Johdon katsaus

Pääjohtaja Reijo Karhinen viimeisenä työpäivänään:
"Olen levollisella mielellä. Ryhmässä on uudistamisen kulttuuria ja halua nähdä asiat uudella tavalla – vahvojen talouslukujen rinnalla."

Reijo Karhinen käy läpi OPn muutosmatkaa viidellä eri vuosikymmenellä: finanssialan myllerrykset, teknologisen kehityksen ja asiakkaan nousun keskiöön – sekä sen, miten hänestä itsestään tuli twiittaava vuorineuvos. Kuuntele koko podcast täältä:

 

Johdon katsaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Pehkonen kertoo, mitä OPn muutosmatka käytännössä tarkoittaa ja minne olemme menossa.

Katso video:

Pääjohtaja Reijo Karhinen viimeisenä työpäivänään: "Olen levollisella mielellä. Ryhmässä on uudistamisen kulttuuria ja halua nähdä asiat uudella tavalla – vahvojen talouslukujen rinnalla."

Reijo Karhinen käy läpi OPn muutosmatkaa viidellä eri vuosikymmenellä: finanssialan myllerrykset, teknologisen kehityksen ja asiakkaan nousun keskiöön – sekä sen, miten hänestä itsestään tuli twiittaava vuorineuvos. Kuuntele koko podcast täältä:

 

OP jatkoi vuonna 2017 uudistumismatkaansa asiakkaiden johdolla. Vuonna 2016 julkistetun strategiamme toteutuksessa otettiin useita merkittäviä edistysaskeleita. Vahva taloudellinen tulos ja vakavaraisuus mahdollistivat suunnitelmien mukaiset investoinnit palveluiden kehittämiseen.

Asiakas kaiken lähtökohtana

Asiakkaiden ohjaama muutosmatkamme alkoi jo vuonna 1902, kun ensimmäiset osuuskunnat perustettiin tuottamaan palveluja omalle yhteisölleen. Siitä asti olemassaolomme oikeutus on perustunut asiakkaan tarpeisiin, ja olemme toteuttaneet perustehtäväämme edistämällä asiakkaidemme ja toimintaympäristömme menestystä ja hyvinvointia.

Finanssiala elää murrosta, jossa asiakkaiden vaihtoehdot lisääntyvät, heidän odotuksensa muuttuvat ja toimialojen väliset rajat hämärtyvät. Käynnissä oleva asiakaskäyttäytymisen muutos ohjaa OP Ryhmän uudistumista. OPn rakenteilla olevat palvelukokonaisuudet vastaavat tähän muutokseen. Asiakkaan tarpeiden mukaan tuotteet ja palvelut muotoillaan uusiksi, entistä paremmiksi kokonaisuuksiksi.

Investointeja strategian toteutukseen

Vuosi 2017 oli taloudellisesti hyvä, ja odotusten mukaisena se mahdollisti liiketoimintamme uudistamistarpeiden resursoinnin. Strategiamme toteutus eteni suunnitelmien mukaisesti, ja investoimme palveluiden kehittämiseen ennätykselliset 450 miljoonaa euroa. Valtaosa investoinneista kohdistui perinteisen liiketoimintamme kehittämiseen. Lanseerasimme lukuisia uusia tuotteita sekä perinteisissä että uusissa liiketoiminnoissa. Kehittämisemme tähtää parempaan asiakaskokemukseen, joten otimme asiakkaamme mukaan palveluidemme kehittämiseen aiempaa monipuolisemmin ja kattavammin.

Asiakastyytyväisyytemme ja yrityskuvamme vahvistuivat vuoden 2017 aikana. Omistaja-asiakkaidemme lukumäärä nousi yli 1,8 miljoonaan. Strategian mukaisen tehokkuusohjelman läpivienti ei edennyt täysin aikataulussa, joten ohjelman kulutavoitetta tarkennettiin vuoden aikana. Tavoitteeseen pääseminen vaatii vielä aktiivisia toimia.

Toimintaympäristön muutos ja liiketoimintamme voimakas uudistaminen edellyttävät uudenlaista osaamista, samalla kun digitalisaatio ja robotisaatio muokkaavat jo olemassa olevia työtehtäviä. Järjestelmien kehittämisen ohella panostamme vahvasti osaamisen kehittämiseen. Sen uudistaminen on haaste, joka koskettaa finanssialan lisäksi koko yhteiskuntaa. Tähän haasteeseen vastaamme osaamisen uudistamisen toimintamallilla, jota rakennamme yhdessä henkilöstömme kanssa.

Iloa talouskasvusta

Vuosi 2017 toi mukanaan myönteisiä näkymiä ja vahvistuvaa, laajaa kasvua Suomen kansantalouteen. Vienti elpyi vauhdilla ja yritykset lisäsivät investointejaan, samalla kun kuluttajien luottamus siivitti yksityisen kulutuksen hyvään kasvuun. Talouskehitys jatkunee myönteisenä niin Suomessa kuin euroalueella. Parantuneesta toimeliaisuudesta huolimatta toimintojemme tehokkuus ja kustannuskilpailukyky on varmistettava nyt ja tulevina vuosina.

Yhteistä hyvää

Vuosi 2017 jäi historiaan myös Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotena. OPn lahja 100-vuotiaalle Suomelle – yhteensä 274 vuotta vapaaehtoistyötä yhdessä henkilöstön, asiakkaiden, hallinnon ja kumppaneiden kanssa – kuvastaa arvojamme ja perustehtäväämme osana yhteiskuntaa. Vapaaehtoistyön kohtaamispaikka Hiiop100.fi jatkaa tehtävien ja tekijöiden yhdistämistä tänäkin vuonna. Olemme aktiivisesti edistämässä toimintaympäristön hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta ja ihmisläheistä yhdessä tekemistä ympäri Suomea eri tekojen ja avausten muodossa.

Yhdessä rohkeasti eteenpäin

OPn vuonna 2016 julkistettu strategia perustuu tulevaisuudenkuvaan, jossa keskeisenä muutosvoimana nousee esiin digitalisaatiosta kumpuava asiakaskäyttäytymisen muutos. Vuonna 2017 päivitimme tätä tulevaisuudenkuvaamme, ja seuraamme jatkuvasti asiakkaiden käyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksia.

Haluamme olla edelläkävijä omalla toimialallamme. Siihen tarvitsemme jatkuvaa ja tiivistä dialogia sekä yhteistyötä asiakkaidemme, hallintomme ja henkilöstömme kanssa. Muutokset toimintaympäristössä, kilpailutilanteessa ja asiakaskäyttäytymisessä tulevat jatkossakin haastamaan meitä. Meidän tulee varmistua siitä, että olemme matkalla oikeaan suuntaan. OPssa asiakas näyttää suunnan, eli seuraamme asiakkaidemme toiveita yhä tiiviimmin. Tavoitteenamme on edelleen parantaa asiakaskokemusta ja kasvaa markkinoita nopeammin.

Pääjohtaja Reijo Karhisen aikana otimme monia rohkeita uudistumisen askeleita. Vuonna 2018 jatkamme uudistumismatkaamme uuden pääjohtajan Timo Ritakallion johdolla. Kiitän entistä pääjohtajaa poikkeuksellisen mittavasta työurasta OPn hyväksi ja toivotan uudelle pääjohtajalle menestystä ja työniloa – yhdessä koko OP Ryhmän kanssa!

Jaakko Pehkonen
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

 

 

 

Vuosi 2017 tiivistetysti

 

 

 Tulos ennen veroja

1 077

miljoonaa euroa (-5,4 %)

 

 

 

 

Luottokannan kasvu

+4,6 %

edellisvuodesta

 

 

 

 

Kertyneet bonukset omistaja-asiakkaille

220

miljoonaa euroa (+5,7 %)

Vuosi 2017 tiivistetysti

Tällä sivulla on esitetty OP Ryhmän vuoden 2017 keskeiset luvut tiivistetysti.

Lataa koko OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 tästä.

Ei-taloudellisista tunnusluvuista löydät lisätietoa Vastuullisuus- ja GRI-osioista.

1 077

Tulos ennen veroja miljoonaa euroa (-5,4 %)

 

+4,6 %

Luottokannan kasvu edellisvuodesta

 

220

Kertyneet bonukset omistaja-asiakkaille miljoonaa euroa (+5,7 %)

 

Tulos kolmannen kerran peräkkäin yli miljarditason, liiketoiminta vakaassa kasvussa

 • Tulos ennen veroja oli 1 077 miljoonaa euroa (1 138). Tulos jäi 5 % edellisen vuoden ennätystuloksesta.
 • Tuotot kasvoivat yhteensä 4 %. Korkokatteen kasvu oli 3 %, nettopalkkiotuottojen 8 % ja sijoitustoiminnan nettotuottojen 27 %. Vakuutuskate supistui 14 %.
 • Kulut kasvoivat 13 %. Kulukasvu johtui pääosin nykyliiketoiminnan uudistamiseen liittyvien kehityspanostusten sekä muiden strategian toteutukseen liittyvien kulujen kasvusta.
 • Saamisten arvonalentumiset, 48 miljoonaa euroa (77), olivat matalat ollen vain 0,06 % luotoista ja muista saamisista.
 • CET1-vakavaraisuus oli 20,1 % eli edellisen vuoden lopun tasolla.
 • Pankkitoiminta: Luottokanta kasvoi 5 % ja talletukset 6 %. Pankkitoiminnan korkokate ja palkkiotuotot kasvoivat molemmat 4 %. Tulos ennen veroja kasvoi vahvan tuottokasvun tukemana 16 %.
 • Vahinkovakuutus: Henkilöasiakkaiden vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2 % ja yritysasiakkaiden maksutuotot laskivat hieman. Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja supistui 14 %. Tulosta rasitti diskonttokoron alentaminen syyskuussa 1,5 prosenttiin sekä edellistä vuotta heikompi vahinkokehitys.
 • Varallisuudenhoito: Hallinnoitavat varat kasvoivat 5 %. Varallisuudenhoidon tulos ennen veroja kasvoi 9 % vahvan nettopalkkiotuottokehityksen siivittämänä.
 • Muu toiminta: Tulosta heikensivät erityisesti kasvaneet panostukset palveluiden kehittämiseen ja muu strategian toteutus.
 • Vuoden 2018 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi tai pienemmäksi kuin vuoden 2017 tulos.

Liiketoiminnan kehittämistä ja yhteisöllisyyttä omistaja-asiakkaiden eduksi

 • Vuoden 2017 noin 450 miljoonan euron kehittämispanosten painopisteenä oli viranomais- ja lainsäädäntövaatimusten varmistaminen, toiminnan tehokkuuden ja sujuvuuden parantaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen.
 • Vuoden 2017 aikana avattiin Pohjola Sairaalat Ouluun ja Kuopioon. Turun sairaalan rakentaminen edistyy suunnitellusti.
 • Osuuspankkien omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 86 000:lla yli 1,8 miljoonaan ja OP Ryhmän pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä 40 000:lla lähes 1,8 miljoonaan.
 • Marraskuussa järjestettiin Suomen suurimmat sähköiset vaalit. Vaaleissa valittiin edustajistoihin lähes 2 400 omistaja-asiakasta neljäksi seuraavaksi vuodeksi 81 osuuspankissa.
 • OP Ryhmän tavoitteena oli lahjoittaa 100-vuotiaalle Suomelle yhteensä 100 vuoden edestä vapaaehtoistyötä. Yhteistyökumppanien kanssa vapaaehtoistyötä tehtiin yhteensä 274 vuoden edestä.
 • OP-bonukset kasvoivat 6 %:lla 220 miljoonaan euroon (208).

 

 

 OP Ryhmän avainlukuja

  1–12/2017 1–12/2016 Muutos, %
Tulos ennen veroja, milj. € 1 077 1 138 -5,4
Pankkitoiminta 666 574 16,0
Vahinkovakuutus 210 244 -13,9
Varallisuudenhoito 247 226 9,2
Muu toiminta -45 95  
Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille 220 208 5,7
  31.12.2017 31.12.2016 Muutos, %
CET1-vakavaraisuus, % 20,1 20,1 0,0*
Taloudellisen pääomavaateen
tuotto, % **
21,3 22,7 -1,4*
Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), % *** 148 170 -22*
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,06 0,09 0,0*
Omistaja-asiakkaat (1 000) 1 833 1 747 4,9

Tuloksen vertailulukuina on käytetty vuoden 2016 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty lukua vuoden 2016 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita.
* suhdeluvun muutos
** 12 kk liukuva
*** Rava-suhdeluku on laskettu vakuutusyhtiöiden osalta niiden vakavaraisuussääntelyyn
sisältyvillä siirtymäsäännöillä.

 

 

 

 

 

Keskeiset tapahtumat

 

Keskeiset tapahtumat

OPn verkkopalvelu uudistui yhteistyössä asiakkaiden kanssa

OPn uudistunut verkkopalvelu ja verkkopankki op.fi avattiin asiakkaille betaversiona syksyllä 2016, ja palvelua kehitettiin asiakkaiden antaman palautteen pohjalta. Vuoden 2017 aikana uudistunut op.fi aloitti sekä henkilö- että yritysasiakkaiden palvelemisen pankki- ja vakuutusasioissa laajassa mittakaavassa. OP on yksi harvoista palvelunsa betavaiheessa avanneista finanssialan toimijoista. Uutta palvelua on alusta asti kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa, ja kehitystyötä ohjaavaa asiakaspalautetta kerätään edelleen.

Maksaminen helpottui ja vaihtoehdot kasvoivat

Huhtikuussa käyttöön otettu, suomalaisten pankkien yhdessä omistaman Automatian Siirto-palvelu toi mahdollisuuden maksaa esimerkiksi tuttavalle reaaliaikaisesti, pelkkää puhelinnumeroa käyttäen. Verkko- ja mobiilimaksamiseen helpotusta toi Pivon uusi ominaisuus, jonka ansiosta ostokset voi maksaa helposti Pivo-sovelluksella ilman tunnuslukuja. Myös ensimmäiset OPn kehittämät Facebook Messengerissä toimivat maksubotit tulivat markkinoille.

OPn liikkumisen palvelut monipuolistuivat

Vuonna 2016 lanseerattu OPn ensimmäinen liikkumisen palvelu OP Kulku tarjoaa sähköautoilua palveluna. Vuonna 2017 OP toi markkinoille myös minuuttiveloituksella toimivat DriveNow-yhteiskäyttöautot Helsinkiin sekä valtakunnallisesti tarjolla olevan OP Kausiauton, josta auton saa käyttöönsä joko kuukaudeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi. Toukokuussa OP kertoi myös rakentavansa yhteistyössä Fortumin kanssa Suomeen lähes sata uutta sähköautojen latauspistettä.

Hiiop: OP Ryhmän lahja 100-vuotiaalle Suomelle

Suomen 100-vuotisjuhlavuotena OP Ryhmä halusi madaltaa kynnystä vapaaehtoistyön tekemiseen. Kaikki suomalaiset kutsuttiin mukaan tekemään vapaaehtoistyötä yhdessä, ja OP avasi kaikille avoimen vapaaehtoistyön kohtaamispaikan osoitteeseen Hiiop100.fi. Sivustolla voi ilmoittaa vapaaehtoistyön kohteita ja etsiä itselleen sopivan vapaaehtoiskeikan. Juhlavuoden aikana OP Ryhmän työntekijät ja hallinto tekivät ympäri Suomen yhdessä kumppaneiden ja suomalaisten kanssa yli 274 vuotta vapaaehtoistyötä.

Pohjola Sairaalan verkosto kasvoi

Pohjola Sairaalan verkosto täydentyi vuonna 2017 kahdella uudella sairaalalla. Ensimmäinen, Helsingissä sijaitseva Pohjola Sairaala ja vuonna 2016 avattu Tampereen sairaala saivat näin rinnalleen toukokuussa avatun Oulun Pohjola Sairaalan ja elokuussa Kuopioon perustetun uuden sairaalan. Kaikki neljä Pohjola Sairaalaa tarjoavat kattavasti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut, tutkimukset, leikkauspalvelut sekä kuntoutuksen.

Suomen suurimmat sähköiset vaalit

OP Ryhmän 81 osuuspankissa järjestettiin marraskuussa sähköiset edustajiston vaalit, joissa omistaja-asiakkaat valitsivat keskuudestaan edustajiston omaan pankkiinsa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Edustajistoihin valittiin yhteensä lähes 2 400 jäsentä. Ehdokkaita oli yhteensä yli 5 600.

Uusi liikennevakuutuslaki toi uudenlaisen liikennevakuutuksen

OP kehitti oman liikennevakuutuksensa yhdessä asiakkaidensa kanssa ja toi markkinoille vakuutuksen, joka tarjoaa markkinoiden korkeimman aloitusbonuksen uusille kuljettajille, aikaisempaa nopeamman bonuskertymän vahingoitta ajaville kuljettajille, korkean maksimibonuksen sekä bonusturvan pitkään ilman vahinkoja ajaneille kuljettajille. Lähes kolmannes eli yli 250 000 kpl OPn liikennevakuutuksista on tällä hetkellä uuden lainsäädännön mukaisia vakuutuksia.

Vahva pörssilistautumisvuosi

OP oli mukana järjestämässä suomalaisten yhtiöiden pörssilistautumisia ja oli ainoa toimija, joka oli mukana kaikissa vuoden päälistalistautumisissa; Kamuxissa, Silmäasemassa, Roviossa ja Terveystalossa. Suomessa vuosi 2017 jää historiaan tähän mennessä euromääräisesti vahvimpana pörssilistautumisvuotena, kun listautumisten euromääräinen kokonaisarvo nousi noin 1,7 miljardiin euroon.

OPn ensimmäinen joukkorahoituskohde oli menestyksekäs

OP Joukkorahoituksen ensimmäinen kohde, jäätelötehdas Suomisen Maito Oy haki joukkorahoituksella varoja kasvuun ja viennin aloittamiseen Jymy-luomujäätelölle. Rahoituskierros onnistui erinomaisesti, sillä kierroksen minimitavoite 200 000 euroa täyttyi kahdessa viikossa, ja Jymy sai tavoittelemansa määrän uusia osakkeenomistajia. Lopullinen euromäärä oli yli 400 000 euroa. OPn toisen joukkorahoituskohteen, nokialaisen vaatevalmistaja Papu Designin, rahoituskierros avattiin joulukuussa ja tavoite saavutettiin ennen vuodenvaihdetta.

Päivitetty vastuullisuusohjelma tähtää hiilipositiivisuuteen

OPn päivitetty vastuullisuusohjelma asettaa OPlle kunnianhimoisia tavoitteita tulevaisuuteen. Esimerkiksi vuoteen 2025 mennessä OP tähtää hiilipositiivisuuteen. Päivitetyn vastuullisuusohjelman pääteemoja ovat kestävän talouden edistäminen, alueellisen elinvoimaisuuden tukeminen, ihmisläheinen ja osallistava toiminta sekä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.