Viktiga händelser

OPs nättjänst förnyades i samarbete med kunderna

Betaversionen av OPs förnyade nättjänst och nätbank op.fi öppnades för kunderna hösten 2016 och tjänsten har utvecklats på basis av respons från kunderna. Op.fi har förnyats under 2017 och börjat betjäna både privat- och företagskunder i bank- och försäkringsärenden i stor utsträckning. OP är en av de få aktörerna inom finansbranschen som öppnat sin tjänst i betaskedet. Den nya tjänsten har från första början utvecklats tillsammans med kunderna, och respons samlas fortfarande in av kunderna för att vidareutveckla tjänsten.

Enklare betalningar och fler alternativ

Siirto-tjänsten, som tagits fram av de finländska bankernas samägda företag Automatia, togs i bruk i april. Siirto gör det möjligt att betala i realtid t.ex. till bekanta enbart med telefonnumret. Det blev lättare att betala på nätet och via mobilen i och med en ny funktion i Pivo som gör det möjligt att betala inköp behändigt med Pivo utan nyckeltal. Också de första betalningsrobotarna som OP tagit fram för Facebook Messenger lanserades.

OPs allt mångsidigare mobilitetstjänster

OPs första tjänst inom mobilitet, OP Kulku, som lanserades 2016 erbjuder elbilar som tjänst. Under 2017 lanserade OP också den minutdebiteringsbaserade bildelningstjänsten DriveNow i Helsingfors samt den riksomfattande tjänsten OP Periodbil, där man kan hyra en bil antingen för en månad eller för en längre period. I maj meddelade OP att OP i samarbete med Fortum bygger nästan hundra nya laddningsställen för elbilar i Finland.

Hiiop: OP Gruppens gåva till 100-åriga Finland

Under Finlands hundraårsjubileumsår ville OP Gruppen sänka tröskeln att göra frivilligarbete. Alla finländare uppmuntrades att delta i frivilligarbete och OP lanserade en portal för frivilligarbete som är öppen för alla på adressen Hiiop100.fi. Där kan man annonsera frivilligarbete och söka efter lämpligt frivilligarbete. Under jubileumsåret gjorde OP Gruppens anställda och förtroendevalda runt om i Finland tillsammans med samarbetspartner och finländare över 274 år av frivilligarbete.

Pohjola Sjukhus utvidgade sitt nätverk

Pohjola Sjukhus nätverk kompletterades 2017 med två nya sjukhus. Det första Pohjola Sjukhuset, som ligger i Helsingfors, och sjukhuset i Tammerfors, som öppnades 2016, fick i maj sällskap av Pohjola Sjukhus i Uleåborg och i augusti av det nya sjukhuset i Kuopio. Alla fyra Pohjola Sjukhus erbjuder omfattande bashälsovård och specialsjukvård, undersökningar, operationstjänster samt rehabilitering.

Finlands största elektroniska val

I 81 andelsbanker i OP Gruppen förrättades i november elektroniska fullmäktigeval där ägarkunderna inom sig valde fullmäktige till sin bank för de följande fyra åren. Totalt valdes nästan 2 400 fullmäktigeledamöter, bland sammanlagt över 5 600 kandidater.

Den nya trafikförsäkringslagen förde med sig en ny trafikförsäkring

OP utvecklade sin trafikförsäkring i samarbete med kunderna och lanserade en försäkring som erbjuder marknadens högsta startbonus för nya chaufförer, en snabbare bonussamling för chaufförer som kör utan att råka ut för skador, en hög maximibonus samt ett bonusskydd för chaufförer som inte på länge råkat ut för skador i trafiken. Nästan en tredjedel, dvs. över 250 000 av OPs trafikförsäkringar är nu försäkringar i enlighet med den nya lagen.

Ett starkt börsintroduktionsår

OP deltog i börsintroduktionen av finländska företag och var den enda aktören som deltog i alla huvudintroduktioner: Kamux, Silmäasema, Rovio och Terveystalo. I Finland går 2017 till historien som det hittills starkaste börsintroduktionsåret mätt i euro då introduktionerna i euro totalt uppgick till cirka 1,7 miljarder euro.

OPs första gräsrotsfinansieringsobjekt var en succé

Det första objektet för OP Gräsrotsfinansiering var glassfabriken Suominens Mjölk Ab, som genom gräsrotsfinansiering sökte medel för att växa och inleda export med sin ekologiska Jymy-glass. Finansieringsomgången lyckades utmärkt, då minimimålet på 200 000 euro nåddes på två veckor, och Jymy fick det antal nya aktieägare som eftersträvades. Det slutliga beloppet var över 400 000 euro. Finansieringsomgången för OPs andra objekt för gräsrotsfinansiering, klädtillverkaren Papu Design från Nokia, öppnades i december och målet nåddes före årsskiftet.

Det uppdaterade samhällsansvarsprogrammet siktar på ett koldioxidpositivt OP

OPs uppdaterade samhällsansvarsprogram ställer ambitiösa framtidsmål för OP. Till exempel strävar OP efter att bli koldioxidpositivt före 2025. Huvudteman i OPs uppdaterade ansvarsprogram är att främja hållbar ekonomi, att stöda den regionala livskraften, människonära och engagerande verksamhet samt att främja hälsa, trygghet och välbefinnande.