Ägarkundes bästa styr vår verksamhet

OP ägs av cirka 1,8 miljoner ägarkunder. Ägd av våra kunder skapar vi enligt vår grunduppgift välfärd för våra ägarkunder och för vår omvärld. Det är därför ägarkunden står i centrum för vår verksamhet.

Man kan bli ägarkund genom att betala en medlemsinsats i sin andelsbank. Medlemsinsatsen ger ägarkunden rätt till många olika fördelar och berättigar ägarkunden att rösta i bankens fullmäktigeval. Medlemsinsatsen är en engångsplacering, inga andra avgifter eller kostnader tas ut. Sedan 2014 har det varit möjligt för ägarkunder att göra tilläggsplaceringar i sin andelsbank också via Avkastningsandelar. Andelsbanken betalar årligen ränta på Avkastningsandelarna på basis av bankens resultat och delar också på så vis med sig av sin framgång till ägarkunderna. OP uppskattar att den kommer att betala 3,25 (3,25) % i ränta på Avkastningsandelarna för 2017.

 

 

Fördelar för ägarkunder och OP-bonus

En betydlig del av affärsrörelseresultatet återbetalas till ägarkunderna som OP-bonus. Det samlas bonus för bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Bonus används för serviceavgifter och försäkringspremier. Ägarkunderna får också rabatt på sina försäkringar.

Dessutom får ägarkunderna tillgång till tjänstekoncepten för ägarkunder, såsom förmånligare dagliga banktjänster, den nya fasta räntan på bolån och tjänsten OP-placeringspartner. Ägarkunderna kan också teckna, lösa in och byta de flesta av OPs fonder utan handelskostnader.

OP-bonus användes 2017 för bank- och kapitalförvaltningstjänster för totalt 103 miljoner euro (101) och för försäkringspremier för skadeförsäkringsprodukter för 114 miljoner euro (107). Sedan 1999 har sammanlagt över 1,9 miljarder euro betalats i OP-bonus till ägarkunderna. År 2017 samlade kunderna bonus för 220 miljoner euro (208). Koncentreringsrabatt på skadeförsäkringar beviljades sammanlagt 70 miljoner euro (67). Ägarkunderna har tjänat 5 miljoner euro på att kostnaderna för fondhandel slopades.

Ägarkunderna kan påverka på många sätt

I enlighet med principerna för kooperativ verksamhet kan ägarkunderna, om de vill, påverka bankens beslutsfattande och utvecklingen av verksamheten. I bankens förvaltning sträcker sig ägarkundernas påverkningsmöjligheter till att främja regionens näringsliv och välfärd.

Det går att påverka bankens verksamhet bl.a. på följande sätt:

  • Andelsbankens förvaltning: Fullmäktige är andelsbankens högsta beslutande organ, och ledamöterna i det utgörs av ägarkunder. Ägarkunder kan kandidera för fullmäktige och via det påverka bankens verksamhet. Varje ägarkund kan rösta i sin banks fullmäktigeval.
  • Digitala samfund: Många banker har lanserat ägarkundsgemenskapen som en ny kanal för påverkan. Det är ett digitalt forum, där banken regelbundet ber ägarkunderna om åsikter och respons i olika frågor. Via ägarkundsgemenskapen kan du påverka till exempel till vilket välgörenhetsobjekt banken ska donera tillgångar.
  • Produkt- och tjänsteutveckling: Kunderna kan delta i OPs produkt- och tjänsteutveckling på OP Helsingfors kontor i Vallgård samt på nätet på webbplatsen OP Lab och i kundgemenskapen Paja.

Finlands hittills största elektroniska val

Hösten 2017 förrättade 81 andelsbanker i OP Gruppen elektroniskt fullmäktigeval där uppställningen av kandidater, kandidattestet och själva röstningen var möjlig på nätet. Ägarkunderna valde inom sig sin banks fullmäktige för de följande fyra åren. Valresultatet offentliggjordes i början av december 2017.

OPs fullmäktigeval:

  • valet förrättades samtidigt i 81 andelsbanker
  • 1,5 miljoner röstberättigade av vilka 1,2 miljoner hade möjlighet att rösta elektroniskt
  • 5 600 kandidater, av vilka nästan 2 400 valdes till fullmäktige
  • över 300 000 röster, röstningsprocenten var 26
  • 66 procent av rösterna gavs elektroniskt och 34 per post.