Finansbranschen i ett brytninskede

Finansbranschen befinner sig i ett kraftigt och snabbt framskridande digitalt brytningsskede. Regleringen frigör konkurrensen ännu mer 2018 och öppnar upp bankernas kunddata till tredje parter. Ny konkurrens som överskrider de traditionella gränserna tränger in på branschen.

När konkurrensen ökar och blir mer globaliserad, kräver kunderna en lika smidig och behändig tjänsteupplevelse av de inhemska aktörerna som de har blivit vana vid då de använt de bästa internationella företagens tjänster. OP konkurrerar inte längre med traditionella banker och försäkringsbolag utan också internationella teknikjättar och nya aktörer som erbjuder finanstjänster.

När kunderna får fler alternativ och det är lätt att byta tjänsteleverantör, kräver kunderna ännu smartare och mer proaktiv betjäning dygnet runt. Kunderna och övriga intressentgrupper förväntar sig också att företagens verksamhet är ännu mer transparent och ansvarsfull än förr, och i sina val betonar de sin egen värdegrund.

Finansbranschen utmanas också av en samhällelig brytning, som har att göra med till exempel en åldrande befolkning och ett nytt sätt att arbeta. Övergången från att äga till att ha rätt att använda ställer krav på många traditionella verksamhetssätt inom finansbranschen. Finansbranschen kan hitta nya källor för tillväxt genom att trygga välståndet, tillhandahålla hälsotjänster och skapa nya ekonomiska aktiviteter.

De megatrender och fenomen som styr utvecklingen har komplicerade kopplingar till varandra. OP följer proaktivt med förändringarna i omvärlden och söker i enlighet med sin strategi tillväxtmöjligheter på det förnyade finansfältet. Vi strävar efter att svara på omvärldens utmaningar och att ta vara på de möjligheter som den erbjuder.