OP Ryhmä

 

OP Ryhmä lyhyesti

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä ja täysin asiakkaidensa omistama.

OPn liiketoiminta on jaettu kolmeen pääliiketoiminta-alueeseen, jotka ovat pankkitoiminta, vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito. Tarjoamme asiakkaillemme maan kattavimman ja monipuolisimman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden sekä parhaat keskittämisedut.

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on muuttua puhtaasta finanssitoimijasta digitaalisen ajan monialaiseksi palveluyritykseksi. Finanssiosaamisen säilyessä selkärankanamme laajennamme OPn toimintaa asteittain uusille alueille, kuten terveys- ja hyvinvointipalveluihin sekä asumiseen ja liikkumiseen.

OPssa työskentelee yli 12 000 henkilöä. OPlla on noin 1,8 miljoonaa omistaja-asiakasta ja 445 000 yritysasiakasta. Henkilöasiakkaita on noin 4 miljoonaa.

Menestystämme mitataan kahdessa roolissa onnistumisella

OPn toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen: yhdessä tekemiseen ja menestykseen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Perustehtävämme on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle.

Toteutamme perustehtäväämme osuustoiminnalliselle toimijalle ominaisen kaksoisroolin kautta. Liiketoiminnallisessa roolissa pidämme huolta tehokkuudestamme ja vakavaraisuudestamme. Yhteisöllisessä roolissa edistämme yhteisön pitkän tähtäimen menestystä ja hyvinvointia edustamalla positiivista muutosvoimaa toimintaympäristössä. Yhteisöllinen rooli merkitsee vaikuttavia tekoja yhteisön hyväksi niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti – digitaalisesti ja fyysisesti. Näiden kahden roolin yhdistelmä antaa meille erityisen kyvyn kehittää uusia palveluita ja uudistua omistajiemme ja toimintaympäristömme muutoksen mukana. Ryhmän menestystä mitataan onnistumisilla molemmissa rooleissa.

Osuustoiminnallisuuteen perustuvien yhteisöllisten periaatteiden mukaisesti toimimme aina laajemman yhteisön etua ajatellen, emmekä aja OPn tai yksittäisten toimijoiden tavoitteita, jos ne ovat ristiriidassa toimintaympäristön pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.

 

 

OP Ryhmän rakenne

OP Ryhmän muodostavat noin 170 itsenäistä osuuspankkia sekä niiden omistama keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen.

 

 

 

 

 

Omistaja-asiakkaat

 

Omistaja-asiakkaan etu ohjaa toimintaamme

OPn omistaa noin 1,8 miljoonaa omistaja-asiakasta. Asiakkaidemme omistamana luomme perustehtävämme mukaisesti hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme. Siksi toimintamme keskiössä on omistaja-asiakas.

Omistaja-asiakkaaksi voi liittyä maksamalla oman osuuspankkinsa jäsenosuusmaksun. Jäsenosuus oikeuttaa omistaja-asiakkaan moninaisiin hyötyihin ja antaa äänestysoikeuden pankin edustajiston vaaleissa. Jäsenosuusmaksu on kertasijoitus, muita maksuja tai kuluja ei ole. Omistaja-asiakkaiden on ollut vuodesta 2014 lähtien mahdollista tehdä lisäsijoituksia omaan osuuspankkiinsa Tuotto-osuuksien kautta. Osuuspankki maksaa Tuotto-osuuksille vuosittain korkoa pankin tuloksen perusteella ja ohjaa myös tällä tavoin osan menestyksestään omistaja-asiakkailleen. Vuodelta 2017 OP ennakoi maksavansa Tuotto-osuuksille korkoa 3,25 prosenttia (3,25).

 

 

Omistaja-asiakkaan hyödyt ja OP-bonukset

Liiketoiminnan tuloksesta merkittävä osa palautetaan omistaja-asiakkaille OP-bonuksina, joita kertyy pankki-, vahinkovakuutus- ja varallisuudenhoidon palveluista ja joita käytetään palvelumaksuihin ja vakuutuslaskuihin. Omistaja-asiakas saa myös alennuksia vakuutuksistaan.

Lisäksi omistaja-asiakkaalla on pääsy omistaja-asiakkaiden palvelukokonaisuuksiin, kuten edullisempiin päivittäispankkipalveluihin, uuteen kiinteäkorkoiseen asuntolainaan ja OP-sijoituskumppani-palveluun. Omistaja-asiakkaat voivat myös ostaa, myydä ja vaihtaa suurinta osaa OPn rahastoista ilman kaupankäyntikuluja.

Vuonna 2017 OP-bonuksia käytettiin pankki- ja varallisuudenhoitopalveluihin yhteensä 103 miljoonaa euroa (101) ja vahinkovakuutustuotteiden vakuutusmaksuihin 114 miljoonaa euroa (107). Omistaja-asiakkaille on vuodesta 1999 lähtien maksettu OP-bonuksina yhteensä yli 1,9 miljardia euroa. Vuonna 2017 asiakkaille kertyi bonuksia 220 miljoonaa euroa (208). Vahinkovakuutuksen keskittämisalennuksia annettiin yhteensä 70 miljoonaa euroa (67). Omistaja-asiakkaat ovat hyötyneet rahastojen kaupankäyntikulujen poistamisesta yli 5 miljoonaa euroa.

Omistaja-asiakas vaikuttaa monin tavoin

Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti omistaja-asiakkaat voivat halutessaan vaikuttaa pankin päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen. Pankin hallinnon kautta omistaja-asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet ulottuvat alueellisen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Pankin tekemiseen voi vaikuttaa mm. seuraavilla tavoilla:

  • Osuuspankin hallinnossa: Edustajisto on pankin ylin päättävä elin ja sen jäseninä toimivat omistaja-asiakkaat. Edustajistoon voi asettua ehdolle ja vaikuttaa sen kautta pankin toimintaan. Jokaisella omistaja-asiakkaalla on mahdollisuus äänestää omistamansa pankin edustajiston vaaleissa.
  • Digitaalisissa yhteisöissä: Monissa pankeissa uutena vaikuttamisen kanavana on otettu käyttöön omistaja-asiakasyhteisö, digitaalinen foorumi, jossa pankki pyytää säännöllisesti omistaja-asiakkailta mielipiteitä ja palautetta erilaisista asioista. Omistaja-asiakasyhteisön kautta vaikutetaan esimerkiksi siihen, mihin hyväntekeväisyyskohteeseen pankin osoittamat varat lahjoitetaan.
  • Tuote- ja palvelukehityksessä: Asiakkaat voivat osallistua OPn tuote- ja palvelukehitykseen Helsingin Vallilassa toimivassa OP Helsingin konttorissa sekä verkossa OP Lab -sivustolla ja Paja-asiakasyhteisössä.

Suomen toistaiseksi suurimmat sähköiset vaalit

OP Ryhmän 81 osuuspankissa järjestettiin syksyllä 2017 sähköiset edustajiston vaalit, joissa ehdokasasettelu, vaalikone ja itse äänestäminen olivat mahdollisia verkossa. Omistaja-asiakkaat valitsivat keskuudestaan pankin edustajiston seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Vaalien tulokset julkistettiin joulukuun 2017 alussa.

OPn edustajiston vaalit:

  • 81 osuuspankkia, jossa vaalit järjestettiin samanaikaisesti
  • äänioikeutettuja 1,5 miljoonaa, joista 1,2 miljoonalla oli mahdollisuus äänestää sähköisesti
  • 5 600 ehdokasta, lähes 2 400 edustajistoon valittua
  • yli 300 000 äänestänyttä, äänestysprosentti 26 prosenttia
  • 66 % äänistä annettiin sähköisesti, 34 % postiäänestyksellä.

 

 

 

Yritysasiakkaat

 

Yritysasiakkaiden toimintaedellytyksiä tukemassa

OP tarjoaa yritysasiakkaille monipuoliset pankki-, vakuutus- ja varallisuudenhoitopalvelut sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut. Palvelut kattavat muun muassa rahoituksen, maksuliike- ja kassanhallintapalvelut, sijoittamispalvelut, yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut, riskienhallinnan, henkilöstön hyvinvoinnin ja kansainvälistymisen. Asiakassuhteissa tavoitellaan pitkäjänteisyyttä ja monipuolisia kokonaisasiakkuuksia, ja ratkaisut räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi.

Yrityksen perustamiseen ja kasvun eri vaiheisiin liittyy monia erilaisia valintoja ja vaihtoehtoja. OP tukee yritystoimintaa sen kaikissa eri kehitysvaiheessa. Vuonna 2017 OP käynnisti aloitteleville yrittäjille suunnatun OP Kevytyrittäjä -palvelun pilotoinnin. Palvelun tarkoitus on helpottaa yrittäjäksi ryhtymistä.

Kansainvälisen toiminnan tukena laaja kumppaniverkosto ja Baltiassa omat konttorit

OP tukee yritysten liiketoimintaa Suomessa ja ulkomailla kattavien ulkomaanpalveluiden ja luotettavan kumppaniverkoston avulla.

Yritysten kumppanina haluamme omalla toiminnallamme edistää kotimaisen yritystoiminnan menestystä ja kansainvälistymistä. Kansainväliseen palvelukykyyn panostetaan muun muassa solmimalla harkittuja kansainvälisiä kumppanuuksia asiakaskunnan tarpeisiin pohjautuen. Vuoden 2017 lopussa avasimme edustuston Shanghaihin, Kiinaan, tukemaan suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä Aasian markkinoille.

OP Ryhmällä on omia konttoreita myös Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Baltian pankkitoiminta tarjoaa kattavat pankkipalvelut yritysasiakkaille. OP kertoi joulukuussa 2017, että se myy Baltiassa toimivan vakuutusyhtiönsä Seesam Insurance AS:n (Seesam) koko osakekannan Latvian ja Liettuan sivuliikkeineen Vienna Insurance Groupille (VIG). Seesam on perustettu vuonna 1991 ja se tuli osaksi OP Ryhmää vuonna 2006. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksynnän.

Omien konttoreiden ohella kansainvälisiä palveluita rakennetaan yhdessä globaalin kumppaniverkoston kanssa. OP tekee yhteistyötä sellaisten ulkomaisten pankkien kanssa, joilla on vahva jalansija omilla markkinoillaan, paras asiantuntemus paikallisesta yritys- ja pankkitoiminnasta sekä parhaat mahdollisuudet tarjota kyseisille markkinoille sopivia palveluratkaisuja yritysasiakkaiden käyttöön. Yhteistyömuodot vaihtelevat maksujen välityksestä aina strategisiin kumppanuuksiin. Vahinkovakuutuspalveluissa OPlla on yhteistyökumppanina RSA, yksi maailman johtavista vahinkovakuuttajista, joka toimii verkostonsa kautta yli sadassa maassa.

 

 

 

Paikallisuus ja osuuspankit

 

Osuuspankit vaikuttavat paikallisesti

Osuuskunta yritysmuotona sekä osuustoiminta aatepohjana lisäävät yhteisöllisyyttä ja jatkuvuutta OPn toimintaympäristössä.

OP on vahvasti sitoutunut asiakkaisiinsa ja toimintaympäristöönsä. Tunnemme paikallisen toimintaympäristömme pitkältä ajalta ja pystymme siksi rahoittamaan kotitalouksia ja yrityksiä myös haastavina aikoina. Paikallisen yritystoiminnan rahoittaminen onkin yksi pitkäaikaisen alueellisen hyvinvoinnin tärkeimmistä edellytyksistä. OPn alueelliset vaikutukset koskevat laajasti koko Suomea, sillä ryhmän konttori- ja palvelupisteverkosto on noin 400 konttorilla maan laajin ja tihein.

Tukea paikallisyhteisöille

OP toteuttaa perustehtäväänsä liiketoimintaroolin ohessa myös yhteisöllisen roolin kautta. Se merkitsee toimintaympäristön hyvinvoinnista ja elinvoimaisuudesta huolehtimista ja näkyy myös yleishyödyllisten yhteisöjen tukena, lahjoituksina ja sponsorointeina. Osuuspankit voivat omalla päätöksellään tukea esimerkiksi kotiseutunsa kulttuurielämää ja urheiluseurojen toteuttamaa lasten ja nuorten liikuntakasvatusta.

Vuonna 2017 eri puolilla Suomea 40 osuuspankkia tarjosi yhteensä yli tuhat kesätyöpaikkaa 15–17-vuotiaille nuorille paikallisissa yleishyödyllisissä yhdistyksissä. Kesäduuni OPn piikkiin -kampanjan tarkoituksena on auttaa nuoria saamaan työkokemusta tarjoamalla paikallisille yleishyödyllisille yhdistyksille ja seuroille mahdollisuuden palkata nuori kahden viikon ajaksi osuuspankin kustantamana.

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi OP halusi madaltaa kynnystä vapaaehtoistyön tekemiseen. Kaikki suomalaiset kutsuttiin mukaan tekemään vapaaehtoistyötä yhdessä yhteensä sadan henkilötyövuoden edestä, ja OP avasi kaikille avoimen vapaaehtoistyön kohtaamispaikan osoitteeseen Hiiop100.fi. Juhlavuoden aikana OP Ryhmän työntekijät ja hallinto tekivät ympäri Suomen yhdessä kumppaneiden ja suomalaisten kanssa yli 274 vuotta vapaaehtoistyötä.

Taloustaitohankkeessa OP Ryhmän vapaaehtoiset työntekijät vetävät ympäri Suomen nuorisotyön kautta löytyneille nuorille taloustaitojen ryhmäkoulutuksia. Lisäksi osa pankkien vapaaehtoisista toimii henkilökohtaisena talousmentorina yksittäisille nuorille. Taloustaitohanke tavoittaa erityisesti nuoria, joilla on vaikeuksia taloudenhallinnassa. Vuonna 2017 Taloustaitohankkeeseen osallistui 130 OPlaista. Taloustaitohanketta koordinoi Helsingin Diakonissalaitos.

OP tuki myös Suomen yliopistoja mittavalla lahjoituskokonaisuudella. Osuuspankit ja OPn keskusyhteisö lahjoittivat lahjoituskaudella 2015–2017 yhteensä 6,3 miljoonaa euroa suomalaisille yliopistoille. Yliopistolahjoituksilla haluamme olla varmistamassa suomalaisen yliopistotason koulutuksen ja tutkimuksen sekä Suomen pitkän aikavälin menestystä.

Osuuspankit ovat merkittäviä työllistäjiä ja veronmaksajia

Suurella osalla OPn taloudellisista vaikutuksista on välillisiä vaikutuksia myös paikallisen ja alueellisen talouden elinvoimaisuuteen. OP on esimerkiksi merkittävä työllistäjä useilla paikkakunnilla. Vuoden 2017 lopussa OPn palveluksessa oli 12 269 henkilöä (12 227). Vakinaisessa työsuhteessa oli 94 prosenttia (93) ja määräaikaisessa työsuhteessa 6 prosenttia (7). Suomessa työskenteli 11 847 henkilöä, Virossa 180, Latviassa 111 ja Liettuassa 131 henkilöä. Kesätyöntekijöitä ja -harjoittelijoita OPn palveluksessa oli vuonna 2017 yhteensä 439 (492).

Useilla paikkakunnilla osuuspankit kuuluvat suurimpien veronmaksajien joukkoon, ja myös ryhmätasolla OP on Suomen suurimpia veronmaksajia. OP Ryhmän tilikauden 2017 tuloverot olivat 223 miljoonaa euroa (223).

Katso verojalanjälki.

Vuonna 2017 kolmessa osuuspankissa, OP Helsingissä, OP Lounaismaassa ja OP Pohjois-Karjalassa toteutettiin tutkimukset, joissa mitattiin pankkien alueellisia ja yhteisöllisiä vaikutuksia. Tutkimusten tavoitteena oli muun muassa osuuspankkien olennaisimpien alueellisten vaikutusten tunnistaminen sekä toimintojen vaikutusten kertominen konkreettisilla mittareilla. Tutkimusten tulosten perusteella pankit voivat kertoa niiden toiminnan vaikuttavuudesta, esimerkiksi omistaja-asiakkaille ja muille sidosryhmille. Tutkimukset tarjoavat pankeille työkalun alueellisen ja yhteisöllisen vaikuttavuuden tavoitteelliseen kehittämiseen.

 

 

 

 

 

Henkilöstö

 

OP on huippuammattilaisten työyhteisö

OP Ryhmän uuden strategian mukainen matka monialaiseksi palveluyritykseksi on myös henkilöstön näkökulmasta suuri muutosprosessi. Henkilöstöasioissa painopisteitämme ovat osaamisen, johtamisen ja kulttuurin uudistaminen ja kehittäminen.

Toimialan murros haastaa organisaation uudistumiskyvyn ja kiristää huomattavasti osaamisvaateita niin hallinnossa, johdossa kuin henkilöstössä. Johtamisen ytimessä on yhteistyö, tehokkuus ja uudistuminen, jotka luovat pohjan muutosmatkallemme. OPn kulttuuri perustuu vahvaan arvopohjaan sekä jatkuvaan uudistumisen ja uudistamisen ilmapiiriin. Osaava ja motivoitunut henkilöstö luo ryhmälle menestystekijän, jolla vastataan muuttuvan toimintaympäristön ja digitalisaation tuomiin haasteisiin.

Monipuolisia tapoja kehittää ja uudistaa osaamista

OP Ryhmä tarjoaa monipuolisia tapoja kehittää osaamista kaikille henkilöstöryhmille. Perustana kehittymiselle on OPn strategian sisäistäminen ja ymmärrys siitä, miten uudistuminen tulee vaikuttamaan omaan työhön, tekemiseen ja osaamisvaateisiin.

Vuonna 2017 OP Ryhmä on rakentanut toimintamallia henkilöstön osaamisen uudistamiseen. Mallia rakennetaan, koska digitalisaation ja automatisaation myötä osa finanssialan nykyisistä tehtävistä tulee häviämään. Samalla digitalisaatio ja automatisaatio synnyttävät uudenlaista työtä, joka vaatii uudenlaista osaamista. Osaamisen uudistamisen toimintamallilla rohkaistaan ja ohjataan työntekijöitä pitämään huolta omasta työmarkkina-arvostaan. OPn tavoitteena on tarjota tukea kouluttautumiseen ja uudenlaisen työn löytämiseen niille työntekijöille, joiden työ tulevaisuudessa loppuu tai muuttuu merkittävästi. Ensimmäiset mallin mukaiset toimet otetaan käyttöön vuonna 2018, ja näistä osaa on jo pilotoitu.

OP Ryhmän strategiaa ja vuosisuunnitelmaa viedään käytäntöön vuosittaisten suoritusarviointien ja kehityskeskusteluiden kautta, joiden piiriin kuuluu koko OPn henkilöstö Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2017 OP Ryhmässä käytettiin kouluttautumiseen 15 tuntia henkilöä kohden.

Hallinnon osaamisen kehittämistä varten osuuspankkien hallituksissa ja hallintoneuvostoissa toimiville hallintohenkilöille on luotu kattava osaamisen kehittämisen kokonaisuus, joka koostuu verkkokursseista ja koulutuspäivistä. Hallinnon osaamisen ja hallitustyöskentelyn kehittämisen tavoitteena on luoda hyvät edellytykset osuuspankkien hallintotehtävien menestykselliseen hoitamiseen ja siten koko OP Ryhmän uudistumiseen.

Henkilöstökyselyt sekä terveys- ja hyvinvointikysely varmistamassa henkilöstön työkykyä

OP Ryhmän organisaatioilla on keskitetysti käytettävissään kaksi erilaista henkilöstökyselyä: laaja, koko organisaation läpileikkaava Henkilöstötutkimus ja nopeatempoisempi Pulssi. Vuoden 2017 henkilöstötutkimuksen tulos oli hyvää tasoa ja siinä keskeisiksi OPn menestystekijöiksi nousivat asiakaskeskeisyys, luottamus tulevaisuuteen ja arvojen mukainen toiminta.

Työhyvinvoinnin toimintamallit, työterveyshuolto ja työsuojelun käytännöt varmistavat entistä vahvemmin henkilöstön työkyvystä huolehtimista läpi työuran. Henkilöstölle suunnattu vuosittain toteutettavan terveys-ja hyvinvointikyselyn avulla löydetään työhyvinvointitoiminnan pohjaksi henkilöstön näkökulmasta keskeiset toiminta-alueet ja tarpeet.

 

 

OP on haluttu työnantaja

OP oli 2017 Universumin työnantajamielikuvatutkimuksessa finanssialan halutuin työnantaja sekä kaupallisen että IT-alan ammattilaisten keskuudessa sijoittuen molemmissa kohderyhmissä sijalle 7. Vastaavassa opiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa OPn sijoitus nousi kaupallisen alan opiskelijoiden keskuudessa kokonaistuloksissa sijalta 4. sijalle 3. IT-alalla OP palkittiin vuoden nousijana sijoituksen noustessa vuodessa sijalta 31. sijalle 15.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään OPn maanlaajuista työnantajamielikuvaa opiskelijoiden ja ammattilaisten parissa monimuotoisen yhteistyön, näkyvyyden sekä monipuolisten uramahdollisuuksien tarjonnan avulla. Teimme oppilaitosyhteistyötä muun muassa erilaisten projektien, rekrytointitapahtumien sekä asiantuntijaluentojen ja opiskelijavierailuiden muodossa.

OP Ryhmä työllisti kesällä 2017 439 kesätyöntekijää, jonka lisäksi Kehittäminen ja Teknologiat -alueelle lanseerattu OP Kiitorata -trainee-ohjelma herätti suurta kiinnostusta korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Loistavien pilottiohjelman kokemuksien ja tuloksien myötä laajensimme ohjelman myös muille liiketoiminta-alueillemme.

 

 

 

Sidosryhmät

 

Sidosryhmät

Sidosryhmävuorovaikutus on olennainen osa OPn osuustoiminnallista toimintamallia. Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on edellytys OPn yhteisöllisessä roolissa onnistumiselle. Kuulemalla sidosryhmiämme voimme ymmärtää niiden odotuksia ja löytää siten keinot edistää hyvinvointia toimintaympäristössämme. Haluamme kuuntelemalla ja keskustelemalla oppia ja ymmärtää sitä, miten voimme yrityksenä entistä tavoitteellisemmin hakea ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja uudistaa Suomea.

Sidosryhmätoiminnan tavoitteena on tunnistaa OPn yhteiskuntavastuutoiminnan kehityskohtia, kuvata sidosryhmille OPn uudistumista digitaalisen ajan monialaiseksi palveluyritykseksi ja tehdä sidosryhmädialogista entistä vaikuttavampaa. Työn tukena on vuonna 2017 toimintansa käynnistänyt yhteiskuntasuhteiden ja vaikuttajaviestinnän yksikkö. OPn Sidosryhmäfoorumi jatkoi säännöllisiä kokoontumisia. Sidosryhmäfoorumin jäseninä on edustajia työmarkkinajärjestöistä, think tankeista, poliittisista puolueista, yliopistoista ja kansalaisjärjestöistä.

Sidosryhmien näkemyksiä kartoitetaan ja sidosryhmäyhteistyön onnistumista mitataan erilaisilla tutkimuksilla ja palautekyselyillä. OPn oman median kanavia, kuten näkemysmedia Chydeniusta on uudistettu sidosryhmädialogin vahvistamiseksi erityisesti päättäjien keskuudessa.

 

 

Esimerkkejä vuoden 2017 yhteistyöstä sidosryhmiemme kanssa on esitetty alla olevassa taulukossa.

Sidosryhmä

Esimerkkejä yhteistyön muodoista ja sidosryhmien odotuksiin vastaamisesta

Henkilöstö

Koko OP Ryhmän henkilöstö Suomessa ja ulkomailla kuuluu kehitys- ja tavoitekeskustelujen piiriin. OP Ryhmässä halutaan luoda tasa-arvoiset työskentelymahdollisuudet kaikille. Henkilöstöä kuullaan säännöllisesti henkilöstötutkimuksilla.

Omistaja-asiakkaat ja asiakkaat

Asiakkaidensa omistaman OP Ryhmän tavoitteena ei ole voiton maksimointi omistajille, vaan osuuskunnan omistaja-asiakkaiden tarvitsemien palvelujen tuottaminen mahdollisimman tehokkaasti. Haluamme tarjota alan parhaat keskittämisedut. Omistaja-asiakkaamme ovat vahvasti edustettuina OP Ryhmän päätöksenteossa hallinnon kautta. Lisäksi asiakkaamme ovat keskiössä kaikessa tuote- ja palvelukehityksessämme.

Sijoittajat

OP Ryhmän sijoittajia ovat osuuspankkien tuotto-osuuksien haltijat ja ryhmän yhtiöiden liikkeeseen laskemien velkainstrumenttien haltijat. OP noudattaa taloudellista tiedottamista samassa laajuudessa kuin listayhtiöt, ja IR-toiminto huolehtii suhteista velkasijoittajiin.

Edustajisto ja hallinto

OP Ryhmän 81 osuuspankissa järjestettiin marraskuussa 2017 edustajiston vaalit, joissa omistaja-asiakkaat valitsivat keskuudestaan edustajiston omaan pankkiinsa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Edustajistoihin valittiin yhteensä lähes 2 400 jäsentä. Ehdokkaita oli yhteensä yli 5 600.

Lähiyhteisöt

Osuuspankit järjestävät eri kohderyhmille paljon erilaisia tilaisuuksia, kuten talouslukutaitoa kehittäviä oppilaitosvierailuja, luentoja, asiakastilaisuuksia ja perinteisiä lasten Hippo-urheilukisoja. Monet osuuspankit tukevat paikallisia urheiluseuroja ja kulttuuritapahtumia sekä lahjoittavat hyväntekeväisyyteen ja tukevat yrittäjyyttä. OP on mukana pankkien yhteisessä nuorten taloustaitohankkeessa. Satavuotiaan Suomen kunniaksi OP Ryhmän työntekijät ja hallinto tekivät ympäri Suomen yhdessä kumppaneiden ja suomalaisten kanssa yli 274 vuotta vapaaehtoistyötä.

Media

OPn johtajat ja asiantuntijat tapaavat toimittajia, vastaavat kysymyksiin ja avaavat keskusteluja eri kanavissa. OP on aktiivisesti läsnä sosiaalisessa mediassa. Facebook ja Twitter ovat sosiaalisen median pääkanavamme. OP jatkaa oman median kehitystyötä, kuten vuonna 2017 avatun op.median ja uudistetun näkemysmedian Chydeniuksen kehittämistä.

Koulut ja yliopistot, tiedeyhteisö

OP on mukana useissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö- ja rekrytointitapahtumissa eri puolella Suomea. Vuonna 2017 järjestimme lukuisia työharjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä lopputyömahdollisuuksia opiskelijoille. Olemme mukana mahdollistamassa Hundred – 100 koulua -hanketta yhtenä pääyhteistyökumppanina. Lisäksi osuuspankit ja OPn keskusyhteisö lahjoittivat lahjoituskaudella 2015–2017 yhteensä 6,3 miljoonaa euroa suomalaisille yliopistoille.

Kansalaisjärjestöt

OP haluaa olla aktiivinen vastuullisuusviestinnässään ja pyrkii vastaamaan esitettyihin tieto- ja keskustelupyyntöihin. OPn Asiakaskokemus ja viestintä saattaa tarvittaessa sidosryhmien huolenaiheita ylimmän johdon tietoon. OP tarjoaa järjestöille uuden vapaaehtoistyön digitaalisen välityspalvelun osoitteessa Hiiop100.fi.

Toimialajärjestöt, työmarkkinajärjestöt

OP on uuden strategian mukaisesti matkalla finanssiryhmästä monialaiseksi palveluyritykseksi ja kuuluu työnantajana Palvelualojen työnantajat Paltaan. OP vaikuttaa aktiivisesti myös kansainvälisissä toimialajärjestöissä, esimerkiksi EACB:ssa (European Association of Co-operative Banks).

Päättäjät ja viranomaiset

OP Ryhmä käy aktiivista vuoropuhelua ja tekee yhteistyötä kotimaisten viranomaisten sekä ministeriöiden ja niiden virkamiesten kanssa ajankohtaisista lainsäädäntöhankkeista. OP Ryhmän edunvalvontayksikkö vastaa lainsäädäntöhankkeiden edunvalvonnasta sekä tapaa ja informoi Euroopan parlamentin jäseniä ja eduskunnan kansanedustajia lainsäädäntöhankkeiden vaikutuksista suomalaiseen finanssialaan. Yhteisöllisessä roolissaan OPn tavoitteena on löytää vaikuttamiskeinoja, joilla on myös suomalaisen yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta myönteisiä vaikutuksia.