Förvaltningsrådet

OP andelslagsförvaltningsledamöter OP-förbundsvis 21.3.2017.

(mandattiden för ledamöter som valts på basis av kapitaltäckningen inom parentes)
*I antalet ledningsuppdrag har räknats in alla ledningsuppdrag i OP Gruppen och dess intressentorganisationer, även de uppdrag som framgår av den här tabellen och tabellerna nedan.
**I kolumnen för en persons huvudsyssla anges antalet ledningsuppdrag utanför OP Gruppen.


Namn, födelseår och förbund

OP Förbund och mandattid

Ställning i OP Andelslags förvaltningsråd
(inom parentes antalet ledningsuppdrag inom gruppen)*

Huvudsyssla, titel, utbildning
(inom parentes antalet ledningsuppdrag utanför gruppen)**

Bakgrund som förtroendevald i andelsbanken

 Arvio Kalle, 1964, Siikajoki            

Pohjois-Pohjanmaa, 2015–(2018)              

Ledamot (3)

Verkställande direktör,
Ruukin Osuuspankki. Studentmerkonom, MBA, AFM, APV1 (-)

 

Bäckman Tiina, 1959, Uleåborg

Annan ledamot (vald utan att iaktta regionprincipen)
2017–2020 

Ledamot (2)

Rautaruukin Eläkesäätiö, styrelseordförande, VHH (3)

 

Eklund Ola, 1952, Raseborg          

Sydkusten, 2016–2019

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Wintem-Agency Ab, Ingenjör (högre YH) (1)

Styrelseordförande, Andelsbanken Raseborg 

Enberg Leif, 1954, Korsnäs

Österbotten, 2016–2019

Ledamot (5)

Företagare, Oy Mapromec Ab, EM (1)

Styrelseordförande, Korsnäs Andelsbank

Eskola Tapani, 1953, Kotka

Kaakkois-Suomi,
2015–(2018)

Ledamot (3)

 DI (1)

Styrelseordförande, Kymmenlaakson Osuuspankki

Harju Anne, 1969, Salla

Lappi, 2016–(2018)

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Sallan Osuuspankki, AFM (-)

 

Heinonen Jarna, 1965, S:t Karins

Varsinais-Suomi, 2015–(2018)

Ledamot (3)

Professor i företagande, Åbo handelshögskola, Åbo Universitet, (ED -)

Styrelseordförande, Åbonejdens Andelsbank

Hinkkanen Mervi, 1964, Kontiolahti

Pohjois-Karjala 2017–2020

Ledamot (2)

Koordinator, Karelia Ammattikorkeakoulu, Restonom, MBA (-)

Styrelseordförande, Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Hyrskyluoto Jorma, 1950, Tammerfors

Pirkanmaa, 2015–(2018)

Ledamot(3)

Ekonom (-)

Styrelseordförande, Tampereen Seudun Osuuspankki 

Hällfors Terttu, 1955, Ulvsby

Satakunta 2017–2020

Ledamot (2)

Hälsocentralläkare, Hälsocentralen i Ulvsby, Med lic.

Styrelseordförande, Länsi-Suomen  Osuuspankki

Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi

Lappi, 2016–2019

Ledamot (4)

Advokat, Asianajotoimisto Jurmu, JM, advokatexamen, HHJ PJ (-)

Vice ordförande för styrelsen, Pohjolan Osuuspankki

Järvi Ulla, 1952, Karleby

Keski-Pohjanmaa 2015–(2018)

Ledamot (2)

GR-revisor, EM (-)

Förvaltningsrådets ordförande, Karleby Andelsbank

Kaakko Marja-Liisa, 1965, Kalajoki 

Keski-Pohjanmaa, 2016–2019

Ledamot (2)

Lektor, yrkeshögskolan Centria, Ekonom, EM (-)

Styrelseledamot, Kalajoen Osuuspankki

Kiander Jaakko, 1963, Helsingfors

Annan ledamot (vald utan att iaktta regionsprincipen) 2015–2018

Ledamot (2)

Direktör, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, PD (1)

 

Kietäväinen Seppo, 1959, Juva

 Suur-Savo, 2015–2018

Ledamot (3)

Agrolog

Styrelseordförande, Sulkavan Osuuspankki

Kiiskinen Juha, 1956, Sulkava

Suur-Savo 2015– (2018)

Ledamot (2)

HuK (-)

Styreleordförande, Sulkavan Osuuspankki

Koivula Olli, 1955, Kitee

Pohjois-Karjala, 2017–(2018)

Ledamot (2)

Verkställande direktör, Kiteen Seudun Osuuspankki, EM, akrolog (-)

 

Korkonen Jaakko, 1966, Seinäjoki

Etelä Pohjanmaa, 2015–2018

Ledamot (2)

Lektor, Seinäjoen kolutuskuntaryhmä / Koulutuskeskus Sedu, Ingenjör (högre YH) examen i undervisningsförvaltning (-)

Styrelseorförande, Peräseinäjoen Osuuspankki

Krohns Petri, 1964, Vilmanstrand

Kaakkois-Suomi, 2015–2018)

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Etelä-Karjalan Osuuspankki, JK, VHH, MBA (-)

 

Kuosa-Kaartti Katja-Riina, 1973, Orimattila

Etelä-Suomi, 2016–(2018)

Ledamot (3)

CGR revisor, Tilintarkastus, Kuosa-Kaartti Oy, EM (1)

Styrelseordförande, Orimattilan Osuuspankki

Kupsala Tuomas, 1967, Korpilahti

Keski-Suomi, 2015–(2018)

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Korpilahden, Osuuspankki, EM, eMBA (-)

 

Kääriäinen Jukka, 1953, Idensalmi

Pohjois-Savo, 2015–2018

Ledamot (2)

Planerare, Folkpensionatanstalten, PM (-)

Förvaltningsrådets ordförande, Pohjois-Savon Osuuspankki 

Laine Timo, 1959, Lahtis

Etelä-Suomi, 2017–2020

Ledamot (4)

Verkställande direktör, kommerseråd Päijät-Hämen Osuuspankki, JK, VHH, eMBA (-) 

 

Luomala Juha, 1963, Valkeakoski

Pirkanmaa, 2017–2020

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Valkekosken Osuuspankki, EM, AFM, (-)

 

Mikkola Ari, 1955, Tammela

Varsinais-Suomi, 2015–(2018)

Ledamot (2)

Enhetschef, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Agronom (-)   

 

Mäkela Anssi, 1961, Urjala

Pirkanmaa, 2017–(2018)

Ledamot(2)

Senior Manager, Valmet Technologies Oy, DI (1)

Styrelseordförande, Urjalan Osuuspankki

Nikola Annukka, 1960, Kyrkslätt

Etelä-Suomi, 2015–(2018)

Ledamot (4)

Administrationsdirektör, Konehuone Oy, EM, Ekonom (1)

 

Näsi Olli, 1963, Vittis

Satakunta,2016–(2018)

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Satakunnan Osuuspankki, JK, VHH, eMBA (-)

 

Palomäki Riitta, 1957, Helsingfors

Annan ledamot (vald utan regionsprincipen)

Ledamot (2)

EM (-)

 

Pehkonen Jaakko, 1960, Jyväskylä

Keski-Suomi, 2017–2020

Förvaltningsrådets ordförande (5)

Professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet, ED (-)

Styrelseordförande, Keski-Suomen Osuuspankki 

Pullinen, Juha, 1963, Pöytyä

Varsinais-Suomi, 2015–2018

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Loimaan Seudun Osuuspankki, AFM, FtM (-)

 

Sahlström, Petri, 1971, Uleåborg

Pohjois-Pohjanmaa 2016–2019

Ledamot (3)

Dekan, Uleåborgsuniversitet, handelshögskolan vid Uleåborgs universitet

Vice ordförande för styrelsen, Oulun Osuuspankki

Tarkkanen Olli, 1962, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaa, 2015–(2018)

Andra vice ordförande för förvaltningsrådet (4)

Verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, JK, VHH, eMBA (-)

 

Väisänen Mervi, 1963, Sotkamo

Kainuu, 2016–2019

Första vice ordöförande för förvaltningsrådet (7)

Lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu, EM, Ekonom (-)

Vice ordförande för styrelsen, Kainuun Osuuspankki

Väänänen Ari, 1973, Maaninka

Pohjois-Savo, 2015–(2018)

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Maaningan Osuuspankki, JK. VHH (-)

 

Ylimartimo Arto, 1959, Oulunsalo

Annan ledamot (vald utan att iaktta regionprincipen) 2017–2020)

Ledamot (2)

Styrelseordförande, Proventia Group Oy, EM, CGR (2)

 

Till förvaltningsrådets arbetsutskott hör:

Namn och födelseår 

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jaakko Pehkonen, 1960

Ordförande

ED

Professor i nationalekoni, Jyväskylä universitet

Mervi Väisänen, 1963

Vice ordförande

EM, Ekonom

Lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Olli Tarkkanen, 1962

Ledamot

JK, VH, eMBA

Verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki

Kalle Arvio, 1964

Ledamot

Studentmerkonom, MBA, AFF, APV1

Verkställande direktör, Ruukin Osuuspankki

Leif Enberg, 1954 

Ledamot

EM

Företagare, Oy Mapromec Ab

Tapani Eskola, 1953

Ledamot

DI

 

Jorma Hyrskyluoto, 1950

Ledamot

Ekonom

 

Timo Laine, 1959

Ledamot

JK, VH, MBA

Verkställande direktör, kommerseråd, Päijät-Hämeen Osuuspankki

Juha Pullinen, 1963

Ledamot

AFM, FtM

Verkställande direktör, Loimaan Seudun Osuuspankki 

Ledamöterna väljs årligen vid förvaltningsrådets konstituerade möte efter andelsstämman.

Till förvaltningsrådets revisionsutskott hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jarna Heinonen, 1965

Ordförande

ED

Professor i företagande, Åbo handelshögskola, Åbo universitet

Riitta Pakomäki, 1957

Vice ordförande

EM

 

Jaakko Kiander, 1963

Ledamot

PD

Direktör, Ömsesidiga Pensionförs'kringsbolaget Ilmarinen

Katja Kuosa-Kaartti, 1973

Ledamot

EM

CGR-revisor, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy

Anne Harju, 1969

Expertledamot (2017-2018)

AFM

Verkställande direktör, Sallan Osuuspankki

Petri Krohns, 1964

Expertledamot (2017-2018)

JK, VH, MBA

Verkställande direktör, Etelä-Karjalan Osuuspankki

Ari Väänänen,1973

Expertledamot (2017-2018)

JK, VH

Verkställande direktör, Maaningan Osuuspankki

Ledamöterna väljs årligen vid förvaltningsrådets konstituerande möte efter andelsstämman, mandattiden för en expertledamot är tre eller till slutet av förvaltningsrådsperioden (mandattiden inom parentes).

Till förvaltningsrådets riskhanteringsutskott hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Ola Eklund, 1952

Ordförande

Ingenjör (högre YH) 

Verkställande direktör, Wintem-Agency Ab

Arto Ylimartimo, 1959

Vice ordförande

EM, CGR

Styrelseorförande, Proventia Group Oy

Tiina Bäckman, 1959

Ledamot

VHH

Rautaruukin Eläkesäätiö, styrelseordförande

Petri Sahlström

Ledamot

ED

Dekan, Uleåborgsuniversitet, handelshögskolan vid Uleåborgs universitet

Tuomas Kupsala, 1967

Expertledamot (2017-2018)

EM, eMBA

Verkställande direktör, Korpilahden Osuuspankki

Juha Luomala, 1963

Expertledamot (2017-2018)

EM. AFM

Verkställande direktör, Valkeakosken Osuuspankki

Olli Näsi, 1963

Expertledamot (2017)

JK, VH, eMBA

Verkställande direkör, Satakunnan Osuuspankki

Ledamöterna väljs årligen vid förvaltningsrådets konstituerade möte efter andelsstämman, mandattiden för en expertledamöt är tre år eller till slutet av förvaltningsrådsperioden (mandattiden inom parentes).

Till OP Gruppens ersättningsutskott hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jaakko Pehkonen, 1960

Ordförande

ED

Professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet

Mervi Väsänen, 1963

Vice Ordförande

EM

Lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taija Jurmu, 1976

Ledamot

JM, advokatexamen

Vice versktällande direktör, Lapin Kauppamari

Annukka Nikola, 1960

Ledamot

EM, ekonom 

Administrationsdirektör, Konehuone Oy

Seppo Kietiväinen, 1959

Ledamot

Agrolog

 

Ledamöterna väljs årligen vid förvaltningsrådets konstituerande möte efter andelsstämman. 

Ledamöterna i nomineringskommitten för centralinstitutionskoncernens ledning är:

Namn och födelseår

Roll

 Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jaakko Pehkonen, 1960

Ordförande

ED

Professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet

Mervi Väisänen, 1963

Vice ordförande

EM

Lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taija Hurmu, 1976

Ledamot

JM, advokatexamen

Vice verkställande direköt, Lapin kauppakamari

Annukka Nikola, 1960

Ledamot

EM, ekonom

Administrationsdirektör, Konehone Oy

Ledamöterna väljs årligen vid förvaltningsrådets konstituerande möte efter andelsstämman.