuheenjohtaja

KTM, KHT

Hallituksen puheenjohtaja, Proventia Group Oy

Tiina Bäckman, 1959

Jäsen

VT

Rautaruukin Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja

Petri Sahlström, 1971

Jäsen

KTT

Dekaani, Oulun yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tuomas Kupsala, 1967

Asiantuntijajäsen (2017-2018)

KTM, eMBA

Toimitusjohtaja, Korpilahden Osuuspankki

Juha Luomala, 1963

Asiantuntijajäsen (2017-2020)

KTM, LKV

Toimitusjohtaja, Valkeakosken Osuuspankki

Olli Näsi, 1963

Asiantuntijajäsen (2017-2018)

OTK, VT,
eMBA

Toimitusjohtaja, Satakunnan Osuuspankki

Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa, asiantuntijajäsenen toimikausi on kolme vuotta tai hallintoneuvostokauden loppuun asti (suluissa toimikausi).

OP Ryhmän palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Jaakko Pehkonen, 1960

Puheenjohtaja

KTT

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Mervi Väisänen, 1963

Varapuheenjohtaja

KTM

Markkinoinnin lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taija Jurmu, 1976

Jäsen

OTM, asianajajatutkinto

Varatoimitusjohtaja, Lapin Kauppakamari

Annukka Nikola, 1960

Jäsen

KTM,
ekonomi

Hallintojohtaja, Konehuone Oy

Seppo Kietäväinen, 1959

Jäsen

Agrologi

 

Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa.

Keskusyhteisökonsernin johdon nimitysvaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Jaakko Pehkonen, 1960

Puheenjohtaja

KTT

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Mervi Väisänen, 1963

Varapuheenjohtaja

KTM

Markkinoinninlehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taija Jurmu, 1976

Jäsen

OTM, asianajajatutkinto

Varatoimitusjohtaja, Lapin Kauppakamari

Annukka Nikola, 1960

Jäsen

KTM, ekonomi

Hallintojohtaja, Konehuone Oy

Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa.

 

 

 

Johtokunta

 

Johtokunta

OP Ryhmän pääjohtajana vuodesta 2007 toiminut Reijo Karhinen jäi johtajasopimuksensa mukaiselle eläkkeelle tammikuun lopussa 2018. OP Ryhmän keskusyhteisön hallintoneuvosto on 20.9.2017 nimittänyt Timo Ritakallion, 55, OP Ryhmän uudeksi pääjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.3.2018. Pääjohtajan tehtäviä hoitaa nykyisen pääjohtajan eläkkeelle jäämisen ja uuden pääjohtajan tehtävään siirtymisen välisen ajan pääjohtajan varamies, johtokunnan puheenjohtaja Tony Vepsäläinen.

 

 
 
 • Tony Vepsäläinen
 • Karri Alameri
 • Carina Geber-Teir
 • Jari Himanen
 • Olli Lehtilä
 • Harri Luhtala
 • Harri Nummela
 • Erik Palmén
 • Jouko Pölönen
 • Outi Taivainen
 • Leena Kallasvuo
 

Tony Vepsäläinen, s. 1959

Ryhmäpalveluiden johtaja, pääjohtajan varamies

Puheenjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2006
Oikeustieteen kandidaatti, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus:

OP-Pohjola osk: Liiketoimintajohtaja 2011–2014
OP-Keskus osk: toimitusjohtaja 2007–2010
Tampereen Seudun Osuuspankki: toimitusjohtaja 1998–2006
Turun Seudun Osuuspankki: varatoimitusjohtaja 1996–1998
Kuopion Osuuspankki: pankinjohtaja 1993–1996
Suomen Säästöpankki SSP Oy: aluejohtajan varamies 1992–1993
Pohjois-Savon Säästöpankki: esimiestehtävät 1985–1992

Keskeiset luottamustehtävät:

Palvelualojen työnantajat PALTA ry: hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan jäsen
Automatia Pankkiautomaatit Oy: hallituksen puheenjohtaja
Osuuskunta Suomen Asuntomessut: hallintoneuvoston jäsen

 

Karri Alameri, s. 1963

Liiketoimintajohtaja, varallisuudenhoito

Johtokunnassa vuodesta 2015
Ekonomi, CEFA

Keskeinen aiempi työkokemus:

OP Osuuskunta: liiketoiminta-alueen johtaja, varallisuudenhoito, sijoitustoiminta
Pohjola Varainhoito Oy: toimitusjohtaja 2012–2014
OP-Pohjola osk: liiketoiminta-alueen johtaja, varallisuudenhoito 2013–2014
OP-Henkivakuutus Oy: varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja 2009–2012
Danske Capital, Sampo Pankki Oyj: varatoimitusjohtaja 2007–2008
Mandatum Omaisuudenhoito Oy: varatoimitusjohtaja 2004–2006
Carnegie Varainhoito Suomi Oy, sijoitusjohtaja 1997–2003

Keskeiset luottamustehtävät:

Access Capital Partners Group SA: hallituksen jäsen
Cinia Group Oy: hallituksen jäsen

 

Carina Geber-Teir, s. 1972

Johtaja, Asiakaskokemus ja viestintä

Johtokunnassa vuodesta 2009
Valtiotieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: viestintäjohtaja 2002–2009

Keskeiset luottamustehtävät:

Yle: hallituksen jäsen
Unico Banking Group: viestintätoimikunnan jäsen

 

Jari Himanen, s. 1962

Johtaja, Ryhmäohjaus ja asiakkuudet

Johtokunnassa vuodesta 2014
Merkonomi, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus:

Etelä-Karjalan Osuuspankki: toimitusjohtaja 2009–2014
Osuuspankkikeskus osk: pankinjohtaja, myyntikanavat ja myynnin tuki 2007–2009
Osuuspankkikeskus osk: pankinjohtaja, jäsenpankkiohjaus 2002–2006
Kuusamon Osuuspankki: toimitusjohtaja 1997–2001
Pohjolan Osuuspankki: pankinjohtaja 1994–1997
Iisalmen Osuuspankki: pankinjohtaja 1989–1994
Etelä-Savon Osuuspankki: pankinjohtaja 1986–1989
Koillis-Savon Osuuspankki: luottopäällikkö 1985–1986

Keskeiset luottamustehtävät:

 

Olli Lehtilä, s. 1962

Liiketoimintajohtaja, vahinkovakuutus

Johtokunnassa vuodesta 2014
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus:

Helsingin OP Pankki Oyj: toimitusjohtaja 2011–2014
Tampereen Seudun Osuuspankki: toimitusjohtaja 2006–2010, varatoimitusjohtaja 1999–2006
Päijät-Hämeen Osuuspankki: yrityspankinjohtaja 1997–1998
Postipankki Oy: erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä 1993–1997
Suomen Säästöpankki - SSP Oy: erilaisissa esimiestehtävissä 1992–1993
Sp-Palvelu Oy: esimiesharjoittelija 1990–1992

Keskeiset luottamustehtävät:

Helsingin Seudun Kauppakamari: valtuuskunnan jäsen
Ilmarinen: hallituksen jäsen
Pellervon taloustutkimus PTT ry: hallituksen jäsen
Unico Banking Group: Bancassurance Committee, jäsen

 

Harri Luhtala, s. 1965

Talousjohtaja

Johtokunnassa vuodesta 2007
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:

OP-Pohjola-ryhmä: eri asiantuntija- ja esimiestehtävät 1989–2007

Keskeiset luottamustehtävät:

VTS-rahasto: hallituksen puheenjohtaja
Rahoitusvakausrahasto: hallituksen jäsen
Elinkeinoelämän keskusliiton talous- ja verovaliokunta: hallituksen jäsen

 

Harri Nummela, s. 1968

Johtaja, digitaalinen liiketoiminta ja uudet liiketoiminnot

Johtokunnassa vuodesta 2014 ja aiemmin vuosina 2007–2010
Oikeustieteen kandidaatti, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus:

OP Osuuskunta: Liiketoimintajohtaja, varallisuudenhoito 2014–2015
OP-Palvelut Oy: toimitusjohtaja 2011–2014
OP-Keskus osk: johtokunnan jäsen, Pankki- ja sijoituspalvelut -toiminnon johtaja 2007–2010, osastonjohtaja 1998–2006
OP-Rahastoyhtiö Oy: toimitusjohtaja 1997–2006
Tampereen Seudun Osuuspankki: osastopäällikkö 1992–1997

Keskeiset luottamustehtävät:

Palvelualojen työnantajat Palta ry: elinkeinopoliittisen valiokunnan jäsen
Suomen Jääkiekkoliitto ry: puheenjohtaja

 

Erik Palmén, s. 1959

Riskienhallintajohtaja

Johtokunnassa vuodesta 2010
Kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri

Keskeinen aiempi työkokemus:

Nordea Pankki Suomi Oyj: eri asiantuntija- ja esimiestehtävät 1987–2009

Keskeiset luottamustehtävät:

VTS-rahasto: valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Sijoittajien korvausrahasto: puheenjohtaja
Unico Banking Group: riskienhallintatoimikunnan jäsen

 

Jouko Pölönen, s. 1970

Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta

Johtokunnassa vuodesta 2014
Kauppatieteiden maisteri, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus:

Helsingin Seudun Osuuspankki (ent. Helsingin OP Pankki Oyj): toimitusjohtaja 2014–
OP Yrityspankki Oyj (ent. Pohjola Pankki Oyj): toimitusjohtaja 2013–
Pohjola Vakuutus Oy: toimitusjohtaja 2010–2014
Pohjola Pankki Oyj: talous- ja rahoitusjohtaja 2009–2010 ja riskienhallintajohtaja 2001–2008
PricewaterhouseCoopers: KHT-tilintarkastaja 1999–2001 ja tilintarkastaja 1993–1999

Keskeiset luottamustehtävät:

 

Outi Taivainen, s. 1968

Henkilöstöjohtaja

Johtokunnassa vuodesta 2015
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:

Kone: Keski- ja Pohjois-Euroopan HR-johtaja 2012–2015
HR House Oy: Toimitusjohtaja 2009–2011
Nokia: Eri johtaja- ja asiantuntijatehtävissä 1993–2008

Keskeiset luottamustehtävät:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Osaava työvoima -valiokunnan jäsen
Palvelualojen työnantajat Palta ry: työmarkkinavaliokunnan jäsen
Unico Banking Group: HR-toimikunnan jäsen

 

Leena Kallasvuo, s. 1956

Tarkastusjohtaja

Osallistunut johtokunnan kokouksiin vuodesta 2010
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:

Finanssivalvonta (Rahoitustarkastus): eri asiantuntija- ja esimiestehtävät 2005–2010
Trema Finland Oy: projektipäällikkö 2000–2005
Aktia Säästöpankki: osastopäällikkö 1997–2000
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki: eri asiantuntija- ja esimiestehtävät 1983–1996

Keskeiset luottamustehtävät:

 

 

 

Riskienhallinta

 

Riskienhallinta

OP Ryhmän toiminta perustuu osuustoiminnallisiin arvoihin, vahvaan vakavaraisuuteen ja osaavaan riskienhallintaan. OP Ryhmän perustehtävä ja arvot sekä strategiset ja taloudelliset tavoitteet muodostavat riskienhallinnan perustan.

Riskienhallinta tukee strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että otetut riskit ovat oikeassa suhteessa riskinottokykyyn. Pitkällä aikavälillä maltillisen riskinoton puitteissa haetaan markkinoita nopeampaa kasvua. Tämä edellyttää vahvaan riskienhallintaan nojaavaa harkittua riskinottoa.

Osa jokapäiväistä liiketoimintaa ja yrityskulttuuria

Riskienhallinta on kiinteä osa päivittäistä liiketoimintaa ja sen johtamista. Riskitietoisuus ja maltillisen riskinoton linjaus heijastuvat jokaiseen liiketoimintapäätökseen ja ovat olennainen osa yrityskulttuuria. Asiakassuhteita hoidetaan riskienhallinnan näkökulmasta pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

Pankkitoiminnassa riskienhallinnan rooli näkyy esimerkiksi siten, että keskeisin edellytys myönteiselle luottopäätökselle on asiakkaan takaisinmaksukyky. Vahva riskienhallinta on sekä asiakkaan että OP Ryhmän etu.

Suuri toimija kohtaa monenlaisia riskejä

OP Ryhmän liiketoimintasegmenteissä riskit painottuvat eri tavoin. Pankkitoiminnassa korostuvat luottoriskit, rakenteelliset korko- ja rahoitusriskit sekä maksuvalmiusriskit. Vahinkovakuutuksessa puolestaan painottuvat korko- ja muut markkinariskit ja varallisuudenhoidossa henkivakuutuksen markkinariskit. Palvelujen digitalisoituessa kaikissa liiketoiminnoissa samoin kuin uusissa liiketoiminnoissa korostuvat operatiiviset riskit ja näistä eskaloituvat maineriskit. Sääntelyn monimutkaistuessa ja valvonnan tiukentuessa compliance-riskin hallinta korostuu kaikissa liiketoimintasegmenteissä.

OP Ryhmän laajuus antaa merkittäviä riskien hajautushyötyjä. Samalla kuitenkin erilaisten keskittymäriskien merkitys kasvaa.

OPn strategian mukaisesti tulevina vuosina panostetaan uudenlaisten palvelukokonaisuuksien ja liiketoimintamallien luomiseen. Uusien tuotteiden, palvelujen, liiketoimintamallien ja järjestelmien riskit arvioidaan keskusyhteisön riskienhallinnan hyväksymien menettelytapojen mukaisesti ennen niiden käyttöönottoa. OP Ryhmässä tarjotaan asiakkaille vain ryhmätasolla hyväksyttyjä tuotteita ja käytetään ryhmätasolla hyväksyttyjä liiketoimintamalleja.

OP Ryhmän liiketoiminnan merkittävät riskit ja niiden hallitsemiseksi käytettävät yleisimmät keinot on kuvattu oheisessa taulukossa.

  Riskin kuvaus Riskin hallintakeinot
Strategiset riskit

Riski, joka syntyy kilpailuympäristön muutoksista, hitaasta reagoinnista liiketoimintaympäristön tai asiakaskäyttäytymisen muutoksiin, väärän strategian valinnasta tai strategian toteuttamisen epäonnistumisesta.

Strategisia riskejä arvioidaan osana strategiaprosessia ja samalla tunnistetaan niiden hallitsemiseen liittyviä toimenpiteitä sekä arvioidaan niiden mahdollista vaikutusta mm. kokonaisriskiasemaan ja taloudellisen pääomavaateen kehittymiseen. Toimintaympäristön uhat huomioidaan ennakoivan riskienhallinnan avulla sekä systemaattisella toiminta- ja kilpailuympäristön seurannalla. Strategista riskiä vähennetään jatkuvalla suunnittelulla, joka perustuu analyyseihin ja ennusteisiin asiakkaiden tulevista tarpeista, eri toimialojen ja markkina-alueiden kehityksestä sekä kilpailutilanteesta.

Operatiiviset riskit

Riski taloudellisesta tappiosta tai muista haitallisista seuraamuksista, jotka syntyvät riittämättömistä tai epäonnistuneista prosesseista, puutteellisista tai virheellisistä menettelytavoista, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Operatiivisiin riskeihin kuuluvat myös ICT-, turvallisuus-, tietoturva-, menettelytapa- ja malliriskit.

Operatiivisten riskien hallinnassa keskeisintä on riskien tunnistaminen ja arviointi sekä kontrolli- ja hallintakeinojen toimivuuden ja riittävyyden arviointi. Liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaaviin riskeihin varaudutaan keskeisten liiketoiminta-alueiden jatkuvuussuunnittelulla.

Compliance-riski

Riski, joka aiheutuu ulkoisen sääntelyn, sisäisten menettelytapojen, asiakassuhteessa asianmukaisten menettelytapojen tai eettisten periaatteiden noudattamatta jättämisestä.

Compliance-riskin hallinta on osa sisäistä valvontaa ja luotettavaa hallintoa ja sellaisena kiinteä osa liiketoiminnan johtamista sekä yrityskulttuuria. Compliance-riskiä hallitaan seuraamalla lainsäädännön kehitystä, ohjeistamalla, kouluttamalla ja konsultoimalla organisaatiota sääntelyn mukaisten toimintatapojen noudattamisessa sekä valvomalla organisaation menettelytapojen säännöstenmukaisuutta.

Maineriski

Riski maineen tai luottamuksen heikkenemisestä, joka johtuu negatiivisesta julkisuudesta tai on seurausta jonkin toisen riskin toteutumisesta.

Maineriskiä hallitaan ennakoivasti ja pitkäjänteisesti noudattamalla sääntelyä, finanssitoimialan hyviä käytäntöjä ja OPn hyvän liiketavan periaatteita sekä korostamalla toiminnan ja siitä viestimisen avoimuutta.

OPssa noudatetaan kansainvälisiä taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun periaatteita ja kansainvälisiä sitoumuksia.

Luottoriskit

Riski siitä, että vastapuoli ei täytä luottosuhteesta syntyviä velvoitteita. Riskiä muiden vastapuolen velvoitteiden täyttämättä jättämisestä kutsutaan myös vastapuoliriskiksi.

Luottoriskien hallinta perustuu pankkitoiminnassa asiakassuhteen aktiiviseen hoitoon, asiakkaiden hyvään tuntemiseen, vahvaan ammattitaitoon ja kattavaan dokumentointiin. Keskeisessä asemassa luottoriskien hallinnassa on päivittäinen luottoprosessi ja sen laatu.

Luottoriskiä vähennetään käyttämällä vakuuksia, kovenantteja, keskusvastapuoliselvitystä, nettoutussopimuksia ja pörssituotteita.

Markkinariskit

Riski tappiosta, joka johtuu korkojen, hintojen, volatiliteetin tai markkinalikviditeetin muutoksista rahoitusmarkkinoilla. Markkinariskit muodostuvat taseen rakenteellisista markkinariskeistä (rahoitustaseen ja vakuutusvelan markkinariskit) sekä trading-toiminnan ja pitkäaikaisen sijoitustoiminnan markkinariskistä.

Pankkitoiminnan korkoriskiä hallitaan vaihtuvakorkoisten saatavien ja velkojen välistä eroa pienentämällä sekä limiiteillä ja valvontarajoilla. Lisäksi suojautumiseen voidaan käyttää johdannaisia.

Sijoitustoiminnan riskien hallinta perustuu hajautukseen tehokkaan allokaation avulla. Riskejä hallitaan limiiteillä (esim. VaR-limiitit, allokaatio-, luottoluokitus ja maariskilimiitit) ja sijoitussuunnitelmilla.

Vakuutusyhtiöt hallitsevat sijoitustoiminnan ja vakuutusvelan markkinariskejä käyttäen eri sijoitusinstrumentteja ja johdonnaissopimuksia.

Trading-toiminnan markkinariskejä rajoitetaan VaR-limiiteillä.

Likviditeettiriskit

Likviditeettiriski muodostuu maksuvalmiusriskistä, rakenteellisesta rahoitusriskistä ja varainhankinnan keskittymäriskistä. Maksuvalmiusriski on riski siitä, että OP Ryhmä ei suoriudu odotetuista ja odottamattomista, olemassa olevista ja tulevista kassavirroista eikä vakuustarpeista ilman vaikutusta päivittäiseen toimintaan tai taloudelliseen tilaan.

Rakenteellisella rahoitusriskillä tarkoitetaan pitkän aikavälin luotonantoon liittyvää epävarmuutta, joka johtuu rahoituksen rakenteesta aiheutuvasta jälleenrahoitusriskistä. Varainhankinnan keskittymäriski on riski siitä, että rahoituksen saanti vaikeutuu esimerkiksi yksittäiseen vastapuoleen, valuuttaan, instrumenttiin tai maturiteettiluokkaan kohdistuvasta tapahtumasta johtuen.

Likviditeettiasemaa hallitaan ennakoivalla rahoitusrakenteen suunnittelulla, limiiteillä ja tavoitetasoilla, maksuvalmiustilanteen seurannalla ja oikein mitoitetulla likviditeettireservillä, päivittäisen maksuvalmiuden suunnittelulla ja hoidolla, valmiustasopohjaisella jatkuvuus- ja varautumissuunnittelulla sekä tehokkaalla ja jatkuvalla likviditeettitilanteen ohjauksella.

Vahinkovakuutusriskit

Vahinkovakuutusriskit muodostuvat vahinko- ja varausriskeistä. Vahinkoriski syntyy siitä, että vahinkoja tapahtuu keskimääräistä enemmän tai ne ovat poikkeuksellisen suuria. Varausriski johtuu siitä, että jo tapahtuneiden vahinkojen korvausmenot ovat suuremmat kuin tilinpäätöshetkellä ennakoitiin.

Vakuutusriskien hallinnassa painottuu riskien valinta ja hinnoittelu, jälleenvakuutussuojan hankkiminen sekä korvausmenon kehittymisen seuranta ja vakuutusvelan arviointi.

Henkivakuutusriskit

Henkivakuutusriskit muodostuvat biometrisistä riskeistä sekä asiakaskäyttäytymis- ja kustannusriskeistä.

Biometriset riskit johtuvat siitä, että korvauksia maksetaan ennakoitua enemmän tai pidempään. Asiakaskäyttäytymisriskillä tarkoitetaan vakuutusmaksujen maksamisen tai koko sopimuksen ennenaikaista lopettamista tai sen muuttamista sopimukseen sisältyvän option perusteella. Kustannusriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa toteutuvat vakuutussopimusten hallinnoinnin kustannukset eroavat hinnoittelussa arvioiduista kustannuksista.

Henkivakuutuksen vakuutusriskejä hallitaan vakuutusten turvaavalla hinnoittelulla, huolellisella vastuuvalinnalla sekä jälleenvakuuttamalla. Myös eri vakuutuslajien väliset hajautushyödyt pienentävät riskiä. Henkivakuutuksessa jälleenvakuutetaan tarvittaessa suurimmat yksittäiset riskit sekä riskikeskittymät.

Asiakaskäyttäytymisriskiä hallitaan kilpailukykyisellä tuotevalikoimalla, sopivilla tuoterakenteilla sekä kannusteilla ja sanktioilla sopimusehdoissa.

Keskittymäriskit

Riskit, joita voi syntyä liiketoiminnan liiallisesta keskittymisestä yksittäisille asiakkaille, tuotteille, toimialoille, maturiteettijaksoille tai maantieteellisille alueille.

Keskittymäriskien hallinta nivoutuu kiinteästi muuhun riskienhallintaan. Niitä hallitaan esimerkiksi limiiteillä, enimmäisallokaatioilla, hajauttamisella ja taloudellisella pääomavaateella.

Riskienhallinnan ytimessä hyvä asiakastuntemus

OP Ryhmässä riskienhallinta perustuu kolmeen puolustuslinjaan. Ensimmäisen puolustuslinjan muodostaa liiketoimintaan ja muuhun operatiiviseen toimintaan integroitu riskienhallinta. Se valvoo riskipäätöksiä ja seuraa riskiasemaa. Aktiivisessa asiakassuhteen hoidossa saavutetulla asiakastuntemuksella varmistetaan riskinoton maltillisuus ja taataan perusedellytykset riskienhallinnan onnistumiselle.

Toisena puolustuslinjana toimii operatiivisesta liiketoimintaorganisaatiosta riippumaton riskienhallintatoiminto. Se vastaa riskienhallinnan yleisistä edellytyksistä OP Ryhmässä ja ohjaa, tukee sekä valvoo hallintoneuvoston vahvistamien riskienhallintaperiaatteiden toteutumista OP Ryhmässä ja sen yhteisöissä.

Kolmas puolustuslinja on keskusyhteisöön keskitetty sisäinen tarkastus, joka tarkastaa ja arvioi sekä keskusyhteisön että jäsenyhteisöjen riskienhallintaa.