Vastuullisuuden kohokohdat

 

Vastuullisuuden kohokohdat 2017

Päivitimme vastuullisuusohjelmamme

Päivitetyn vastuullisuusohjelman pääteemoja ovat kestävän talouden edistäminen, alueellisen elinvoimaisuuden tukeminen, ihmisläheinen ja osallistava toiminta sekä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Vastuullisuusohjelma asettaa tavoitteita laajasti kaikille osa-alueille. Esimerkiksi vuoteen 2025 mennessä OP tähtää hiilipositiivisuuteen. Lue lisää vastuullisuusohjelmasta.

Hiiop – 100 vuotta vapaaehtoistyötä

OP Ryhmän lahja 100-vuotiaalle Suomelle: 274 vuotta vapaaehtoistyötä. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi OP halusi madaltaa kynnystä vapaaehtoistyön tekemiseen. Lahjana satavuotiaalle Suomelle kaikki suomalaiset kutsuttiin mukaan tekemään vapaaehtoistyötä yhdessä yhteensä sadan henkilötyövuoden edestä, ja OP avasi kaikille avoimen vapaaehtoistyön kohtaamispaikan osoitteeseen Hiiop100.fi. Sivustolla voi ilmoittaa vapaaehtoistyön kohteita ja etsiä itselleen sopivan vapaaehtoiskeikan.

Juhlavuoden aikana OP Ryhmän työntekijät ja hallinto tekivät ympäri Suomen yhdessä kumppaneiden ja suomalaisten kanssa yli 274 vuotta vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyötä tehtiin muun muassa vähävaraisten perheiden hyväksi, koululaisten avuksi, ikäihmisten yksinäisyyden ehkäisemiseksi, nuorten taloustaitojen edistämisen parissa, luontoa siivoamalla sekä erilaisiin keräyksiin osallistumalla.

Vuoden 2017 aikana vapaaehtoistyön välityspalvelu Hiiop100.fi:n kautta ilmoitettiin yli 3000 vapaaehtoistehtävää eri puolilla Suomea. Juhlavuoden vapaaehtoistyö on syventänyt OPn yhteisöllistä roolia ja laajentanut merkittävästi OPn suhteita kolmannen sektorin kanssa.

OP jatkaa Hiiop100.fi:n ylläpitoa ja kehittämistä sekä mahdollistamme vapaaehtoistyön tekemisen työajalla myös juhlavuoden jälkeen osana yhteiskuntavastuutaan.

Lue lisää vapaaehtoistyön mahdollisuuksista osoitteessa Hiiop100.fi

OP liittyi Monimuotoisuusverkoston jäseniksi

Liityimme yritysvastuuverkosto Fibsin Monimuotoisuusverkostoon syksyllä 2017. Jäsenet tekevät liittyessään monimuotoisuussitoumuksen, jonka myötä ne lupautuvat kehittämään johtamista ja palvelukäytäntöjä monimuotoisuusperiaatteet huomioon ottaen. Lue lisää Monimuotoisuusverkostosta

 

Aurinkovoimaa kiinteistöjen katoilta

Aurinkovoimaloiden rakentaminen on konkreettinen esimerkki OPn tänä vuonna päivitetystä vastuullisuusohjelmasta. OP rakentaa Vallilan kiinteistön katolle aurinkovoimalan, joka tulee olemaan tiettävästi myös suurin toimistokiinteistöön Suomessa asennettu. Aurinkopaneelit tuottavat jo nyt energiaa Pohjola Sairaaloiden katoilla Kuopiossa ja Oulussa. Myös Turkuun rakenteilla olevaan sairaalaan on tulossa aurinkopaneeleita. Aurinkovoimaa on hyödynnetty myös OP Kiinteistösijoituksen rakennuttamissa kohteissa. OP selvittää parhaillaan myös mahdollisuutta aurinkovoimaloiden rakentamiseen osuuspankkien katoille eri puolille Suomea.


Suomen suurimmat sähköiset vaalit

OP Ryhmän 81 osuuspankissa järjestettiin marraskuussa edustajiston vaalit, joissa omistaja-asiakkaat valitsivat keskuudestaan edustajiston omaan pankkiinsa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Edustajistoihin valittiin yhteensä lähes 2 400 jäsentä. Ehdokkaita oli yhteensä yli 5 600.


OP Joukkorahoitus -palvelu markkinoille

OP Joukkorahoituksen ensimmäinen kohde, pieni jäätelötehdas Suomisen Maito Oy haki joukkorahoituksella varoja kasvuun ja viennin aloittamiseen Jymy-luomujäätelölle. OPn toisen joukkorahoituskohteen, nokialaisen vaatevalmistaja Papu Designin rahoituskierros avattiin joulukuussa 2017.


Uusia liikkumisen palveluita

Liikkumisen palvelut laajenivat, kun OP toi markkinoille minuuttiveloituksella toimivat DriveNow-yhteiskäyttöautot Helsinkiin sekä valtakunnallisesti tarjolla olevan OP Kausiauton, josta auton saa käyttöönsä kuukaudeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi. Toukokuussa 2017 OP kertoi rakentavansa yhteistyössä Fortumin kanssa Suomeen lähes sata uutta sähköautojen latauspistettä.


OP mukaan Sitoumus2050 -ohjelmaan

Liityimme mukaan kansalliseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksella edistetään kestävää kehitystä kaikkialla yhteiskunnassa. OP sitoutuu edistämään suomalaisten osaamisen kehittämistä työn murroksessa.


Uusi omistajapolitiikka ja vaikuttaminen

OP-Rahastoyhtiö uusi syksyn aikana kotimaisia ja ulkomaisia yhtiöitä koskevan omistajapolitiikkansa. Uudessa omistajapolitiikassa huomioidaan entistä vahvemmin vastuullisuusnäkökulmia, kuten ilmastonmuutokseen varautumista ja kestävään kehitykseen liittyviä seikkoja. Uuden omistajapolitiikan myötä OP-rahastot aloittavat yhtiökokousvaikuttamisen myös ulkomailla. Ensimmäiset OP-rahastot alkoivat syksyllä äänestää ulkomaisissa yhtiökokouksissa. Olemme sitoutuneet nostamaan äänestysaktiivisuutta, ja tavoitteena on, että kolmen vuoden jälkeen OP-rahastot osallistuvat jo tuhansiin yhtiökokouksiin ulkomailla vuosittain. OP-Rahastoyhtiön omistajapolitiikka määrittelee OP-rahastojen yhtiökokousvaikuttamista.


Temaattiset vaikuttamishankkeet hiili-, vesi- ja veroriskivaikuttamisesta

Vuoden 2017 alkupuolella käynnistettiin temaattisia hiili-, vesi- ja veroriskivaikuttamishankkeita. Lisäksi liityimme toisella vuosipuoliskolla kansainväliseen Climate Action 100+ sijoittajien yhteenliittymään. Climate Action 100+ vaikuttamisohjelma on kestoltaan viisi vuotta.OP Varallisuudenhoito liittyi mukaan kolmeen temaattiseen yhtiövaikuttamisen projektiin.


Ensimmäiset rahastokohtaiset vastuullisuusanalyysit julki

Julkaisimme heinäkuussa ensimmäistä kertaa rahastokohtaisia vastuullisuusanalyysejä eli ESG-analyysejä. Jatkossa rahastokohtaisia ESG-analyysejä julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Analyysit sisältävät tietoa salkkuyhtiöiden vastuullisuusluokituksesta. Analyysin osa-alueet koostuvat ympäristöön (E), yhteiskunnallisiin asioihin (S) ja yhtiöiden hallintotapaan (G) liittyvistä tekijöistä. Rahastokohtaiset analyysit sisältävät lisäksi tiedot rahastojen hiilijalanjäljestä ja positiivisesta ympäristövaikutuksesta.

 

 

 

 

 

Vastuullisuuden johtaminen ja olennaisuus

 

Vastuullisuuden johtaminen OPssa

Yhteiskuntavastuu on tiivis osa OPn liiketoimintaa ja strategiaa. Vastuullisuuden perusta rakentuu perustehtäväämme ja yhteisiin arvoihimme, joita asiakasomisteinen liiketoimintamallimme tukee.

Liiketoimintamme tulee edistää asiakkaidemme ja toimintaympäristömme hyvinvointia. Yhteisöllinen roolimme ohjaa meitä olemaan esimerkkinä muille. Kehitämme tuotteita ja palveluita, jotka kannustavat asiakkaitamme vastuulliseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan. OPn tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijä toimialallaan. Joulukuussa 2017 päivitetty Hyvän liiketavan periaatteet sisältää OP Ryhmän vastuullisuusperiaatteet, joiden mukaisesti kaikkien OP Ryhmässä työskentelevien tulee toimia roolista, asemasta tai toimipaikasta riippumatta. Hyvän liiketavan periaatteet sisältää myös ryhmän ympäristöperiaatteet. Yksityiskohtaisemmat säännöt ja ohjeet täydentävät Hyvän liiketavan periaatteita.

OP Ryhmän liiketoiminnan johtamiskäytännöt kattavat suurelta osin myös yhteiskuntavastuun johtamiseen liittyvät toimenpiteet. Keskeiset johtamiskäytännöt on määritelty OP Ryhmän hallinnointiperiaatteissa. Hyvä pankki- ja vakuutustapa ohjaa toimimaan lakien, normien ja säädösten mukaisesti sekä noudattamaan rehellisen ja reilun toiminnan periaatteita. Riskienhallinta ja compliance -toiminto valvoo myös yhteiskuntavastuuseen liittyviä riskejä ja vaatimustenmukaisuutta, ja sillä on kokonaisvastuu vastuullisiin periaatteisiin liittyvästä neuvonnasta. Vastuualue toimii liiketoiminnoista riippumattomasti.

Vastuullisuuden tekoja ja tavoitteita ohjaa ja koordinoi OPn vastuullisuusohjelma, joka päivitettiin vuoden 2017 aikana.

Raportointiperiaatteina OP noudattaa GRI-standardeja (GRI Standards), YK:n Global Compact -aloitetta sekä kehittää raportointia IIRC:n viitekehyksen suuntaan. OP Ryhmän vastuullisuusraportointi noudattaa pääosin samoja laskentarajoja kuin ryhmän taloudellinen raportointi. Poikkeamat ja rajoitukset laskentarajassa on raportoitu kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä.

Vastuullisuuden organisointi

Vastuullisuuden politiikan ja linjaukset hyväksyy hallintoneuvosto. Yhteiskuntavastuun strategisesta johtamisesta vastaa OP Osuuskunnan johtokunta, joka tekee myös vastuullisuutta koskevat strategiset linjaukset. Yhteiskuntavastuu on OP Osuuskunnan johtokunnassa viestintäjohtajan vastuulla. Vastuullisuutta koskevia asioita käsitellään säännöllisesti johtokunnan lisäksi liiketoimintojen johtoryhmissä. Jokapäiväistä vastuullisuustyötä ja vastuullisuusohjelman toimeenpanoa ohjaa liiketoimintojen vastuullisuuden työryhmät.

Johtamisen arviointi

Johtamistapaa arvioidaan osana yleisiä johtamiskäytäntöjä. Tavoitteita ja toimintaperiaatteita päivitetään, mikäli esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, joihin tulee reagoida.

Kansainväliset sitoumukset ja yhteistyö järjestöissä

”Tuemme YK:n Global Compact –aloitetta ja edistämme ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksien, ympäristönsuojelua ja korruption poistoa”

Jaakko Pehkonen, Hallintoneuvoston puheenjohtaja

OP on sitoutunut noudattamaan lakien ja määräysten lisäksi myös kansainvälisiä, toimintaa ohjaavia sitoumuksia. OP allekirjoitti vuonna 2011 Global Compact -aloitteen ja sitoutui noudattamaan aloitteen kymmentä periaatetta ihmisoikeuksista, työelämän oikeuksista, ympäristöperiaatteista ja korruption torjunnasta. Global Compact -periaatteet on viety osaksi OPn uusia toimittajasopimuksia. Henkilöstölle suunnatussa hyvän liiketavan periaatteiden ja yhteiskuntavastuun verkkokoulutuksessa on huomioitu Global Compactin periaatteet.

OP allekirjoitti YK:n Vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2009 ensimmäisten suomalaisten varainhoitajien joukossa. Tämän jälkeen vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja on kehitetty entistä määrätietoisemmin ja samalla on osallistuttu alan laajempaan kehittämiseen. OP on yksi Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen (FINSIF ry) perustajajäseniä. OP on mukana myös esimerkiksi: Global Compact Nordic Networkissa, yritysvastuuverkosto Finnish Business & Society ry:ssä (FiBS), EACB:n (European Association of Co-operative Banks) vastuullisuustyöryhmässä sekä Amice:n (the Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe) vastuullisuustyöryhmässä.

Seuraamme aktiivisesti rahoitusalan yrityksille suunnatun ohjeistuksen kehitystä osana OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille. OECD:n toimintaohjeet koostuvat vapaaehtoisuuteen pohjautuvista vastuullisuuden periaatteista ja normeista sekä lainsäädännön soveltamisesta kansainvälisessä liiketoiminnassa.

OP on allekirjoittanut Equator Principles aloitteen projektirahoitusten vastuullisuuden varmistamiseksi. OP vastasi edellisvuosien tapaan CDP-kyselyyn, jonka tarkoituksena on kerätä suuryrityksiltä tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista heidän liiketoimintaa ja keinoista ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Vuonna 2017 OPn saavuttama arvosana kyselyssä oli neliportaisella asteikolla (A-D) B+. Luokka B tarkoittaa, että yritys on alkuarviointien jälkeen ryhtynyt toimiin ympäristöasioiden parantamiseksi.

Sijoittajan roolissa OP Varallisuudenhoito on allekirjoittanut CDP:n ilmasto- ja vesi -aloitteet ja metsäkato -aloitteen.

Keskeisimmät vastuullisuuttamme ohjaavat linjaukset ja periaatteet

 • OP Ryhmän hallinnointiperiaatteet
 • OP Ryhmän yhteiskuntavastuun linjaukset
 • YK:n Global Compact -aloitteen periaatteet
 • Hyvän liiketavan periaatteet
 • OPn vastuullisuusohjelma

Olennaisuus

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysin tarkoituksena on tunnistaa OPlle ja sen sidosryhmille keskeisimmät vastuullisuusnäkökohdat.

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi toteutettiin 2016 loppuvuodesta. Sidosryhmien ajatuksia kerättiin kahdella sidosryhmäkyselyllä, joissa vastaajia pyydettiin arvioimaan muun muassa vastuullisuuteen liittyvien näkökulmien tärkeyttä ja roolia OPlle. Tämä olennaisuusanalyysi ohjaa vastuullisuusohjelman päivitystyötä ja tavoitteita.

 
 

Riskit ja valvonta

Uusien tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien ja järjestelmien riskit ja näiden muutokset arvioidaan ennen käyttöönottoa. Merkittävät uudet tuotteet, palvelut ja toimintamallit tai näiden muutokset viedään tarvittaessa arvioitavaksi OP Osuuskunnan johtokuntaan, joka viime kädessä tekee päätöksen uusien tuotteiden tai palveluiden käyttöönotosta. Merkittävät toteutuneet riskit viedään johtokunnan tiedoksi osana kuukausittaista riskikatsausta. Vuosittain päivitettävissä riskikartoituksissa tunnistetaan toimintaan kohdistuvat olennaisimmat riskit, mukaan lukien ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hyvään hallintoon liittyvät riskit (ESG). Näistä kartoituksista tehdään analyysi, joiden pohjalta merkittävät ilmiöt nostetaan johdon tietoisuuteen. OPn ja sen yhteisöjen riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan tehokkuutta arvioidaan vuosittain. Lisäksi sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan ja vakavaraisuuden hallinnan tilan vuosittain.

Sisäisen valvonnan toimenpiteet kohdistuvat kaikkeen toimintaan ja ne kattavat kaikki OP Ryhmän yhteisöt ja toimipaikat. Toimenpiteiden määrittelyssä huomioidaan toiminnan luonne ja laajuus sekä tarvittaessa myös kansainväliseen toimintaan liittyvät erityispiirteet. Sisäistä valvontaa toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla. Ensisijainen ja laajamittaisin sisäinen valvonta toteutetaan operatiivisessa liiketoiminnassa, jossa sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa ja osa päivittäisiä rutiineja. Sisäistä valvontaa täydentää OP Ryhmän palveluksessa olevien mahdollisuus ilmoittaa riippumattoman kanavan kautta säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta (whistle blowing).

OP Ryhmän luottolaitostoimintaa valvoo Euroopan keskuspankki. OP Ryhmään kuuluvia suomalaisia sijoituspalveluyrityksiä ja vakuutusyhtiöitä valvoo Finanssivalvonta siten kuin rahoitus- ja vakuutusmarkkinoita koskevassa lainsäädännössä on säädetty. OP Ryhmän toimintaa Virossa, Latviassa ja Liettuassa valvovat soveltuvin osin asianomaisten valtioiden valvontaviranomaiset.

OPn hankintojen toimittajakanta on painottunut Suomeen ja näiden erityisesti kotimaassa tuottamiin palveluihin, joten hankintojen vastuullisuuteen liittyvä riskitaso on hallittavissa läpinäkyvän ja johdetun toimittajayhteistyön keinoin. Toimittajien yhteiskuntavastuuvaatimukset ovat osana hankintasopimuksia ja toimittajien suoriutumista seurataan osana OPn toimittajajohtamisen mallia.

 

 

 

 

 

Vastuullisuusohjelma

 

Vastuullisuusohjelma

OPn vastuullisuuden tavoitteita ohjaa ja koordinoi vastuullisuusohjelma. OPn vastuullisuusohjelma päivitettiin vuoden 2017 aikana ja sen kattoteema on ”vastuullisuudesta positiivista muutosvoimaa”. Ohjelmassa on neljä pääteemaa: 1) Edistämme kestävää taloutta, 2) Tuemme alueellista elinvoimaisuutta, 3) Toimimme ihmisläheisesti ja osallistaen ja 4) Edistämme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

 

 

Vastuullisuusohjelman KPI-mittarit

  2017 2016 (kun saatavilla)
Oman toiminnan CO2 –päästöt, t CO2e 20 964 18 559
Uusiutuva energia, % 13  
Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen, milj. € 2,3 6
Monimuotoisuustavoite, % 21  
NPS, asiakaskohtaamiset 58 53

Vuoden 2017 aikana edistettyjä vastuullisuusohjelman tavoitteita

1) Edistämme kestävää taloutta

 • Päivitimme Hyvän liiketavan periaatteet, jotka sisältävät nyt myös keskeisimmät ympäristö- ja ilmastoperiaatteet.
 • Lisäsimme uusiutuvan energian käyttöä toimipaikoissamme, esimerkiksi rakensimme aurinkovoimalan OP Vallilaan ja Pohjola sairaaloihin Kuopioon ja Ouluun.
 • Uudet Pohjola Sairaalat saivat LEED-sertifioinnit: Kuopion sairaalan saavutti LEED Platina -tason, mikä tarkoittaa että rakennus on ympäristö- ja energianäkökulmasta erinomainen.
 • Uudistimme vastuullisen sijoittamisen omistajapolitiikan ja aloitimme äänestyksen myös ulkomaisten yhtiöiden yhtiökokouksissa.
 • Julkistimme ensimmäiset rahastokohtaiset vastuullisuusanalyysit, jotka sisältävät mm. rahastojen positiiviset ympäristövaikutukset.
 •  Liityimme Climate Action 100+ -aloitteeseen, jossa sijoittajat vaikuttavat yhdessä eri teemavaikuttamisen hankkeissa.

2) Tuemme alueellista elinvoimaisuutta

 • Lahjoitimme yliopistoille 2015–2017 lahjoituskauden aikana yhteensä 6,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 osuus oli noin 800.000 euroa.
 • Jatkoimme verojalanjäljen laskentaa.
 • Hiiop: 100 vuotta vapaaehtoistyötä -hankkeessa teimme yhteistyötä yli 100 kolmannen sektorin kumppanin kanssa.
 • Vuoden 2017 aikana 130 OPn työntekijää osallistui Taloustaitohankkeeseen, jossa tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten taloustaitoja.
 • Olimme HundrED-hankkeessa yhtenä pääyhteistyökumppanina

3) Toimimme ihmisläheisesti ja osallistaen

 • Järjestimme Suomen suurimmat sähköiset vaalit, joissa 81 osuuspankille valittiin uusi edustajisto.
 • Jokainen työntekijä sai tehdä yhden palkallisen vapaaehtoistyöpäivän lahjana 100-vuotiaalle Suomelle. OPn työntekijät tekivät yhteensä 100 vuotta vapaaehtoistyötä Hiiop 100 -hankkeessa.
 • Teimme laajasti sidosryhmätyötä ja kutsuimme asiakkaat mukaan tuotekehitystyön eri vaiheisiin.
 • Kesäduuni OPn piikkiin-hankkeessa yli 1000 nuorta sai kesätyöpaikan yleishyödyllisessä yhdistyksessä paikallisen osuuspankin piikkiin.

4) Edistämme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia

 • Tarjosimme urheiluseurojen valmentajille sporttimestarin koulutusta auttamaan urheilutapaturmien ehkäisyä.
 • Edistimme liikenneturvallisuutta vuosisadan liikenneteolla.
 • Toimme markkinoille uusia asiakkaan arkea helpottavia palveluita, kuten OP Kausiauton, Siirto-maksut sekä täysin digitaalisen matkavakuutuksen.

Lisää vastuullisuuden tekoja Vastuullisuuden kohokohdat.

 

 

 

 

 

 

 

Arvonluonti

 

Arvonluonti

Osuustoiminnallisena ryhmänä toimintamme vaikuttaa Suomessa laajalti eri sidosryhmiin sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Toimintaamme ohjaa kaksoisrooli ja menestystämme mitataan molemmissa rooleissa, liiketoimintaroolissa ja yhteisöllisessä roolissa onnistumisella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verojalanjälki

 

Verojalanjälki

OPn verot koostuvat välittömistä, välillisistä ja tilitettävistä veroista. Välittömät verot kattavat OPn suoraan maksamat tuloverot, kiinteistöverot ja veroluonteiset maksut. Välillisiä veroja OPlla ovat arvonlisävero ja vakuutusmaksuvero. Tilitettävät verot sisältävät OPn suorituksen maksajana keräämiä ja valtiolle edelleen tilitettäviä veroja, muun muassa ennakonpidätykset palkoista ja lähdeverot koroista.

Rahoituspalvelujen välitys ja myynti ovat arvonlisäverotonta palvelun myyntiä eivätkä ne siten aiheuta arvonlisäveron suorittamisvelvollisuutta tai oikeuta vähennyksen tekemiseen hankintojen osalta. OP Ryhmään kuuluvat osuuspankit ja muut yritykset ovat kuitenkin arvonlisäverovelvollisia muusta liiketoiminnastaan.

Verojalanjäljessä esitetyt verot on laskettu suoriteperusteisesti.