Värdeskapande

I egenskap av en kooperativ grupp påverkar vår verksamhet i Finland olika intressentgrupper på ett omfattande sätt, både lokalt och riksomfattande. Vår verksamhet styrs av en dubbelroll och vår framgång mäts i hur vi lyckas både i vår affärsrörelseroll och vår samhälleliga roll.