Pankkitoiminta

OP on johtava asunto- ja yritysrahoittaja Suomessa. OPn markkinaosuus asuntoluotoissa oli vuoden lopussa 39,3 prosenttia. Yritysluotoissa markkinaosuus nousi 38,9 prosenttiin yritysluottokannan kasvaessa vahvasti.

Pankkitoiminta on OPn liiketoimintasegmenteistä suurin ja tarjoaa asiakkaille laajan ja kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoiman. Henkilöasiakkaille OPn pankkitoiminnan palvelut ja tuotteet kattavat päivittäiset pankkiasiat ja maksamisen palvelut, lainat, säästöt ja sijoitukset sekä asumisen – unohtamatta omistaja-asiakkaillemme tarjottavia monipuolisia etuja ja hyötyjä. Tavoitteenamme on henkilöasiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin turvaaminen ja oman talouden hallinnan ja menestyksen edistäminen. Haluamme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaiset ja eri elämäntilanteisiin sopivat joustavat pankkipalvelut.

Yritysasiakkaille tarjoamme pankkipalvelut, rahoituksen, maksuliike- ja kassanhallintapalvelut, sijoituspalvelut ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut. OPn yritysasiakkaina on pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä sekä yhteisöjä. Asiakassuhteissa tavoittelemme pitkäjänteisyyttä ja monipuolisia kokonaisasiakkuuksia. Kun asiakkaat tunnetaan hyvin ja heidän kanssaan toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa, voidaan ratkaisut räätälöidä tarpeisiin sopiviksi.

Yritysten kumppanina haluamme omalla toiminnallamme edistää kotimaisen yritystoiminnan menestystä ja kansainvälistymistä. Kansainväliseen palvelukykyyn panostamme muun muassa solmimalla harkittuja kansainvälisiä kumppanuuksia asiakaskunnan tarpeisiin pohjautuen. Vuoden 2017 lopussa avasimme edustuston Shanghaihin, Kiinaan, tukemaan suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä Aasian markkinoille.

Lue lisää pankkitoiminnan tuotteista ja palveluista osoitteesta op.fi.

OPn uuden strategian mukaisesti pankkitoiminnan digitaalisten palveluiden kehittämiseen panostetaan merkittävästi. Tavoitteenamme on kehittää käyttökokemukseltaan markkinoiden parhaat palvelut talouden suunnitteluun ja hallintaan. Matkalla monialaiseksi palveluyritykseksi kehitämme uusia digitaalisia palveluita myös asumiseen. Visionamme on tulevaisuudessa tarjota kokonaisvaltainen asumisen ekosysteemi, joka palvelee asiakkaita asumisen tarpeissa asuntokaupoista remontteihin ja kodin arkeen. Avasimme kesällä 2017 OP Koti -verkkopalvelun, joka on esiaskel kohti asumisen ekosysteemiä.

Tutustu palveluun osoitteessa op-koti.fi.

Ensimmäinen joukkorahoitus, tukea suuryrityksille, turvaa lainanmaksuun ja uutta maksamiseen

OP Joukkorahoituksen ensimmäinen kohde, pieni jäätelötehdas Suomisen Maito Oy haki joukkorahoituksella varoja kasvuun ja viennin aloittamiseen Jymy-luomujäätelölle. Rahoituskierros onnistui erinomaisesti, sillä kierroksen minimitavoite 200 000 euroa täyttyi kahdessa viikossa, ja Jymy sai tavoittelemansa määrän uusia osakkeenomistajia. Lopullinen euromäärä oli yli 400 000 euroa. OPn toisen joukkorahoituskohteen, nokialaisen vaatevalmistaja Papu Designin, rahoituskierros avattiin joulukuussa ja tavoite saavutettiin ennen vuodenvaihdetta.

Allekirjoitimme myös Euroopan Investointipankin (EIP) kanssa sopimuksen riskinjakotakaus-rahoitusmallista suurille ja keskisuurille yrityksille. Sopimuksen myötä toimme keskisuurten suomalaisyritysten saataville 300 miljoonan euron rahoituspaketin. Riskinjakotakaus kohdennetaan OP Yrityspankin keskisuurten yritysten sopiviin rahoitushankkeisiin. Lisäksi kahden muun käynnissä olevan takausohjelman, SME InnovFin ja SME Initiativen, kautta OP on rahoittanut pk-yrityksiä jo yhteensä yli 180 miljoonalla eurolla. Ohjelmien avulla olemme pystyneet hyvin tukemaan asiakkaidemme investointeja ja kasvua.

Odotukset korkojen noususta sekä huoli oman talouden turvaamisesta olivat vuonna 2017 monien henkilö- ja yritysasiakkaidemme mietteissä. Tästä kertoo se, että korkosuojauksia otettiin esimerkiksi asuntolainoihin lähes nelinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Vuosi 2017 oli vilkas myös maksamisen palveluiden saralla. Keväällä otimme käyttöön Siirto-palvelun OP-mobiilissa ja Pivossa, minkä myötä puhelinnumerolla maksaminen on yleistynyt asiakkaidemme keskuudessa merkittävästi. OPn asiakkaita on rekisteröitynyt Siirto-maksun piiriin jo yli 333 000. Verkko- ja mobiilimaksamiseen helpotusta toi Pivon uusi ominaisuus, jonka ansiosta ostokset voi maksaa helposti Pivo-sovelluksella ilman tunnuslukuja. Aloitimme myös mobiiliavaimen vaiheittaisen käyttöönoton OP-mobiilissa.

Saimme vuoden aikana myös monia tunnustuksia tuotteistamme ja palveluistamme ja vastaanotimme Suomen ykkössijan Global Financen World’s Best Bank -kilpailussa.

Luotonannossa vastuullisuuden arviointi on osa riskienhallintaa

OPssa asiakkaiden luotonantoa arvioidaan aina kokonaisvaltaisesti. Rahoituksessa ohjenuorana ovat luotonannon eettiset periaatteet ja ohjeet. Luotonannossa ja sen ohjeistuksessa huomioidaan hyvää luotonantotapaa koskevat säännökset sekä Finanssivalvonnan antamat suositukset.

Henkilöasiakkaiden osalta vastuullinen luotonanto perustuu asiakkaan velanhoitokyvyn huolelliseen selvittämiseen, luoton määrän mitoittamiseen ja riskien ymmärrettävään selittämiseen asiakkaalle. Yritysasiakkaiden rahoittamisessa taloudellisten seikkojen arvioinnin lisäksi rahoitettavien hankkeiden sosiaalisten ja ympäristövaikutusten tunnistaminen ja analysointi on tärkeää myös riskienhallinnan näkökulmasta ja normaali osa luottokelpoisuuden arviointiprosessia. Oman analyysin lisäksi OP konsultoi tarvittaessa riippumatonta arvioijaa, joka arvioi yksittäisen asiakkaan tai rahoitettavan hankkeen ympäristöriskit.