OP osana yhteiskuntaa

OP vaikuttaa toiminnallaan laajasti yhteiskuntaan. Finanssialalla on keskeinen merkitys kansantalouden hyvinvoinnille sekä suoraan että välillisesti. Tuotamme välttämättömiä peruspalveluita ja toimintamahdollisuuksia kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille.

Yhteisöllisessä roolissamme edistämme yhteisön pitkän tähtäimen menestystä ja hyvinvointia edustamalla positiivista muutosvoimaa toimintaympäristössä. Yhteisöllinen rooli merkitsee vaikuttavia tekoja yhteisön hyväksi niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Tavoittelemme ylivertaista asiakaskokemusta, jota tuotamme kaikissa kohtaamisissa – niin kasvotusten kuin digitaalisesti. Asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen  on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme, ja sitä mitataan asiakaskokemusmittarilla. Tavoitteenamme on tarjota toimialan paras monikanavainen asiakaskokemus luomalla jatkuvia ja merkityksellisiä kohtaamisia kaikissa kanavissa.

Huomioimme riskienhallinnan, tietoturvan ja vastuullisuusnäkökulmat arvoketjumme kaikissa vaiheissa. OPn keskitetty hankinta vastaa ryhmän keskeisimpien tuotteiden ja palveluiden hankinnasta. Edellytämme tavaran- ja palveluntoimittajien noudattavan OPn toimittajan yhteiskuntavastuuvaatimuksia, OP Ryhmän hankintaehtoja ja hyvän liiketavan periaatteita sekä soveltuvaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia.

OP on vahvasti sitoutunut asiakkaisiinsa ja toimintaympäristöönsä. Edistämme kestävää taloutta esimerkiksi paikallista yritystoimintaa rahoittamalla. OPn alueelliset vaikutukset koskevat laajasti koko Suomea, sillä ryhmän konttori- ja palvelupisteverkosto on maan laajin ja tihein. Lisäksi OPn taloudellisilla vaikutuksilla on välillisiä vaikutuksia myös paikallisen ja alueellisen talouden elinvoimaisuuteen.