Vastuullisuuden kohokohdat 2017

Päivitimme vastuullisuusohjelmamme

Päivitetyn vastuullisuusohjelman pääteemoja ovat kestävän talouden edistäminen, alueellisen elinvoimaisuuden tukeminen, ihmisläheinen ja osallistava toiminta sekä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Vastuullisuusohjelma asettaa tavoitteita laajasti kaikille osa-alueille. Esimerkiksi vuoteen 2025 mennessä OP tähtää hiilipositiivisuuteen. Lue lisää vastuullisuusohjelmasta.

Hiiop – 100 vuotta vapaaehtoistyötä

OP Ryhmän lahja 100-vuotiaalle Suomelle: 274 vuotta vapaaehtoistyötä. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi OP halusi madaltaa kynnystä vapaaehtoistyön tekemiseen. Lahjana satavuotiaalle Suomelle kaikki suomalaiset kutsuttiin mukaan tekemään vapaaehtoistyötä yhdessä yhteensä sadan henkilötyövuoden edestä, ja OP avasi kaikille avoimen vapaaehtoistyön kohtaamispaikan osoitteeseen Hiiop100.fi. Sivustolla voi ilmoittaa vapaaehtoistyön kohteita ja etsiä itselleen sopivan vapaaehtoiskeikan.

Juhlavuoden aikana OP Ryhmän työntekijät ja hallinto tekivät ympäri Suomen yhdessä kumppaneiden ja suomalaisten kanssa yli 274 vuotta vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyötä tehtiin muun muassa vähävaraisten perheiden hyväksi, koululaisten avuksi, ikäihmisten yksinäisyyden ehkäisemiseksi, nuorten taloustaitojen edistämisen parissa, luontoa siivoamalla sekä erilaisiin keräyksiin osallistumalla.

Vuoden 2017 aikana vapaaehtoistyön välityspalvelu Hiiop100.fi:n kautta ilmoitettiin yli 3000 vapaaehtoistehtävää eri puolilla Suomea. Juhlavuoden vapaaehtoistyö on syventänyt OPn yhteisöllistä roolia ja laajentanut merkittävästi OPn suhteita kolmannen sektorin kanssa.

OP jatkaa Hiiop100.fi:n ylläpitoa ja kehittämistä sekä mahdollistamme vapaaehtoistyön tekemisen työajalla myös juhlavuoden jälkeen osana yhteiskuntavastuutaan.

Lue lisää vapaaehtoistyön mahdollisuuksista osoitteessa Hiiop100.fi

OP liittyi Monimuotoisuusverkoston jäseniksi

Liityimme yritysvastuuverkosto Fibsin Monimuotoisuusverkostoon syksyllä 2017. Jäsenet tekevät liittyessään monimuotoisuussitoumuksen, jonka myötä ne lupautuvat kehittämään johtamista ja palvelukäytäntöjä monimuotoisuusperiaatteet huomioon ottaen. Lue lisää Monimuotoisuusverkostosta

 

Aurinkovoimaa kiinteistöjen katoilta

Aurinkovoimaloiden rakentaminen on konkreettinen esimerkki OPn tänä vuonna päivitetystä vastuullisuusohjelmasta. OP rakentaa Vallilan kiinteistön katolle aurinkovoimalan, joka tulee olemaan tiettävästi myös suurin toimistokiinteistöön Suomessa asennettu. Aurinkopaneelit tuottavat jo nyt energiaa Pohjola Sairaaloiden katoilla Kuopiossa ja Oulussa. Myös Turkuun rakenteilla olevaan sairaalaan on tulossa aurinkopaneeleita. Aurinkovoimaa on hyödynnetty myös OP Kiinteistösijoituksen rakennuttamissa kohteissa. OP selvittää parhaillaan myös mahdollisuutta aurinkovoimaloiden rakentamiseen osuuspankkien katoille eri puolille Suomea.


Suomen suurimmat sähköiset vaalit

OP Ryhmän 81 osuuspankissa järjestettiin marraskuussa edustajiston vaalit, joissa omistaja-asiakkaat valitsivat keskuudestaan edustajiston omaan pankkiinsa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Edustajistoihin valittiin yhteensä lähes 2 400 jäsentä. Ehdokkaita oli yhteensä yli 5 600.


OP Joukkorahoitus -palvelu markkinoille

OP Joukkorahoituksen ensimmäinen kohde, pieni jäätelötehdas Suomisen Maito Oy haki joukkorahoituksella varoja kasvuun ja viennin aloittamiseen Jymy-luomujäätelölle. OPn toisen joukkorahoituskohteen, nokialaisen vaatevalmistaja Papu Designin rahoituskierros avattiin joulukuussa 2017.


Uusia liikkumisen palveluita

Liikkumisen palvelut laajenivat, kun OP toi markkinoille minuuttiveloituksella toimivat DriveNow-yhteiskäyttöautot Helsinkiin sekä valtakunnallisesti tarjolla olevan OP Kausiauton, josta auton saa käyttöönsä kuukaudeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi. Toukokuussa 2017 OP kertoi rakentavansa yhteistyössä Fortumin kanssa Suomeen lähes sata uutta sähköautojen latauspistettä.


OP mukaan Sitoumus2050 -ohjelmaan

Liityimme mukaan kansalliseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksella edistetään kestävää kehitystä kaikkialla yhteiskunnassa. OP sitoutuu edistämään suomalaisten osaamisen kehittämistä työn murroksessa.


Uusi omistajapolitiikka ja vaikuttaminen

OP-Rahastoyhtiö uusi syksyn aikana kotimaisia ja ulkomaisia yhtiöitä koskevan omistajapolitiikkansa. Uudessa omistajapolitiikassa huomioidaan entistä vahvemmin vastuullisuusnäkökulmia, kuten ilmastonmuutokseen varautumista ja kestävään kehitykseen liittyviä seikkoja. Uuden omistajapolitiikan myötä OP-rahastot aloittavat yhtiökokousvaikuttamisen myös ulkomailla. Ensimmäiset OP-rahastot alkoivat syksyllä äänestää ulkomaisissa yhtiökokouksissa. Olemme sitoutuneet nostamaan äänestysaktiivisuutta, ja tavoitteena on, että kolmen vuoden jälkeen OP-rahastot osallistuvat jo tuhansiin yhtiökokouksiin ulkomailla vuosittain. OP-Rahastoyhtiön omistajapolitiikka määrittelee OP-rahastojen yhtiökokousvaikuttamista.


Temaattiset vaikuttamishankkeet hiili-, vesi- ja veroriskivaikuttamisesta

Vuoden 2017 alkupuolella käynnistettiin temaattisia hiili-, vesi- ja veroriskivaikuttamishankkeita. Lisäksi liityimme toisella vuosipuoliskolla kansainväliseen Climate Action 100+ sijoittajien yhteenliittymään. Climate Action 100+ vaikuttamisohjelma on kestoltaan viisi vuotta.OP Varallisuudenhoito liittyi mukaan kolmeen temaattiseen yhtiövaikuttamisen projektiin.


Ensimmäiset rahastokohtaiset vastuullisuusanalyysit julki

Julkaisimme heinäkuussa ensimmäistä kertaa rahastokohtaisia vastuullisuusanalyysejä eli ESG-analyysejä. Jatkossa rahastokohtaisia ESG-analyysejä julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Analyysit sisältävät tietoa salkkuyhtiöiden vastuullisuusluokituksesta. Analyysin osa-alueet koostuvat ympäristöön (E), yhteiskunnallisiin asioihin (S) ja yhtiöiden hallintotapaan (G) liittyvistä tekijöistä. Rahastokohtaiset analyysit sisältävät lisäksi tiedot rahastojen hiilijalanjäljestä ja positiivisesta ympäristövaikutuksesta.