Samhällsansvarsprogrammet

Målen för OPs samhällsansvar styrs och samordnas av samhällsansvarsprogrammet. OPs samhällsansvarsprogram uppdaterades under år 2017 och det övergripande temat är ”ansvarskänsla som en positiv förändringskraft”. Programmet har fyra huvudteman: 1) Vi främjar hållbar ekonomi, 2) Vi stöder den regionala livskraften, 3) Vår verksamhet är människonära och engagerande och 4) Vi främjar hälsa, trygghet och välfärd.

 

 

 

  2017 2016 (när tillgängligt)
Den egna verksamhetens CO2–utsläpp, t CO2e 20 964 18 559
Förnybar energi, % 13   
Donationer till välgörenhet, milj. € 2,3 6
Mångfaldsmål % 21  
Rekommendationer/NPS 58 53

Under 2017 främjades målen för samhällsansvarsprogrammet

1) Vi främjar hållbar ekonomi

 • Vi uppdaterade Principerna för god affärssed som nu också innehåller de mest centrala miljö- och klimatprinciperna.
 • Vi ökade användningen av förnybar energi på våra kontor. Vi byggde t.ex. ett solkraftverk i OP Vallgård och i Pohjola Sjukhusen i Kuopio och Uleåborg.
 • De nya Pohjola Sjukhusen fick LEED-certifiering: Sjukhuset i Kuopio nådde LEED Platinum-nivån, vilket innebär att byggnaden ur miljö- och energisynpunkt är utmärkt.
 • Vi förnyade ägarpolicyn för ansvarsfull placering och började rösta också vid utländska bolagsstämmor.
 • Vi publicerade de första fondspecifika ansvarsanalyserna som innehåller bl.a. fondernas positiva miljökonsekvenser.
 • Vi anslöt oss till initiativet Climate Action 100+ där placerarna tillsammans påverkar i projekt under olika teman.

2) Vi stöder den regionala livskraften

 • Under perioden 2015–2017 donerade vi totalt 6,3 miljoner euro till universiteten. År 2017 uppgick donationerna till cirka 800 000 euro.
 • Vi fortsatte att beräkna skatteavtrycket.
 • Hiiop: I projektet 100 år av frivilligarbete samarbetade vi med över 100 samarbetsparter från den tredje sektorn.
 • Under 2017 deltog 130 OP-anställda i Ekonomikunskapsprojektet som stöder ekonomikunskaperna hos unga som riskerar att bli marginaliserade.
 • Vi var en av huvudsamarbetsparterna i projektet HundrED.

3) Vår verksamhet är människonära och engagerande

 • Vi förrättade Finlands största elektroniska val då 81 andelsbanker valde nytt fullmäktige.
 • Varje anställd fick göra frivilligarbete en arbetsdag med lön som gåva till det hundraåriga Finland. OPs anställda gjorde totalt 100 år av frivilligarbete inom projektet Hiiop 100.
 • Vårt samarbete med intressentgrupper var omfattande och vi engagerade kunderna att delta i olika skeden av produktutvecklingsarbetet.
 • Inom projektet Sommarjobb på OPs bekostnad fick över 1 000 unga ett sommarjobb hos en allmännyttig förening på den lokala andelsbankens bekostnad.

4) Vi främjar hälsa, trygghet och välfärd

 • Vi erbjöd tränare för idrottsföreningar möjlighet att utbilda sig till sportmästare så att de kan förebygga idrottsolycksfall.
 • Vi främjade trafiksäkerheten med århundradets trafikgärning.
 • Vi lanserade nya tjänster som underlättar kundens vardag såsom OP Periodbil, Siirto-betalningen samt en helt och hållet digital reseförsäkring.

Fler ansvarsfulla gärningar finns i Höjdpunkter i samhällsansvarsarbetet.