OP on huippuammattilaisten työyhteisö

OP Ryhmän uuden strategian mukainen matka monialaiseksi palveluyritykseksi on myös henkilöstön näkökulmasta suuri muutosprosessi. Henkilöstöasioissa painopisteitämme ovat osaamisen, johtamisen ja kulttuurin uudistaminen ja kehittäminen.

Toimialan murros haastaa organisaation uudistumiskyvyn ja kiristää huomattavasti osaamisvaateita niin hallinnossa, johdossa kuin henkilöstössä. Johtamisen ytimessä on yhteistyö, tehokkuus ja uudistuminen, jotka luovat pohjan muutosmatkallemme. OPn kulttuuri perustuu vahvaan arvopohjaan sekä jatkuvaan uudistumisen ja uudistamisen ilmapiiriin. Osaava ja motivoitunut henkilöstö luo ryhmälle menestystekijän, jolla vastataan muuttuvan toimintaympäristön ja digitalisaation tuomiin haasteisiin.

Monipuolisia tapoja kehittää ja uudistaa osaamista

OP Ryhmä tarjoaa monipuolisia tapoja kehittää osaamista kaikille henkilöstöryhmille. Perustana kehittymiselle on OPn strategian sisäistäminen ja ymmärrys siitä, miten uudistuminen tulee vaikuttamaan omaan työhön, tekemiseen ja osaamisvaateisiin.

Vuonna 2017 OP Ryhmä on rakentanut toimintamallia henkilöstön osaamisen uudistamiseen. Mallia rakennetaan, koska digitalisaation ja automatisaation myötä osa finanssialan nykyisistä tehtävistä tulee häviämään. Samalla digitalisaatio ja automatisaatio synnyttävät uudenlaista työtä, joka vaatii uudenlaista osaamista. Osaamisen uudistamisen toimintamallilla rohkaistaan ja ohjataan työntekijöitä pitämään huolta omasta työmarkkina-arvostaan. OPn tavoitteena on tarjota tukea kouluttautumiseen ja uudenlaisen työn löytämiseen niille työntekijöille, joiden työ tulevaisuudessa loppuu tai muuttuu merkittävästi. Ensimmäiset mallin mukaiset toimet otetaan käyttöön vuonna 2018, ja näistä osaa on jo pilotoitu.

OP Ryhmän strategiaa ja vuosisuunnitelmaa viedään käytäntöön vuosittaisten suoritusarviointien ja kehityskeskusteluiden kautta, joiden piiriin kuuluu koko OPn henkilöstö Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2017 OP Ryhmässä käytettiin kouluttautumiseen 15 tuntia henkilöä kohden.

Hallinnon osaamisen kehittämistä varten osuuspankkien hallituksissa ja hallintoneuvostoissa toimiville hallintohenkilöille on luotu kattava osaamisen kehittämisen kokonaisuus, joka koostuu verkkokursseista ja koulutuspäivistä. Hallinnon osaamisen ja hallitustyöskentelyn kehittämisen tavoitteena on luoda hyvät edellytykset osuuspankkien hallintotehtävien menestykselliseen hoitamiseen ja siten koko OP Ryhmän uudistumiseen.

Henkilöstökyselyt sekä terveys- ja hyvinvointikysely varmistamassa henkilöstön työkykyä

OP Ryhmän organisaatioilla on keskitetysti käytettävissään kaksi erilaista henkilöstökyselyä: laaja, koko organisaation läpileikkaava Henkilöstötutkimus ja nopeatempoisempi Pulssi. Vuoden 2017 henkilöstötutkimuksen tulos oli hyvää tasoa ja siinä keskeisiksi OPn menestystekijöiksi nousivat asiakaskeskeisyys, luottamus tulevaisuuteen ja arvojen mukainen toiminta.

Työhyvinvoinnin toimintamallit, työterveyshuolto ja työsuojelun käytännöt varmistavat entistä vahvemmin henkilöstön työkyvystä huolehtimista läpi työuran. Henkilöstölle suunnattu vuosittain toteutettavan terveys-ja hyvinvointikyselyn avulla löydetään työhyvinvointitoiminnan pohjaksi henkilöstön näkökulmasta keskeiset toiminta-alueet ja tarpeet.

 

 

OP on haluttu työnantaja

OP oli 2017 Universumin työnantajamielikuvatutkimuksessa finanssialan halutuin työnantaja sekä kaupallisen että IT-alan ammattilaisten keskuudessa sijoittuen molemmissa kohderyhmissä sijalle 7. Vastaavassa opiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa OPn sijoitus nousi kaupallisen alan opiskelijoiden keskuudessa kokonaistuloksissa sijalta 4. sijalle 3. IT-alalla OP palkittiin vuoden nousijana sijoituksen noustessa vuodessa sijalta 31. sijalle 15.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään OPn maanlaajuista työnantajamielikuvaa opiskelijoiden ja ammattilaisten parissa monimuotoisen yhteistyön, näkyvyyden sekä monipuolisten uramahdollisuuksien tarjonnan avulla. Teimme oppilaitosyhteistyötä muun muassa erilaisten projektien, rekrytointitapahtumien sekä asiantuntijaluentojen ja opiskelijavierailuiden muodossa.

OP Ryhmä työllisti kesällä 2017 439 kesätyöntekijää, jonka lisäksi Kehittäminen ja Teknologiat -alueelle lanseerattu OP Kiitorata -trainee-ohjelma herätti suurta kiinnostusta korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Loistavien pilottiohjelman kokemuksien ja tuloksien myötä laajensimme ohjelman myös muille liiketoiminta-alueillemme.