OPn liiketoiminnat

 

OPn pääliiketoiminta-alueet

OPlla on kolme pääliiketoiminta-aluetta, jotka ovat pankkitoiminta, vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito. Tarjoamme asiakkaillemme maan kattavimman ja monipuolisimman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden sekä parhaat keskittämisedut.

Pankkitoiminta on OPn liiketoimintasegmenteistä suurin, ja OP on johtava asunto- ja yritysrahoittaja Suomessa. Henkilöasiakkaille OPn pankkitoiminnan palvelut ja tuotteet kattavat päivittäiset pankkiasiat ja maksamisen palvelut, lainat, säästöt ja sijoitukset. Yritysasiakkaille tarjoamme pankkipalvelut, rahoituksen, maksuliike- ja kassanhallintapalvelut, sijoittamispalvelut ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

OP on myös Suomen johtava vahinkovakuuttaja. Tarjoamme henkilö- sekä yritys- ja yhteisöasiakkaillemme monipuolisen ja kattavan vakuutusturvan. Uudenlaisten palvelukonseptien, digitaalisten ratkaisujen, laadukkaan yhteistyökumppaniverkoston sekä prosessitehokkuuden avulla kehitämme jatkuvasti korvauspalvelumme asiakaskokemusta ja luomme samalla kilpailuetua. Vahinkovakuutustoiminnan muodostavat OP Vakuutus, A-Vakuutus sekä Eurooppalainen.

OPn varallisuudenhoidolla on Suomen kattavin säästämisen ja sijoittamisen palveluverkosto. Tarjoamme asiakaslähtöisesti parhaat varallisuudenhoidon digitaaliset palvelut säästämis- ja sijoittamistarpeisiin sekä ainutlaatuisen Private Banking -kokemuksen. Tarjoamme monipuoliset palvelut ja tuotteet sijoitussidonnaisessa vakuuttamisessa, rahastoissa sekä sopimuspohjaisessa täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa ja sijoituskonsultoinnissa.

Kohti asiakaskeskeisiä palvelukokonaisuuksia

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on muuttua puhtaasta finanssitoimijasta digitaalisen ajan monialaiseksi palveluyritykseksi. Asiakkaiden kasvavat odotukset ja asiakaskäyttäytymisen muutos kannustavat meitä luomaan toimialarajat ylittäviä kokonaisratkaisuja. Siirrämme liiketoiminnan kehittämisen painopistettä asteittain yksittäisistä tuotteista kohti asiakaskeskeisiä palvelukokonaisuuksia, joista tähän mennessä on määritelty neljä: Asuminen, Liikkuminen, Terveys ja hyvinvointi sekä Talouden hallinta. Pisimmälle täysin uusien avauksien osalta näistä palvelukokonaisuuksista ovat edenneet Terveys ja hyvinvointi sekä Liikkuminen.

Ensimmäinen askel laajentumisessa terveys- ja hyvinvointipalveluihin otettiin jo vuonna 2013, kun ensimmäinen Pohjola Sairaala avasi ovensa Helsingissä. Nyt toiminnassa ovat lisäksi sairaalat Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Sairaalaverkosto valmistuu toukokuussa 2018 avautuvan Turun Pohjola Sairaalan myötä. Kaikki Pohjola Sairaalat tarjoavat kattavasti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut, tutkimukset, leikkauspalvelut sekä kuntoutuksen. Erikoisalojen tarjontaa on vähitellen kasvatettu, ja seuraavassa vaiheessa käynnistyvät maanlaajuisen lääkäriasemaverkoston perustaminen sekä työterveysliiketoiminnan kasvattaminen.

Vuonna 2016 lanseerattu OPn ensimmäinen liikkumisen palvelu OP Kulku tarjoaa sähköautoilua palveluna. Vuonna 2017 toimme markkinoille myös minuuttiveloituksella toimivat DriveNow-yhteiskäyttöautot Helsinkiin sekä valtakunnallisesti tarjolla olevan OP Kausiauton, josta auton saa käyttöönsä kuukaudeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi. Kerroimme myös rakentavamme Suomeen lähes sata uutta sähköautojen latauspistettä yhteistyössä Fortumin kanssa. Kehitämme edelleen aktiivisesti liikkumisen palveluita ja pyrimme tuomaan markkinoille avauksia, jotka uudistavat koko liikkumisen kenttää Suomessa.

 

 

 

Tuote- ja palvelukehitys

 

Tuote- ja palvelukehitys OP Ryhmässä

OPn tuote- ja palvelukehityksen tavoitteena on luoda tuotteita ja palveluita, jotka ovat innovatiivisia, käyttäjäystävällisiä ja asiakkaille merkityksellisiä sekä asiakaskokemukseltaan sujuvia.

Vaikka palvelut digitalisoituvat vauhdilla, OPn tuote- ja palvelukehityksessä kehitetään myös kasvokkain tapahtuvia asiakaskohtaamisia vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeita. Henkilöasiakkaiden osalta kehityksessä pyritään ottamaan huomioon eri alueilla asuvien ja eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet ja huolehtimaan erityisesti tuotteiden ymmärrettävyydestä. Yritysasiakkaiden tuotteilla ja palveluilla tähdätään yrityksen menestyksen edistämiseen esimerkiksi parantamalla toiminnan joustavuutta ja tuottavuutta.

Suuret panostukset kehittämiseen

Finanssialan voimakas ja nopea digitaalinen murros tuo toimialalle jatkuvasti uutta kilpailua ja kiihdyttää tuote- ja palvelukehitystä. Muuttuvassa toimintaympäristössä menestyminen vaatii parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tarjoamista ajasta, paikasta ja palvelukanavasta riippumatta. OPssa näkemyksemme on, että voittava asiakaskokemus perustuu jatkossa yhä enemmän ihmisen ja teknologian yhteispeliin – henkilökohtaista palvelua rikastetaan esimerkiksi datan, analytiikan ja keinoälyn avulla

OPn vuosittaisia kehittämisinvestointeja on kasvatettu strategian myötä noin 400 miljoonaan euroon. Viiden vuoden aikana investoimme kehittämiseen yhteensä jopa 2 miljardia euroa. Kehittämisinvestoinnit kohdistetaan finanssialan peruspalveluiden modernisointiin sekä uusien tuote- ja palvelukokonaisuuksien luomiseen.

Tuote- ja palvelukehitystä tehdään OPssa ketterän kehityksen mallin mukaisesti. Ketterällä kehityksellä tarkoitamme iteratiivista ja jatkuvasti asiakaspalautetta keräävää kehittämisen toimintamallia. Ketterän kehityksen malliin on siirrytty asteittain viime vuosien aikana, ja se on edellyttänyt uudenlaisten toimintamallien ja roolien luomista sekä pitkäjänteistä henkilöstön koulutusta. Ketterän kehityksen toimintamalliin kuuluu toiminnaltaan rajallisten (ns. beta) tuotteiden ja palveluiden lanseeraaminen ja niiden jatkojalostus testauksen ja asiakaspalautteen pohjalta.

 

 

Lisää asiakaslähtöisyyttä palvelumuotoilun edelläkävijyydellä

Asiakkaiden tarpeet ovat meille kaiken kehittämisen lähtökohta, ja asiakkaiden osallistaminen on siten luonnollinen ja tärkeä osa tuote- ja palvelukehitystä. Asiakaslähtöisyyttä on lisätty OPn tuote- ja palvelukehitykseen palvelumuotoilun menetelmin jo usean vuoden ajan. Tänä päivänä OP voidaan lukea Suomessa palvelumuotoilun edelläkävijäyritysten joukkoon, ja yli 45 henkilöä työllistävä palvelumuotoilijoiden yksikkö on verrattavissa osaamiseltaan ja kokoluokaltaan muotoilutoimistoon.

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmiä käyttäen – yhdessä asiakkaiden kanssa. Palvelumuotoilu alkaa käyttäjien tarpeiden ja käyttökokemuksessa havaittujen kipupisteiden ymmärtämisestä ja päättyy konkreettiseen käyttökokemuksen toteutukseen. Tavoitteena on saada aikaan selkeämpiä, helppokäyttöisempiä ja paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluita ja parantaa näin asiakaskokemusta.

Asiakkaillamme on mahdollisuus osallistua OPn tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen useilla eri tavoilla. Helsingin Vallilassa sijaitseva OP Helsingin konttori toimii ryhmän testilaboratoriona uusille toimintamalleille ja työkaluille. Konttorissa asiakkaat voivat testata ja tutkia nykyisiä sekä tulevia tuotteita ja palveluita erilaisin keinoin: kosketusnäytöillä, videoilla, animaatioilla ja demoilla.

Verkossa asiakkaamme voivat osallistua tuotekehitykseen OP Lab -sivustolla, jossa esitellään tulevaisuuden digitaalisia palveluja, kerätään asiakaspalautetta ja pilotoidaan palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. OP Labin lisäksi verkossa toimii myös Paja-asiakasyhteisö, johon asiakkaatmme voivat rekisteröityä. Pajassa toteutetaan nopeita kyselyitä, arvioidaan ideoita ja kerätään palautetta verkossa sekä erilaisissa tilaisuuksissa.

Palvelumuotoilijat tekevät vuosittain myös merkittävän määrän kasvokkain tapahtuvia asiakashaastatteluja eri puolilla Suomea ja ideoivat yhdessä asiakkaiden kanssa erilaisissa työpajoissa.

Lue lisää OP Lab -sivustolta.

OPn verkkopalvelu uudistui yhteistyössä asiakkaiden kanssa

OPn uudistunut verkkopalvelu ja verkkopankki op.fi on yksi esimerkki ketterän kehityksen toimintatavan soveltamisesta ja asiakkaiden osallistamisesta tuote- ja palvelukehitykseen. Uuden palvelun beta-versio avattiin kaikkien asiakkaiden kokeiltavaksi syksyllä 2016, ja nyt uudistunut op.fi palvelee sekä henkilö- että yritysasiakkaita pankki- ja vakuutusasioissa.

Eri-ikäiset asiakkaat ovat olleet alusta lähtien mukana uuden palvelun suunnittelussa ja kehittämisessä muun muassa haastattelujen, ryhmäkeskustelujen ja käytettävyystestien kautta sekä palvelua kokeilemalla. Kehitystyötä ohjaavaa asiakaspalautetta kerätään asiakkailta edelleen.

Lue lisää vuonna 2017 lanseeratuista tuotteista ja palveluista, esimerkiksi:

Talouden hallinta

Liikkuminen

Asuminen

 Yritykset

Terveys- ja hyvinvointi

Kanavat

 

 

 

Pankkitoiminta

 

Pankkitoiminta

OP on johtava asunto- ja yritysrahoittaja Suomessa. OPn markkinaosuus asuntoluotoissa oli vuoden lopussa 39,3 prosenttia. Yritysluotoissa markkinaosuus nousi 38,9 prosenttiin yritysluottokannan kasvaessa vahvasti.

Pankkitoiminta on OPn liiketoimintasegmenteistä suurin ja tarjoaa asiakkaille laajan ja kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoiman. Henkilöasiakkaille OPn pankkitoiminnan palvelut ja tuotteet kattavat päivittäiset pankkiasiat ja maksamisen palvelut, lainat, säästöt ja sijoitukset sekä asumisen – unohtamatta omistaja-asiakkaillemme tarjottavia monipuolisia etuja ja hyötyjä. Tavoitteenamme on henkilöasiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin turvaaminen ja oman talouden hallinnan ja menestyksen edistäminen. Haluamme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaiset ja eri elämäntilanteisiin sopivat joustavat pankkipalvelut.

Yritysasiakkaille tarjoamme pankkipalvelut, rahoituksen, maksuliike- ja kassanhallintapalvelut, sijoituspalvelut ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut. OPn yritysasiakkaina on pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä sekä yhteisöjä. Asiakassuhteissa tavoittelemme pitkäjänteisyyttä ja monipuolisia kokonaisasiakkuuksia. Kun asiakkaat tunnetaan hyvin ja heidän kanssaan toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa, voidaan ratkaisut räätälöidä tarpeisiin sopiviksi.

Yritysten kumppanina haluamme omalla toiminnallamme edistää kotimaisen yritystoiminnan menestystä ja kansainvälistymistä. Kansainväliseen palvelukykyyn panostamme muun muassa solmimalla harkittuja kansainvälisiä kumppanuuksia asiakaskunnan tarpeisiin pohjautuen. Vuoden 2017 lopussa avasimme edustuston Shanghaihin, Kiinaan, tukemaan suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä Aasian markkinoille.

Lue lisää pankkitoiminnan tuotteista ja palveluista osoitteesta op.fi.

OPn uuden strategian mukaisesti pankkitoiminnan digitaalisten palveluiden kehittämiseen panostetaan merkittävästi. Tavoitteenamme on kehittää käyttökokemukseltaan markkinoiden parhaat palvelut talouden suunnitteluun ja hallintaan. Matkalla monialaiseksi palveluyritykseksi kehitämme uusia digitaalisia palveluita myös asumiseen. Visionamme on tulevaisuudessa tarjota kokonaisvaltainen asumisen ekosysteemi, joka palvelee asiakkaita asumisen tarpeissa asuntokaupoista remontteihin ja kodin arkeen. Avasimme kesällä 2017 OP Koti -verkkopalvelun, joka on esiaskel kohti asumisen ekosysteemiä.

Tutustu palveluun osoitteessa op-koti.fi.

Ensimmäinen joukkorahoitus, tukea suuryrityksille, turvaa lainanmaksuun ja uutta maksamiseen

OP Joukkorahoituksen ensimmäinen kohde, pieni jäätelötehdas Suomisen Maito Oy haki joukkorahoituksella varoja kasvuun ja viennin aloittamiseen Jymy-luomujäätelölle. Rahoituskierros onnistui erinomaisesti, sillä kierroksen minimitavoite 200 000 euroa täyttyi kahdessa viikossa, ja Jymy sai tavoittelemansa määrän uusia osakkeenomistajia. Lopullinen euromäärä oli yli 400 000 euroa. OPn toisen joukkorahoituskohteen, nokialaisen vaatevalmistaja Papu Designin, rahoituskierros avattiin joulukuussa ja tavoite saavutettiin ennen vuodenvaihdetta.

Allekirjoitimme myös Euroopan Investointipankin (EIP) kanssa sopimuksen riskinjakotakaus-rahoitusmallista suurille ja keskisuurille yrityksille. Sopimuksen myötä toimme keskisuurten suomalaisyritysten saataville 300 miljoonan euron rahoituspaketin. Riskinjakotakaus kohdennetaan OP Yrityspankin keskisuurten yritysten sopiviin rahoitushankkeisiin. Lisäksi kahden muun käynnissä olevan takausohjelman, SME InnovFin ja SME Initiativen, kautta OP on rahoittanut pk-yrityksiä jo yhteensä yli 180 miljoonalla eurolla. Ohjelmien avulla olemme pystyneet hyvin tukemaan asiakkaidemme investointeja ja kasvua.

Odotukset korkojen noususta sekä huoli oman talouden turvaamisesta olivat vuonna 2017 monien henkilö- ja yritysasiakkaidemme mietteissä. Tästä kertoo se, että korkosuojauksia otettiin esimerkiksi asuntolainoihin lähes nelinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Vuosi 2017 oli vilkas myös maksamisen palveluiden saralla. Keväällä otimme käyttöön Siirto-palvelun OP-mobiilissa ja Pivossa, minkä myötä puhelinnumerolla maksaminen on yleistynyt asiakkaidemme keskuudessa merkittävästi. OPn asiakkaita on rekisteröitynyt Siirto-maksun piiriin jo yli 333 000. Verkko- ja mobiilimaksamiseen helpotusta toi Pivon uusi ominaisuus, jonka ansiosta ostokset voi maksaa helposti Pivo-sovelluksella ilman tunnuslukuja. Aloitimme myös mobiiliavaimen vaiheittaisen käyttöönoton OP-mobiilissa.

Saimme vuoden aikana myös monia tunnustuksia tuotteistamme ja palveluistamme ja vastaanotimme Suomen ykkössijan Global Financen World’s Best Bank -kilpailussa.

Luotonannossa vastuullisuuden arviointi on osa riskienhallintaa

OPssa asiakkaiden luotonantoa arvioidaan aina kokonaisvaltaisesti. Rahoituksessa ohjenuorana ovat luotonannon eettiset periaatteet ja ohjeet. Luotonannossa ja sen ohjeistuksessa huomioidaan hyvää luotonantotapaa koskevat säännökset sekä Finanssivalvonnan antamat suositukset.

Henkilöasiakkaiden osalta vastuullinen luotonanto perustuu asiakkaan velanhoitokyvyn huolelliseen selvittämiseen, luoton määrän mitoittamiseen ja riskien ymmärrettävään selittämiseen asiakkaalle. Yritysasiakkaiden rahoittamisessa taloudellisten seikkojen arvioinnin lisäksi rahoitettavien hankkeiden sosiaalisten ja ympäristövaikutusten tunnistaminen ja analysointi on tärkeää myös riskienhallinnan näkökulmasta ja normaali osa luottokelpoisuuden arviointiprosessia. Oman analyysin lisäksi OP konsultoi tarvittaessa riippumatonta arvioijaa, joka arvioi yksittäisen asiakkaan tai rahoitettavan hankkeen ympäristöriskit.

 

 

 

Vahinkovakuutus

 

Vahinkovakuutus

OP on Suomen johtava vahinkovakuuttaja. Tarjoamme henkilö- sekä yritys- ja yhteisöasiakkaille monipuolisen ja kattavan vakuutusturvan. Uudenlaisten palvelukonseptien, digitaalisten ratkaisujen, laadukkaan yhteistyökumppaniverkoston sekä prosessitehokkuuden avulla kehitämme jatkuvasti korvauspalvelumme asiakaskokemusta ja luomme samalla kilpailuetua.

OPn terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat toistaiseksi osa vahinkovakuutusliiketoimintaa. Tavoitteena on rakentaa terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnasta oma liiketoimintasegmentti. Haluamme varmistaa, että asiakkaillamme on monipuolinen ja kattava vakuutusturva. Keskeisimmät henkilöasiakkaiden vakuuttamisen osa-alueet ovat auton, kodin ja muun omaisuuden vakuuttaminen sekä henkilövakuuttaminen muun muassa tapaturmien ja sairauksien varalta sekä kotona että matkoilla.

Yritysasiakkaiden palveluissa tehtävänämme on turvata asiakkaidemme toiminnan jatkuvuus, tukea henkilöstön työkykyä ja auttaa turvallisen toimintaympäristön rakentamisessa. Tarjoamme asiakkaillemme kattavat ja monipuoliset riskienhallintapalvelut, joiden avulla yritys pystyy paremmin varmistamaan liiketoimintansa häiriöttömyyden ja varmuuden ongelmatilanteissa. Yritystoiminnan keskeiset vakuutettavat kohteet ovat yrittäjä itse, yrityksen henkilöstö, yrityksen käyttö- ja vaihto-omaisuus, tavarankuljetukset, ajoneuvot sekä yritysliiketoiminta. OP tarjoaa yrityksille myös kybervakuutusta tietoturmien varalle sekä henkilöstön henkilövakuutuksiin liitettävää työterveyshuoltopalvelua.

Korvauspalvelussa OPlla on kumppanuussopimuksia yli 20 toimialalla, esimerkiksi terveydenhuoltoalan yritysten, autokorjaamojen sekä rakennuskorjaus- ja kodinkoneliikkeiden kanssa. Kumppanuuksilla varmistetaan laadukas asiakaskokemus, korvaustoiminnan kustannustehokkuus, tasalaatuisuus ja saatavuus lähellä asiakasta. Uudet digitaaliset palvelut, kuten vahinkoapu.op.fi ja OP-mobiilin Vakuutus-osio tarjoavat asiakkaillemme sujuvan tavan hoitaa vahinkoasioita. Vahinkoapu-palvelusta asiakkaat löytävät toimintaohjeet vahinkotilanteeseen sekä tietoa siitä, mitä vakuutus korvaa. Vahinkoapu-palvelu löytyy myös OP-mobiilista ja OP-yritysmobiilista. Henkilöasiakkaiden OP-mobiilissa asiakkaamme voivat tehdä samalla vahinkoilmoituksen. Henkilöasiakkaiden vahingoista ilmoitetaan verkon tai mobiilin kautta noin 68 %, yritysasiakkaiden noin 43 %.

Lue lisää vahinkovakuutuksen tuotteista ja palveluista osoitteesta op.fi.

Vahinkovakuutusta uudistetaan OPn uuden strategian myötä muun muassa korvauspalvelua ja tuotevalikoimaa kehittämällä. Vahinkovakuutuksen tavoite on olla alan innovatiivisin toimija ja uudistaa suomalaista vahinkovakuutustoimintaa.

Ajoneuvo- ja mobiililaitevahinkojen hoitomallit edustavat uudenlaisia palvelukonsepteja

Strategiamme mukaisesti pyrimme siirtämään kehittämisen painopistettä yksittäisistä tuotteista kohti asiakaskeskeisiä palvelukokonaisuuksia. Vahinkovakuutuksessa tähän suuntaan on jo edetty esimerkiksi auto- ja mobiililaitevahinkojen palvelumalleissa, joissa pyritään helpottamaan asiakkaan arkea ja tarjoamaan näin ylivertainen asiakaskokemus.

Vuoden 2015 lopussa aloitettu uudenlainen autovahinkojen palvelumalli, Korjaamomestaripalvelu, laajeni vuoden 2017 aikana valtakunnalliseksi palveluksi. Palvelu on nyt saatavilla 12 paikkakunnalla 22 toimipisteessä. Palvelussa asiakas ohjataan vahingon sattuessa suoraan korjaamokumppanille, jossa on paikalla OPn Korjaamomestari. Mallin tarkoituksena on helpottaa autovahinkojen hoitamista niin, että asiakas saa kerralla hoidettua niin auton korjauksen kuin vahinkoon liittyvät korvauksetkin ja pääsee nopeammin takaisin arkeen.

Myös mobiililaitevahingoissa on käytössä palvelumalli, jossa asiakkaat voivat korjauttaa mobiililaitteensa OPn huoltoliikekumppanilla nopeasti ilman erillistä vahinkoilmoitusta. Palvelu on saatavilla 30 toimipisteessä sekä lisäksi koko maassa postin välityksellä. OP korvaa vuosittain noin 30 000 mobiililaitevahinkoa. Uuden palvelumallin ansiosta asiakkaamme saavat hoidettua mobiililaitevahinkoonsa liittyvät korvausasiat huomattavasti aiempaa helpommin.

Molempien palveluiden asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa.

Vahinkovakuuttamisessa vastuullisuus on asiakkaan suojaamista riskeiltä ja kannustamista ympäristöystävälliseen toimintaan

Vahinkovakuuttamisessa OPn vastuullinen tehtävä on vastata asiakkaiden riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisestä sekä vahinkojen ennaltaehkäisystä. Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa potentiaaliset riski- ja turvallisuustekijät ja optimoimme vakuutusratkaisut asiakaskohtaisesti. Varmistamme, että asiakas on riittävän tietoinen riskeistään eivätkä mahdolliset vahingot aiheuta ylitsepääsemättömiä taloudellisia vaikeuksia.

Vuoden 2017 aikana OP Vakuutus osallistui Vuosisadan liikenneteko -hankkeeseen, jonka tehtävänä oli edistää liikenneturvallisuutta. OP toteutti muun muassa noin 40 paikkakunnalla virtuaalitodellisuuskiertueen, jonka avulla heräteltiin katsomaan liikenteessä kulkemista pienen lapsen näkökulmasta.

Muuttuva ilmasto vaikuttaa vakuutusasiakkaidemme elämään ja yritysten liiketoimintaympäristöön. OP haluaa kehittää omaa vakuutustoimintaansa yhä ympäristöystävällisemmäksi. Tavoitteenamme on, että vakuutusratkaisumme kattavat mahdollisimman laajasti kaikki vakuutuskelpoiset riskit muuttuvissakin olosuhteissa. Korvaustoiminnassa OP edellyttää kumppaneiden huomioivan ja toimivan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Edistämme kestävää kehitystä paitsi kehittämällä omaa toimintaamme, myös kannustamalla muita ympäristöystävällisempiin tekoihin. Tuemme asiakkaidemme ja kumppaniemme toimintaa ilmastonmuutosta hillitseväksi. Tarjoamme riskitietoutta ilmastonmuutoksesta ja autamme siihen sopeutumisessa. Tavoitteenamme on edistää ihmisten ja yhteisöjen vastuullista toimintaa sekä vaikuttaa ilmastonmuutosta koskevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten kehitykseen.

Terveys- ja hyvinvointipalvelut laajenevat asteittain

Pohjola Terveys Oy:n sairaalaverkosto verkosto täydentyi vuonna 2017 kahdella uudella Pohjola Sairaalalla. Ensimmäinen, Helsingissä sijaitseva Pohjola Sairaala ja vuonna 2016 avattu Tampereen sairaala saivat näin rinnalleen toukokuussa avatun Oulun Sairaalan ja elokuussa Kuopioon perustetun uuden sairaalan. Kaikki neljä Pohjola Sairaalaa tarjoavat kattavasti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut, tutkimukset, leikkauspalvelut sekä kuntoutuksen.

Sairaalaverkosto valmistuu toukokuussa 2018 avautuvan Turun Pohjola Sairaalan myötä. Tulevina vuosina liiketoimintaa on tarkoitus laajentaa muun muassa valtakunnallisen lääkäriasemaverkoston rakentamisen kautta. Lisäksi panostetaan digitaalisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen.

Pohjola Sairaalan asiakkailta kerätään käyntien yhteydessä palautetta NPS-mittarilla (Net Promoter Score). Pohjola Sairaalan leikkausasiakkaiden NPS on ollut ensimmäisen sairaalan avaamisesta lähtien korkea, 97 vuonna 2017 (NPS:n vaihteluväli -100 – +100).

Terveys- ja hyvinvointipalveluihin laajentuminen sopii hyvin OPn vastuulliseen perustehtävään edistää omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristön menestystä ja hyvinvointia. Pohjola Sairaala on onnistunut lyhentämään hoitoketjua merkittävästi, mikä hyödyttää kaikkia osapuolia: työntekijää, työnantajaa, yhteiskuntaa ja vahinko- ja työeläkevakuuttajia lyhyempien poissaolojen ja pienempien kustannusten, korvausten ja ansionmenetysten kautta.

 

 

 

Varallisuudenhoito

 

Varallisuudenhoito

OP on yksi Suomen suurimmista varallisuudenhoidon toimijoista. Varallisuudenhoito vastaa henkilö- ja yritysasiakkaiden säästämis- ja sijoittamistarpeisiin asiakaslähtöisesti, tarjoaa parhaat varallisuudenhoidon digitaaliset palvelut sekä ainutlaatuisen Private Banking - kokemuksen.

Henkilöasiakkaille OP tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia säästämisen ja sijoittamisen palveluja. Sijoitusrahastovalikoima käsittää eri omaisuusluokkiin ja markkina-alueille sijoittavia rahastoja, joiden salkunhoito hoidetaan osin OP Ryhmän oman sijoitusorganisaation ja osin kansainvälisten yhteistyökumppaneiden toimesta. Henkivakuutuksen tuotevalikoimaan kuuluvat eläkevakuutukset, säästö- ja sijoitusvakuutukset sekä riskihenkivakuutukset.

Instituutio- ja yritysasiakkaille OP tarjoaa täyden valtakirjan omaisuudenhoidon ja sijoituskonsultoinnin lisäksi nykyaikaista riskiraportointia ja salkkuanalyysia sekä ratkaisuja yritysten likviditeetin hallintaan. Ammattimaisten instituutiosijoittajien palveluvalikoimaan kuuluu myös mahdollisuus sijoittaa OPn eläke- ja vakuutusyhtiöiden rinnalla vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

OPlla on Suomen laajin Private Banking -verkosto, joka tarjoaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista sopimuspohjaista varallisuudenhoitoa yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Private Banking -palveluun kuuluu OPn sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tuote- ja palvelutarjooma. Palvelumalleina ovat täyden valtakirjan omaisuudenhoito ja sijoituskonsultointi.

Henkilö-, yritys- ja instituutioasiakkaille on myös tarjolla kattava valikoima arvopaperinvälitys-, säilytys- ja analyysipalveluja. OPn palkittu osakeanalyysitiimi seuraa yli 80 kotimaista pörssiyhtiötä, laatii yhtiö- ja toimialakohtaisia ennusteita ja suosituksia sekä tuottaa monipuolisia analyysiraportteja makrotaloudesta, osakemarkkinoista ja toimialoista.

Lue lisää varallisuudenhoidon tuotteista ja palveluista osoitteesta op.fi.

Laajensimme tuotetarjoomaa ja paransimme palvelujamme

Asiakasomisteisena toimijana OP edistää asiakkaidensa menestystä ja vaurastumista. Vuonna 2017 laajensimme tuotevalikoimaamme ja paransimme palveluitamme monipuolisesti.

Uudistimme säästämisen ja sijoittamisen palveluitamme ja otimme käyttöön kokonaan uuden sijoitusmyynnin toimintamallin sekä sitä tukevat työkalut. Teimme myös kattavan sopimusuudistuksen säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaillemme. Uudistukset tarkoittavat asiakkaillemme yhtä selkeää säästämisen ja sijoittamisen palvelukokonaisuutta niin rakenteen kuin hinnoittelunkin osalta. Sopimuksen tekemisen taustalla vaikuttaa vuoden 2018 alussa voimaan tullut Euroopan laajuinen sijoittajansuojaa parantava MiFID II -sääntely. OP on varautunut sääntelyn tuomiin muutoksiin uudistamalla palveluita ja sopimusehtoja.

Myös passiivisen sijoittamisen tarjoomaa laajennettiin. Alensimme kaikkien indeksirahastojen hallinnointipalkkiot 0,39 prosenttiin. Samalla lanseerasimme uuden OP-Maailma-indeksirahaston. Laajan indeksirahastoperheemme kautta asiakkaamme pääsevät sijoittamaan maailmanlaajuisesti eri markkinoille kustannustehokkaasti.

Lanseerasimme myös uuden OP-Palvelukiinteistöt-erikoissijoitusrahaston OP-Vuokratuoton rinnalle. Rahaston tarina rakentuu suomalaisten elinkaaren aikana tarvittavien ja yhteiskunnalle tärkeiden palvelujen tuottamisen ympärille. Rahasto sijoittaa laajasti opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveystoimen kiinteistöihin.

Osaketoimeksiantojen välityksessä otettiin käyttöön Smart Order Routing (SOR)-palvelu. Uusi, huhtikuussa käyttöönotettu teknologia osaa hyödyntää osaketoimeksiannoissa perinteisten pörssien lisäksi myös vaihtoehtoisia markkinapaikkoja. SOR-palvelun myötä sijoittaja pääsee aina tavoittelemaan osakekaupoilleen parasta mahdollista likviditeettiä ja hintaa.

Lue lisää SOR-palvelusta.

OP oli vahvasti mukana järjestäjänä suomalaisten yhtiöiden listautumisissa ja oli ainoana tahona mukana kaikissa Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle tapahtuneissa listautumisissa; Kamuxissa, Silmäasemassa, Roviossa ja Terveystalossa. Suomessa vuosi 2017 jää historiaan tähän mennessä euromääräisesti vahvimpana listautumisvuotena, kun listautumisten euromääräinen kokonaisarvo nousi noin 1,7 miljardiin euroon.

Morningstar valitsi OP-Suomi Pienyhtiöt -rahaston Suomen parhaaksi osakerahastoksi. Valinta perustui vertailuun tuotosta ja riskistä viimeisen viiden edellisen kalenterivuoden aikana. OP-Suomi Pienyhtiöt sijoittaa Suomessa toimivien pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin, joiden markkina-arvo on yleensä alle 1,5 miljardia euroa.

OPn tavoitteena on puhua sijoittamisesta ja varainhoidosta asiakkaille helposti lähestyttävällä tavalla ja madaltaa kynnystä sijoittamiseen. Vuoden 2017 aikana tarjosimme asiakkaille entistä suuremman määrän webinaarimuotoisia asiakastilaisuuksia, joissa käsiteltiin kansantajuisella tavalla sijoittamista eri muodoissa.

Vastuullista sijoitustoimintaa

OP on vastuullisessa sijoittamisessa yksi toimialan edelläkävijä kansainvälisesti. Vastuullinen sijoittaminen muodostuu OPssa vastuullisuusasioiden (ESG: Environmental, Social and Governance) huomioimisesta sijoituspäätöksenteossa, kansainvälisten normien seurannasta, aktiivisesta omistajuudesta ja vaikuttamisesta, poissulkemisesta sekä positiivisesta teemasijoittamisesta.

OP Varallisuudenhoidon sijoitustoiminta noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Odotamme sijoituskohteidemme noudattavan kansainvälisiä periaatteita kuten Global Compactia ja OECD:n ohjeita monikansallisille yhtiöille. Käytämme kansainvälisten normien seurantaan puolueetonta yhteistyökumppania (GES Investment Service), joka tuottaa sijoitustoiminnan käyttöön jatkuvaa analyysia kansainvälisten normien toteutumisesta sijoituskohteissa. Yhteistyökumppani käy OPn varainhoito- ja rahastoyhtiöiden sijoitukset läpi kaksi kertaa vuodessa kansainvälisten normirikkomusten varalta. Seulonta kattaa suorat ja aktiiviset osake- ja yrityslainasijoitukset sekä kaikki edellä mainittuja sijoituksia tekevät OP-rahastot. Sen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi indeksituotteet ja ulkopuolisten salkunhoitajien rahastot.

Vuoden 2017 aikana lisäsimme asiakkaillemme tarjottavaa tietoa sijoitusrahastojen vastuullisuudesta. Rahastokohtainen ESG-raportti julkaistaan neljännesvuosittain ja se sisältää tietoa rahaston hiilijalanjäljestä, sijoituskohteiden ESG-luokituksista sekä positiivisesta ympäristövaikutuksesta. Aloitimme myös osallistumisen yhtiökokouksiin Suomen ulkopuolella vuonna 2017. OP-rahastot osallistuvat jatkossa merkittävissä määrin sijoituskohteidensa yhtiökokouksiin kansainvälisesti. Käytämme apuna palveluntarjoajaa, joka tuottaa analyysiä yhtiökokouksista ja vastaa äänestysohjeidemme toimittamisesta yhtiökokouksiin.

Lue lisää vastuullisen sijoittamisen raportista.

Myös OP Kiinteistösijoitus on sitoutunut vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja ottaa huomioon vastuullisen sijoittamisen kiinteistövarallisuuden hoidossa. OP Kiinteistösijoitus hoitaa hallinnoimiensa kiinteistörahastojen kiinteistösijoituksia sekä asiakkaittensa suoria kiinteistösijoituksia. Suoraan omistettujen kiinteistöjen ylläpidossa ja uussijoittamisessa painotetaan energiatehokkuutta, kulutuksien vähentämistä ja jätteiden käsittelyä. Epäsuorien kiinteistösijoituksien osalta yhtiö käyttää aktiivisesti vaikutusvaltaa vastuullisuusasioiden huomioimiseksi eri kohderahastojen ja -yhtiöiden hallituksissa ja sijoituskomiteoissa.

OP Kiinteistösijoitus kehittää jatkuvasti vastuullista toimintaa kiinteistöalalla. Yhtiö on allekirjoittanut kansallisen energiatehokkuussopimuksen ja osallistuu kiinteistöalan yritysvastuuraportoinnin kehittämiseen. Lisäksi yhtiö on kehittänyt itselleen ympäristöohjelman, jonka tavoitteena on jatkossakin pienentää toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Lue lisää kiinteistösijoituksen ympäristöraportista.