Vahinkovakuutus

OP on Suomen johtava vahinkovakuuttaja. Tarjoamme henkilö- sekä yritys- ja yhteisöasiakkaille monipuolisen ja kattavan vakuutusturvan. Uudenlaisten palvelukonseptien, digitaalisten ratkaisujen, laadukkaan yhteistyökumppaniverkoston sekä prosessitehokkuuden avulla kehitämme jatkuvasti korvauspalvelumme asiakaskokemusta ja luomme samalla kilpailuetua.

OPn terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat toistaiseksi osa vahinkovakuutusliiketoimintaa. Tavoitteena on rakentaa terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnasta oma liiketoimintasegmentti. Haluamme varmistaa, että asiakkaillamme on monipuolinen ja kattava vakuutusturva. Keskeisimmät henkilöasiakkaiden vakuuttamisen osa-alueet ovat auton, kodin ja muun omaisuuden vakuuttaminen sekä henkilövakuuttaminen muun muassa tapaturmien ja sairauksien varalta sekä kotona että matkoilla.

Yritysasiakkaiden palveluissa tehtävänämme on turvata asiakkaidemme toiminnan jatkuvuus, tukea henkilöstön työkykyä ja auttaa turvallisen toimintaympäristön rakentamisessa. Tarjoamme asiakkaillemme kattavat ja monipuoliset riskienhallintapalvelut, joiden avulla yritys pystyy paremmin varmistamaan liiketoimintansa häiriöttömyyden ja varmuuden ongelmatilanteissa. Yritystoiminnan keskeiset vakuutettavat kohteet ovat yrittäjä itse, yrityksen henkilöstö, yrityksen käyttö- ja vaihto-omaisuus, tavarankuljetukset, ajoneuvot sekä yritysliiketoiminta. OP tarjoaa yrityksille myös kybervakuutusta tietoturmien varalle sekä henkilöstön henkilövakuutuksiin liitettävää työterveyshuoltopalvelua.

Korvauspalvelussa OPlla on kumppanuussopimuksia yli 20 toimialalla, esimerkiksi terveydenhuoltoalan yritysten, autokorjaamojen sekä rakennuskorjaus- ja kodinkoneliikkeiden kanssa. Kumppanuuksilla varmistetaan laadukas asiakaskokemus, korvaustoiminnan kustannustehokkuus, tasalaatuisuus ja saatavuus lähellä asiakasta. Uudet digitaaliset palvelut, kuten vahinkoapu.op.fi ja OP-mobiilin Vakuutus-osio tarjoavat asiakkaillemme sujuvan tavan hoitaa vahinkoasioita. Vahinkoapu-palvelusta asiakkaat löytävät toimintaohjeet vahinkotilanteeseen sekä tietoa siitä, mitä vakuutus korvaa. Vahinkoapu-palvelu löytyy myös OP-mobiilista ja OP-yritysmobiilista. Henkilöasiakkaiden OP-mobiilissa asiakkaamme voivat tehdä samalla vahinkoilmoituksen. Henkilöasiakkaiden vahingoista ilmoitetaan verkon tai mobiilin kautta noin 68 %, yritysasiakkaiden noin 43 %.

Lue lisää vahinkovakuutuksen tuotteista ja palveluista osoitteesta op.fi.

Vahinkovakuutusta uudistetaan OPn uuden strategian myötä muun muassa korvauspalvelua ja tuotevalikoimaa kehittämällä. Vahinkovakuutuksen tavoite on olla alan innovatiivisin toimija ja uudistaa suomalaista vahinkovakuutustoimintaa.

Ajoneuvo- ja mobiililaitevahinkojen hoitomallit edustavat uudenlaisia palvelukonsepteja

Strategiamme mukaisesti pyrimme siirtämään kehittämisen painopistettä yksittäisistä tuotteista kohti asiakaskeskeisiä palvelukokonaisuuksia. Vahinkovakuutuksessa tähän suuntaan on jo edetty esimerkiksi auto- ja mobiililaitevahinkojen palvelumalleissa, joissa pyritään helpottamaan asiakkaan arkea ja tarjoamaan näin ylivertainen asiakaskokemus.

Vuoden 2015 lopussa aloitettu uudenlainen autovahinkojen palvelumalli, Korjaamomestaripalvelu, laajeni vuoden 2017 aikana valtakunnalliseksi palveluksi. Palvelu on nyt saatavilla 12 paikkakunnalla 22 toimipisteessä. Palvelussa asiakas ohjataan vahingon sattuessa suoraan korjaamokumppanille, jossa on paikalla OPn Korjaamomestari. Mallin tarkoituksena on helpottaa autovahinkojen hoitamista niin, että asiakas saa kerralla hoidettua niin auton korjauksen kuin vahinkoon liittyvät korvauksetkin ja pääsee nopeammin takaisin arkeen.

Myös mobiililaitevahingoissa on käytössä palvelumalli, jossa asiakkaat voivat korjauttaa mobiililaitteensa OPn huoltoliikekumppanilla nopeasti ilman erillistä vahinkoilmoitusta. Palvelu on saatavilla 30 toimipisteessä sekä lisäksi koko maassa postin välityksellä. OP korvaa vuosittain noin 30 000 mobiililaitevahinkoa. Uuden palvelumallin ansiosta asiakkaamme saavat hoidettua mobiililaitevahinkoonsa liittyvät korvausasiat huomattavasti aiempaa helpommin.

Molempien palveluiden asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa.

Vahinkovakuuttamisessa vastuullisuus on asiakkaan suojaamista riskeiltä ja kannustamista ympäristöystävälliseen toimintaan

Vahinkovakuuttamisessa OPn vastuullinen tehtävä on vastata asiakkaiden riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisestä sekä vahinkojen ennaltaehkäisystä. Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa potentiaaliset riski- ja turvallisuustekijät ja optimoimme vakuutusratkaisut asiakaskohtaisesti. Varmistamme, että asiakas on riittävän tietoinen riskeistään eivätkä mahdolliset vahingot aiheuta ylitsepääsemättömiä taloudellisia vaikeuksia.

Vuoden 2017 aikana OP Vakuutus osallistui Vuosisadan liikenneteko -hankkeeseen, jonka tehtävänä oli edistää liikenneturvallisuutta. OP toteutti muun muassa noin 40 paikkakunnalla virtuaalitodellisuuskiertueen, jonka avulla heräteltiin katsomaan liikenteessä kulkemista pienen lapsen näkökulmasta.

Muuttuva ilmasto vaikuttaa vakuutusasiakkaidemme elämään ja yritysten liiketoimintaympäristöön. OP haluaa kehittää omaa vakuutustoimintaansa yhä ympäristöystävällisemmäksi. Tavoitteenamme on, että vakuutusratkaisumme kattavat mahdollisimman laajasti kaikki vakuutuskelpoiset riskit muuttuvissakin olosuhteissa. Korvaustoiminnassa OP edellyttää kumppaneiden huomioivan ja toimivan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Edistämme kestävää kehitystä paitsi kehittämällä omaa toimintaamme, myös kannustamalla muita ympäristöystävällisempiin tekoihin. Tuemme asiakkaidemme ja kumppaniemme toimintaa ilmastonmuutosta hillitseväksi. Tarjoamme riskitietoutta ilmastonmuutoksesta ja autamme siihen sopeutumisessa. Tavoitteenamme on edistää ihmisten ja yhteisöjen vastuullista toimintaa sekä vaikuttaa ilmastonmuutosta koskevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten kehitykseen.

Terveys- ja hyvinvointipalvelut laajenevat asteittain

Pohjola Terveys Oy:n sairaalaverkosto verkosto täydentyi vuonna 2017 kahdella uudella Pohjola Sairaalalla. Ensimmäinen, Helsingissä sijaitseva Pohjola Sairaala ja vuonna 2016 avattu Tampereen sairaala saivat näin rinnalleen toukokuussa avatun Oulun Sairaalan ja elokuussa Kuopioon perustetun uuden sairaalan. Kaikki neljä Pohjola Sairaalaa tarjoavat kattavasti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut, tutkimukset, leikkauspalvelut sekä kuntoutuksen.

Sairaalaverkosto valmistuu toukokuussa 2018 avautuvan Turun Pohjola Sairaalan myötä. Tulevina vuosina liiketoimintaa on tarkoitus laajentaa muun muassa valtakunnallisen lääkäriasemaverkoston rakentamisen kautta. Lisäksi panostetaan digitaalisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen.

Pohjola Sairaalan asiakkailta kerätään käyntien yhteydessä palautetta NPS-mittarilla (Net Promoter Score). Pohjola Sairaalan leikkausasiakkaiden NPS on ollut ensimmäisen sairaalan avaamisesta lähtien korkea, 97 vuonna 2017 (NPS:n vaihteluväli -100 – +100).

Terveys- ja hyvinvointipalveluihin laajentuminen sopii hyvin OPn vastuulliseen perustehtävään edistää omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristön menestystä ja hyvinvointia. Pohjola Sairaala on onnistunut lyhentämään hoitoketjua merkittävästi, mikä hyödyttää kaikkia osapuolia: työntekijää, työnantajaa, yhteiskuntaa ja vahinko- ja työeläkevakuuttajia lyhyempien poissaolojen ja pienempien kustannusten, korvausten ja ansionmenetysten kautta.