Bolagsstyrning

 

Bolagsstyrning

I beslutsfattandet och förvaltningen i OP Gruppen och dess centralinstitut OP Andelslag (centralinstitutet) iakttas gällande finsk lag och de normer som meddelats med stöd av den.

OP Gruppens verksamhet styrs främst av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, lagen om andelslag och aktiebolagslagen.

OP Gruppens principer för bolagsstyrning iakttar tillämpliga delar av Finsk kod för bolagsstyrning som Värdepappersmarknadsföreningen rf antog i oktober 2015 – med beaktande av de kooperativa särdragen.

Dessutom följer OP Gruppen i sin verksamhet principerna för God affärssed (Code of Business Ethics).

I principerna för bolagsstyrning beskrivs strukturen och uppgifterna hos OP Gruppen och gruppens viktigaste delar, de viktigaste förvaltningsorganens uppgifter och ansvarsområden, principerna för grupp- och koncernstyrningen samt den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen. Med de här principerna säkerställer OP Gruppen att verksamheten är öppen och genomskinlig.

Principerna för bolagsstyrning finns på OP Gruppens internetsidor.

Ladda ner OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2017 i sin helhet här.

 

 

 

Förvaltningsrådet

 

Förvaltningsrådet

OP andelslagsförvaltningsledamöter OP-förbundsvis 21.3.2017.

(mandattiden för ledamöter som valts på basis av kapitaltäckningen inom parentes)
*I antalet ledningsuppdrag har räknats in alla ledningsuppdrag i OP Gruppen och dess intressentorganisationer, även de uppdrag som framgår av den här tabellen och tabellerna nedan.
**I kolumnen för en persons huvudsyssla anges antalet ledningsuppdrag utanför OP Gruppen.


Namn, födelseår och förbund

OP Förbund och mandattid

Ställning i OP Andelslags förvaltningsråd
(inom parentes antalet ledningsuppdrag inom gruppen)*

Huvudsyssla, titel, utbildning
(inom parentes antalet ledningsuppdrag utanför gruppen)**

Bakgrund som förtroendevald i andelsbanken

 Arvio Kalle, 1964, Siikajoki            

Pohjois-Pohjanmaa, 2015–(2018)              

Ledamot (3)

Verkställande direktör,
Ruukin Osuuspankki. Studentmerkonom, MBA, AFM, APV1 (-)

 

Bäckman Tiina, 1959, Uleåborg

Annan ledamot (vald utan att iaktta regionprincipen)
2017–2020 

Ledamot (2)

Rautaruukin Eläkesäätiö, styrelseordförande, VHH (3)

 

Eklund Ola, 1952, Raseborg          

Sydkusten, 2016–2019

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Wintem-Agency Ab, Ingenjör (högre YH) (1)

Styrelseordförande, Andelsbanken Raseborg 

Enberg Leif, 1954, Korsnäs

Österbotten, 2016–2019

Ledamot (5)

Företagare, Oy Mapromec Ab, EM (1)

Styrelseordförande, Korsnäs Andelsbank

Eskola Tapani, 1953, Kotka

Kaakkois-Suomi,
2015–(2018)

Ledamot (3)

 DI (1)

Styrelseordförande, Kymmenlaakson Osuuspankki

Harju Anne, 1969, Salla

Lappi, 2016–(2018)

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Sallan Osuuspankki, AFM (-)

 

Heinonen Jarna, 1965, S:t Karins

Varsinais-Suomi, 2015–(2018)

Ledamot (3)

Professor i företagande, Åbo handelshögskola, Åbo Universitet, (ED -)

Styrelseordförande, Åbonejdens Andelsbank

Hinkkanen Mervi, 1964, Kontiolahti

Pohjois-Karjala 2017–2020

Ledamot (2)

Koordinator, Karelia Ammattikorkeakoulu, Restonom, MBA (-)

Styrelseordförande, Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Hyrskyluoto Jorma, 1950, Tammerfors

Pirkanmaa, 2015–(2018)

Ledamot(3)

Ekonom (-)

Styrelseordförande, Tampereen Seudun Osuuspankki 

Hällfors Terttu, 1955, Ulvsby

Satakunta 2017–2020

Ledamot (2)

Hälsocentralläkare, Hälsocentralen i Ulvsby, Med lic.

Styrelseordförande, Länsi-Suomen  Osuuspankki

Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi

Lappi, 2016–2019

Ledamot (4)

Advokat, Asianajotoimisto Jurmu, JM, advokatexamen, HHJ PJ (-)

Vice ordförande för styrelsen, Pohjolan Osuuspankki

Järvi Ulla, 1952, Karleby

Keski-Pohjanmaa 2015–(2018)

Ledamot (2)

GR-revisor, EM (-)

Förvaltningsrådets ordförande, Karleby Andelsbank

Kaakko Marja-Liisa, 1965, Kalajoki 

Keski-Pohjanmaa, 2016–2019

Ledamot (2)

Lektor, yrkeshögskolan Centria, Ekonom, EM (-)

Styrelseledamot, Kalajoen Osuuspankki

Kiander Jaakko, 1963, Helsingfors

Annan ledamot (vald utan att iaktta regionsprincipen) 2015–2018

Ledamot (2)

Direktör, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, PD (1)

 

Kietäväinen Seppo, 1959, Juva

 Suur-Savo, 2015–2018

Ledamot (3)

Agrolog

Styrelseordförande, Sulkavan Osuuspankki

Kiiskinen Juha, 1956, Sulkava

Suur-Savo 2015– (2018)

Ledamot (2)

HuK (-)

Styreleordförande, Sulkavan Osuuspankki

Koivula Olli, 1955, Kitee

Pohjois-Karjala, 2017–(2018)

Ledamot (2)

Verkställande direktör, Kiteen Seudun Osuuspankki, EM, akrolog (-)

 

Korkonen Jaakko, 1966, Seinäjoki

Etelä Pohjanmaa, 2015–2018

Ledamot (2)

Lektor, Seinäjoen kolutuskuntaryhmä / Koulutuskeskus Sedu, Ingenjör (högre YH) examen i undervisningsförvaltning (-)

Styrelseorförande, Peräseinäjoen Osuuspankki

Krohns Petri, 1964, Vilmanstrand

Kaakkois-Suomi, 2015–2018)

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Etelä-Karjalan Osuuspankki, JK, VHH, MBA (-)

 

Kuosa-Kaartti Katja-Riina, 1973, Orimattila

Etelä-Suomi, 2016–(2018)

Ledamot (3)

CGR revisor, Tilintarkastus, Kuosa-Kaartti Oy, EM (1)

Styrelseordförande, Orimattilan Osuuspankki

Kupsala Tuomas, 1967, Korpilahti

Keski-Suomi, 2015–(2018)

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Korpilahden, Osuuspankki, EM, eMBA (-)

 

Kääriäinen Jukka, 1953, Idensalmi

Pohjois-Savo, 2015–2018

Ledamot (2)

Planerare, Folkpensionatanstalten, PM (-)

Förvaltningsrådets ordförande, Pohjois-Savon Osuuspankki 

Laine Timo, 1959, Lahtis

Etelä-Suomi, 2017–2020

Ledamot (4)

Verkställande direktör, kommerseråd Päijät-Hämen Osuuspankki, JK, VHH, eMBA (-) 

 

Luomala Juha, 1963, Valkeakoski

Pirkanmaa, 2017–2020

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Valkekosken Osuuspankki, EM, AFM, (-)

 

Mikkola Ari, 1955, Tammela

Varsinais-Suomi, 2015–(2018)

Ledamot (2)

Enhetschef, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Agronom (-)   

 

Mäkela Anssi, 1961, Urjala

Pirkanmaa, 2017–(2018)

Ledamot(2)

Senior Manager, Valmet Technologies Oy, DI (1)

Styrelseordförande, Urjalan Osuuspankki

Nikola Annukka, 1960, Kyrkslätt

Etelä-Suomi, 2015–(2018)

Ledamot (4)

Administrationsdirektör, Konehuone Oy, EM, Ekonom (1)

 

Näsi Olli, 1963, Vittis

Satakunta,2016–(2018)

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Satakunnan Osuuspankki, JK, VHH, eMBA (-)

 

Palomäki Riitta, 1957, Helsingfors

Annan ledamot (vald utan regionsprincipen)

Ledamot (2)

EM (-)

 

Pehkonen Jaakko, 1960, Jyväskylä

Keski-Suomi, 2017–2020

Förvaltningsrådets ordförande (5)

Professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet, ED (-)

Styrelseordförande, Keski-Suomen Osuuspankki 

Pullinen, Juha, 1963, Pöytyä

Varsinais-Suomi, 2015–2018

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Loimaan Seudun Osuuspankki, AFM, FtM (-)

 

Sahlström, Petri, 1971, Uleåborg

Pohjois-Pohjanmaa 2016–2019

Ledamot (3)

Dekan, Uleåborgsuniversitet, handelshögskolan vid Uleåborgs universitet

Vice ordförande för styrelsen, Oulun Osuuspankki

Tarkkanen Olli, 1962, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaa, 2015–(2018)

Andra vice ordförande för förvaltningsrådet (4)

Verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, JK, VHH, eMBA (-)

 

Väisänen Mervi, 1963, Sotkamo

Kainuu, 2016–2019

Första vice ordöförande för förvaltningsrådet (7)

Lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu, EM, Ekonom (-)

Vice ordförande för styrelsen, Kainuun Osuuspankki

Väänänen Ari, 1973, Maaninka

Pohjois-Savo, 2015–(2018)

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Maaningan Osuuspankki, JK. VHH (-)

 

Ylimartimo Arto, 1959, Oulunsalo

Annan ledamot (vald utan att iaktta regionprincipen) 2017–2020)

Ledamot (2)

Styrelseordförande, Proventia Group Oy, EM, CGR (2)

 

Till förvaltningsrådets arbetsutskott hör:

Namn och födelseår 

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jaakko Pehkonen, 1960

Ordförande

ED

Professor i nationalekoni, Jyväskylä universitet

Mervi Väisänen, 1963

Vice ordförande

EM, Ekonom

Lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Olli Tarkkanen, 1962

Ledamot

JK, VH, eMBA

Verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki

Kalle Arvio, 1964

Ledamot

Studentmerkonom, MBA, AFF, APV1

Verkställande direktör, Ruukin Osuuspankki

Leif Enberg, 1954 

Ledamot

EM

Företagare, Oy Mapromec Ab

Tapani Eskola, 1953

Ledamot

DI

 

Jorma Hyrskyluoto, 1950

Ledamot

Ekonom

 

Timo Laine, 1959

Ledamot

JK, VH, MBA

Verkställande direktör, kommerseråd, Päijät-Hämeen Osuuspankki

Juha Pullinen, 1963

Ledamot

AFM, FtM

Verkställande direktör, Loimaan Seudun Osuuspankki 

Ledamöterna väljs årligen vid förvaltningsrådets konstituerade möte efter andelsstämman.

Till förvaltningsrådets revisionsutskott hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jarna Heinonen, 1965

Ordförande

ED

Professor i företagande, Åbo handelshögskola, Åbo universitet

Riitta Pakomäki, 1957

Vice ordförande

EM

 

Jaakko Kiander, 1963

Ledamot

PD

Direktör, Ömsesidiga Pensionförs'kringsbolaget Ilmarinen

Katja Kuosa-Kaartti, 1973

Ledamot

EM

CGR-revisor, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy

Anne Harju, 1969

Expertledamot (2017-2018)

AFM

Verkställande direktör, Sallan Osuuspankki

Petri Krohns, 1964

Expertledamot (2017-2018)

JK, VH, MBA

Verkställande direktör, Etelä-Karjalan Osuuspankki

Ari Väänänen,1973

Expertledamot (2017-2018)

JK, VH

Verkställande direktör, Maaningan Osuuspankki

Ledamöterna väljs årligen vid förvaltningsrådets konstituerande möte efter andelsstämman, mandattiden för en expertledamot är tre eller till slutet av förvaltningsrådsperioden (mandattiden inom parentes).

Till förvaltningsrådets riskhanteringsutskott hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Ola Eklund, 1952

Ordförande

Ingenjör (högre YH) 

Verkställande direktör, Wintem-Agency Ab

Arto Ylimartimo, 1959

Vice ordförande

EM, CGR

Styrelseorförande, Proventia Group Oy

Tiina Bäckman, 1959

Ledamot

VHH

Rautaruukin Eläkesäätiö, styrelseordförande

Petri Sahlström

Ledamot

ED

Dekan, Uleåborgsuniversitet, handelshögskolan vid Uleåborgs universitet

Tuomas Kupsala, 1967

Expertledamot (2017-2018)

EM, eMBA

Verkställande direktör, Korpilahden Osuuspankki

Juha Luomala, 1963

Expertledamot (2017-2018)

EM. AFM

Verkställande direktör, Valkeakosken Osuuspankki

Olli Näsi, 1963

Expertledamot (2017)

JK, VH, eMBA

Verkställande direkör, Satakunnan Osuuspankki

Ledamöterna väljs årligen vid förvaltningsrådets konstituerade möte efter andelsstämman, mandattiden för en expertledamöt är tre år eller till slutet av förvaltningsrådsperioden (mandattiden inom parentes).

Till OP Gruppens ersättningsutskott hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jaakko Pehkonen, 1960

Ordförande

ED

Professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet

Mervi Väsänen, 1963

Vice Ordförande

EM

Lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taija Jurmu, 1976

Ledamot

JM, advokatexamen

Vice versktällande direktör, Lapin Kauppamari

Annukka Nikola, 1960

Ledamot

EM, ekonom 

Administrationsdirektör, Konehuone Oy

Seppo Kietiväinen, 1959

Ledamot

Agrolog

 

Ledamöterna väljs årligen vid förvaltningsrådets konstituerande möte efter andelsstämman. 

Ledamöterna i nomineringskommitten för centralinstitutionskoncernens ledning är:

Namn och födelseår

Roll

 Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jaakko Pehkonen, 1960

Ordförande

ED

Professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet

Mervi Väisänen, 1963

Vice ordförande

EM

Lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taija Hurmu, 1976

Ledamot

JM, advokatexamen

Vice verkställande direköt, Lapin kauppakamari

Annukka Nikola, 1960

Ledamot

EM, ekonom

Administrationsdirektör, Konehone Oy

Ledamöterna väljs årligen vid förvaltningsrådets konstituerande möte efter andelsstämman.

 

 

 

Direktionen

 

Direktionen

Reijo Karhinen, som varit chefdirektör för OP Gruppen sedan 2007, gick i enlighet med sitt direktörsavtal i pension i slutet av januari 2018. Förvaltningsrådet för OP Gruppens centralinstitut har 20.9.2017 utnämnt Timo Ritakallio, 55, till ny chefdirektör för OP Gruppen. Han inleder sitt arbete 1.3.2018. Chefdirektörens ställföreträdare, direktionens ordförande Tony Vepsäläinen sköter chefdirektörens uppgifter från den nuvarande chefdirektörens pensionering tills den nya chefdirektören inleder sitt uppdrag.

 

 
 
 • Tony Vepsäläinen
 • Karri Alameri
 • Carina Geber-Teir
 • Jari Himanen
 • Olli Lehtilä
 • Harri Luhtala
 • Harri Nummela
 • Erik Palmén
 • Jouko Pölönen
 • Outi Taivainen
 • Leena Kallasvuo
 

Tony Vepsäläinen, f. 1959

Direktör för grupptjänster, chefdirektörens ställföreträdare

Ordförande
I direktionen sedan 2006
Juris kandidat, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP-Pohjola anl: Affärsrörelsedirektör 2011–2014
OP-Centralen anl: verkställande direktör 2007–2010
Tampereen Seudun Osuuspankki: verkställande direktör 1998–2006
Åbonejdens Andelsbank: vice verkställande direktör 1996–1998
Kuopion Osuuspankki: bankdirektör 1993–1996
Sparbanken i Finland SBF Ab: ersättare för regiondirektören 1992–1993
Pohjois-Savon Säästöpankki: chefsuppdrag 1985–1992

Centrala förtroendeuppdrag:

Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf: ledamot I styrelsen och styrelsens arbetsutskott
Automatia Pankkiautomaatit Oy: styrelseordförande
Andelslaget Finlands Bostadsmässa: förvaltningsrådets ordförande

 

Karri Alameri, f. 1963

Affärsrörelsedirektör, kapitalförvaltning

I direktionen sedan 2015
Ekonom, CEFA

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP Andelslag: affärsområdesdirektör, kapitalförvaltning, placeringsverksamhet
Pohjola Kapitalförvaltning Ab: verkställande direktör 2012–2014
OP-Pohjola anl: affärsområdesdirektör, kapitalförvaltning 2013–2014
OP-Livförsäkrings Ab:s vice verkställande direktör, placeringsdirektör 2009–2012
Danske Capital, Sampo Bank Abp: vice verkställande direktör 2007–2008
Mandatum Kapitalförvaltning Ab: vice verkställande direktör 2004–2006
Carnegie Kapitalförvaltning Finland Ab, placeringsdirektör 1997–2003

Centrala förtroendeuppdrag:

Access Capital Partners Group S.A.: styrelseledamot
Cinia Group Ab: styrelseledamot

 

Carina Geber-Teir, f. 1972

Direktör, Kundupplevelse och kommunikation

I direktionen sedan 2009
Politices magister

Tidigare central arbetserfarenhet:

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma: kommunikationsdirektör 2002–2009

Centrala förtroendeuppdrag:

Yle: styrelseledamot
Unico Banking Group: ledamot av kommunikationskommittén

 

Jari Himanen, f. 1962

Direktör, Gruppstyrning och kundrelationer

I direktionen sedan 2014
Merkonom, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

Etelä-Karjalan Osuuspankki: verkställande direktör 2009–2014
Andelsbankscentralen anl: bankdirektör, säljkanaler och säljstöd, 2007–2009
Andelsbankscentralen anl: bankdirektör, styrning av medlemsbanker 2002–2006
Kuusamon Osuuspankki: verkställande direktör 1997–2001
Pohjolan Osuuspankki: bankdirektör 1994–1997
Iisalmen Osuuspankki: bankdirektör 1989–1994
Etelä-Savon Osuuspankki: bankdirektör 1986–1989
Koillis-Savon Osuuspankki: kreditchef 1985–1986

Centrala förtroendeuppdrag:

 

Olli Lehtilä, f. 1962

Affärsrörelsedirektör, skadeförsäkring

I direktionen sedan 2014
Agronomie- och forstmagister, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

Helsingfors OP Bank Abp: verkställande direktör 2011–2014
Tampereen Seudun Osuuspankki, verkställande direktör 2006–2010, vice verkställande direktör 1999–2006
Päijät-Hämeen Osuuspankki: direktör för företagsbanken 1997–1998
Postbanken Ab: olika chefs- och expertuppdrag 1993–1997
Sparbanken i Finland - SBF Ab: olika chefsuppdrag 1992–1993
Sb-Service Ab: chefspraktikant 1990–1992

Centrala förtroendeuppdrag:

Helsingforsregionens handelskammare: delegationsledamot
Ilmarinen: styrelseledamot
Pellervon taloustutkimus PTT ry: styrelseledamot
Unico Banking Group: Bancassurance Committee: ledamot

 

Harri Luhtala, f. 1965

Ekonomidirektör

I direktionen sedan 2007
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP-Pohjola-gruppen: olika expert- och chefsuppdrag 1989–2007

Centrala förtroendeuppdrag:

VTS-fonden: styrelseordförande
Stabilitetsfonden: styrelseledamot
Finlands Näringslivs ekonomi- och skatteutskott: styrelseledamot

 

Harri Nummela, f. 1968

Direktör, Digitala affärer och nya affärsrörelser

I direktionen sedan 2014 och tidigare 2007–2010
Juris kandidat, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP Andelslag: Affärsrörelsedirektör, kapitalförvaltning 2014–2015
OP-Tjänster Ab: verkställande direktör 2011–2014
OP-Centralen anl: direktionsledamot, direktör för funktionen Bank- och placeringstjänster 2007–2010, avdelningschef 1998–2006
OP-Fondbolaget Ab: verkställande direktör 1997–2006
Tampereen Seudun Osuuspankki: avdelningschef 1992–1997

Centrala förtroendeuppdrag:

Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf: ledamot i näringspolitiska utskottet
Finlands Ishockeyförbund: ordförande

 

Erik Palmén, f. 1959

Riskhanteringsdirektör

I direktionen sedan 2010
Ekonomie magister, diplomingenjör

Tidigare central arbetserfarenhet:

Nordea Bank Finland Abp: olika expert- och chefsuppdrag 1987–2009

Centrala förtroendeuppdrag:

VTS-fonden: vice ordförande för delegationen
Ersättningsfonden för investerare: ordförande
Unico Banking Group: ledamot av riskhanteringsutskottet

 

Jouko Pölönen, f. 1970

Affärsrörelsedirektör, bankrörelse

I direktionen sedan 2014
Ekonomie magister, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

Helsingforsnejdens Andelsbank (tidigare Helsingfors OP Bank Abp): verkställande direktör 2014–
OP Företagsbanken Abp (tidigare Pohjola Bank Abp): verkställande direktör 2013–
Pohjola Försäkring Ab: verkställande direktör 2010–2014
Pohjola Bank Abp: ekonomi- och finansdirektör 2009–2010 och riskhanteringsdirektör 2001–2008
PricewaterhouseCoopers: CGR-revisor 1999–2001 och revisor 1993–1999

Centrala förtroendeuppdrag:

 

Outi Taivainen, f. 1968

Personaldirektör

I direktionen sedan 2015
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:

Kone: HR-direktör för Centraleuropa och Nordeuropa 2012–2015
HR House Oy: Verkställande direktör 2009–2011
Nokia: olika direktörs- och expertuppdrag 1993–2008

Centrala förtroendeuppdrag:

Finlands Näringsliv EK: ledamot i utskottet för kunnig arbetskraft
Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf: ledamot i arbetsmarknadsutskottet
Unico Banking Group: ledamot i HR-utskottet

 

Leena Kallasvuo, f. 1956

Revisionsdirektör

Deltagit i direktionens sammanträden sedan 2010
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:

Finansinspektionen: olika expert och chefsuppdrag 2005–2010
Trema Finland Oy: projektchef 2000–2005
Aktia Sparbank: avdelningschef 1997–2000
Sparbankernas Central-Aktie-Bank: olika expert- och chefsuppdrag 1983–1996

Centrala förtroendeuppdrag:

 

 

 

Riskhantering

 

Riskhantering

OP Gruppens verksamhet bygger på kooperativa värden, en stark kapitaltäckning och kunnig riskhantering. Grunden för riskhanteringen utgörs av OP Gruppens grunduppgift och värden samt strategiska och ekonomiska målsättningar.

Riskhanteringen ger stöd för att de mål som ställts i strategin ska uppnås genom att övervaka att riskerna står i rätt proportion till riskhanteringsförmågan. På lång sikt eftersträvas med den måttfulla risktagningen en tillväxt som är snabbare än tillväxten på marknaden. Det här kräver att risktagningen är övervägd och baserad på stark riskhantering.

En del av den dagliga affärsrörelsen och företagskulturen

Riskhanteringen är en integrerad del av den dagliga affärsrörelsen och ledningen av den. Riskmedvetenheten och principen med måttfull risktagning avspeglar sig på varje rörelsebeslut och de är en väsentlig del av företagskulturen. Kundrelationerna ska med hänsyn till riskhanteringen skötas långsiktigt och ansvarsfullt. I bankrörelsen framkommer riskhanteringens roll till exempel genom att den viktigaste förutsättningen för ett positivt kreditbeslut är kundens återbetalningsförmåga. En stark riskhantering är en fördel för såväl kunden som OP Gruppen.

Ett stort företag är föremål för risker av många slag

Riskerna har olika vikter i OP Gruppens rörelsesegment. I Bankrörelsen har kreditriskerna, de strukturella ränte- och finansieringsriskerna samt likviditetsriskerna stor vikt. I Skadeförsäkringen har ränte- och andra marknadsrisker och i Kapitalförvaltningen marknadsriskerna i livförsäkringen stor vikt. Då tjänsterna digitaliseras i alla affärsrörelser, liksom i de nya affärsrörelserna, accentueras de operativa riskerna och de anseenderisker som de eskalerar. I och med de allt mer komplicerade regelverken och den allt stramare tillsynen betonas hanteringen av compliance-risken i alla rörelsesegment.

OP Gruppens omfattning ger betydliga riskspridningsfördelar. Betydelsen för olika koncentrationsrisker ökar dock samtidigt.

I enlighet med OPs strategi satsar OP under de närmaste åren på att utveckla nya tjänstekoncept och affärsmodeller. Riskerna hos nya produkter, tjänster, affärsmodeller och system ska analyseras i enlighet med de rutiner som centralinstitutets riskhantering godkänt innan de tas i bruk. I OP Gruppen ska kunderna endast erbjudas produkter som godkänts på grupplanet och endast användas affärsmodeller som godkänts på grupplanet.

De betydande riskerna i OP Gruppens affärsrörelse och de vanligaste metoderna för att hantera dem beskrivs i vidstående tabell.

  Riskbeskrivning Riskhanteringsmetoder

 Strategiska risker

Risker som uppkommer av förändringar i konkurrensmiljön, långsamma reaktioner på förändringar i affärsmiljön eller kundbeteendet, fel vald strategi eller misslyckanden i genomföringen av strategin.

De strategiska riskerna analyseras som en del av strategiprocessen och samtidigt identifieras åtgärder i anslutning till hanteringen av dem samt bedöms vilken inverkan de eventuellt har på bland annat totalriskpositionen och utvecklingen för det ekonomiska kapitalkravet. Hoten i omvärlden beaktas genom en kraftig proaktiv riskhantering samt genom att fortlöpande följa upp omvärlden och konkurrensläget. Den strategiska risken reduceras genom ständig planering, som bygger på analyser och prognoser av kundernas kommande behov, olika branschers och marknadsområdens utveckling samt konkurrensläget. 

 Operativa risker

Risken för ekonomisk förlust eller andra skadliga följder som uppkommer av otillräckliga eller misslyckade processer, bristfälliga eller felaktiga rutiner, system eller yttre faktorer. Till de operativa riskerna hör också ICT-, säkerhets-, informationssäkerhets-, förfarande- och modellrisker.

Det viktigaste inom hanteringen av operativa risker är att identifiera, analysera samt säkerställa att kontroll- och hanteringsmetoderna fungerar och är tillräckliga. Förberedelser har vidtagits för risker som äventyrar kontinuiteten i affärsrörelsen genom kontinuitetsplaner för de viktigaste affärsområdena. 

Compliance-risken

En risk som förorsakas av att externa bestämmelser, interna rutiner eller behöriga rutiner eller etiska principer i kundrelationerna inte iakttas.

Hanteringen av compliance-risken utgör en del av intern kontroll och intern styrning. Den utgör en integrerad del av ledningen av affärsrörelsen och företagskulturen. Compliance-risken hanteras genom att beakta utvecklingen i lagstiftningen samt genom anvisningar, utbildning och konsultering inom organisationen för att handlingssätten ska uppfylla bestämmelsernas krav samt genom att övervaka att förfaringssätten i organisationen är förenliga med bestämmelserna.

Anseenderisken

Risken för att anseendet eller förtroendet försvagas till följd av negativ publicitet eller att någon annan risk realiseras.

Anseenderisken hanteras proaktivt och långsiktigt genom att iaktta regelverket, bästa praxis i finansbranschen och OPs principer för god affärssed samt genom att betona och kommunicera öppenheten i verksamheten.

OP tillämpar internationella principer för ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar samt internationella förbindelser.

Kreditrisker

Risken för att en motpart inte fullgör de förpliktelser som uppstår av kreditförhållandet. Risken för att andra motparters förpliktelser inte uppfylls kallas också för motpartsrisk.

Hanteringen av kreditrisker baseras i bankrörelsen på aktiv hantering av kundrelationer, god kundkännedom, gedigen yrkeskunskap och omfattande dokumentering. Den dagliga kreditprocessen och kvaliteten på den spelar en central roll i hanteringen av kreditrisker.
Kreditrisken reduceras genom att använda säkerheter, kovenanter, clearing via centrala motparter, kvittningsavtal och börsprodukter.

Marknadsrisker

Risken för förlust som beror på förändringar i räntor, pris, volatilitet eller marknadslikviditet på finansmarknaden. Marknadsriskerna utgörs av den strukturella marknadsrisken (marknadsriskerna i den finansiella balansräkningen och försäkringsskulden) samt marknadsrisken i trading-verksamheten och den långsiktiga placeringsverksamheten.

Ränterisken i bankrörelsen hanteras genom att minska differensen mellan fordringarna och skulderna med rörlig ränta samt med limiter och kontrollgränser. Dessutom kan derivat användas som skydd.

Hanteringen av riskerna i placeringsverksamheten baserar sig på en diversifiering med en effektiv allokering. Riskerna hanteras med limiter (t.ex. VaR-limiter, allokerings-, ratingklass- och länderlimiter) och placeringsplaner.

Försäkringsbolagen hanterar marknadsriskerna i placeringsverksamheten och försäkringsskulden med olika placeringsinstrument och derivatinstrument.

Marknadsriskerna i tradingverksamheten ska begränsas med VaR-limiter.

Likviditetsrisker

Likviditetsrisken består av en kortfristig likviditetsrisk, en strukturell finansieringsrisk samt koncentrationsrisken i upplåningen.
Den kortfristiga likviditetsrisken utgörs av risken för att OP Gruppen inte klarar av väntade och oväntade, nuvarande och framtida kassaflöden samt försäkringsbehov utan inverkan på den dagliga verksamheten eller det ekonomiska läget.
Med strukturell finansieringsrisk avses den osäkerhet som förknippas med kreditgivning på lång sikt och som beror på den återfinansieringsrisk som förorsakas av finansieringens struktur. Koncentrationsrisken i upplåningen består av risken för att tillgången på finansiering försvåras till exempel till följd av en händelse som drabbar en enskild motpart, en valuta, ett instrument eller en löptidsklass.

Likviditetspositionen hanteras med en proaktiv planering av finansieringsstrukturen, limiter och målnivåer, uppföljning av likviditetsläget och en adekvat likviditetsreserv, planering och hantering av den dagliga likviditeten, en beredskapsnivåbaserad kontinuitets- och beredskapsplanering samt en effektiv och fortlöpande styrning av gruppens likviditetsläge. 

Skadeförsäkringsrisker

Skadeförsäkringsriskerna består av skade- och reservrisken. Skaderisken uppkommer genom att skador inträffar mer än i snitt eller att de är exceptionellt stora. Reservrisken beror på att skadekostnaderna för skador som redan inträffat är större än vad man vid bokslutstidpunkten förväntade sig.

Tyngdpunkten vid hantering av försäkringsrisker ligger på riskurval och premiesättning, teckning av återförsäkringsskydd samt uppföljning av skadekostnadsutvecklingen och värdering av försäkringsskulden.

Livförsäkringsrisker

Livförsäkringsriskerna består av de biometriska riskerna samt kostnads- och kundbeteenderiskerna.
Biometriska risker beror på att ersättningar betalas i en större omfattning eller längre än förväntat. Med kundbeteenderisken avses att betalningen av försäkringspremier eller ett helt avtal upphör i förtid eller att ett avtal ändras med stöd av en option som ingår i avtalet. Med kostnadsrisken avses fall där de kostnader för administrationen av försäkringsavtal som uppkommer skiljer sig från de kostnader som uppskattats vid premiesättningen.

Livförsäkringens försäkringsrisker hanteras med en tryggande premiesättning, ett noggrant riskurval för försäkringar och med återförsäkringar. Risken minskar också med diversifieringsfördelar mellan olika försäkringsgrenar. Livförsäkringen återförsäkrar vid behov de största enskilda riskerna och riskkoncentrationerna.
Kundbeteenderisken hanteras genom ett konkurrenskraftigt produktsortiment och en lämplig produktstruktur samt genom incitament och sanktioner i avtalsvillkoren.

Koncentrationsrisker

Risker som kan uppkomma av att affärsrörelsen koncentreras i för stor omfattning till enskilda kunder, produkter, branscher, löptidsperioder eller geografiska områden.

Hanteringen av koncentrationsrisker är sammanflätad med den övriga riskhanteringen. Koncentrationsriskerna hanteras till exempel med limiter, maximiallokeringar, diversifiering och det ekonomiska kapitalkravet. 

Riskhanteringens kärna består av god kundkännedom

I OP Gruppen baserar sig riskhanteringen på tre försvarslinjer. Den första försvarslinjen består av en riskhantering som har integrerats med affärsrörelsen och den övriga operativa verksamheten. Den övervakar riskbesluten och följer upp riskpositionen. Den kundkännedom som vi uppnått genom att aktivt sköta kundrelationerna säkerställer att risktagningen är måttfull och garanterar att det finns grundläggande förutsättningar för att riskhanteringen ska lyckas.

Den andra försvarslinjen består av riskhanteringsfunktionen som fungerar oberoende av den operativa affärsrörelseorganisationen. Den ansvarar för de allmänna förutsättningarna för riskhantering i OP Gruppen samt styr, stöder och övervakar hur de principer för riskhantering som förvaltningsrådet fastställt genomförs i OP Gruppen och gruppens företag.

Den tredje försvarslinjen består av den centraliserade internrevisionen som granskar och bedömer såväl centralinstitutets som medlemsföretagens riskhantering.