Pääjohtaja Reijo Karhinen viimeisenä työpäivänään:
"Olen levollisella mielellä. Ryhmässä on uudistamisen kulttuuria ja halua nähdä asiat uudella tavalla – vahvojen talouslukujen rinnalla."

Reijo Karhinen käy läpi OPn muutosmatkaa viidellä eri vuosikymmenellä: finanssialan myllerrykset, teknologisen kehityksen ja asiakkaan nousun keskiöön – sekä sen, miten hänestä itsestään tuli twiittaava vuorineuvos. Kuuntele koko podcast täältä:

 

Johdon katsaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Pehkonen kertoo, mitä OPn muutosmatka käytännössä tarkoittaa ja minne olemme menossa.

Katso video:

Pääjohtaja Reijo Karhinen viimeisenä työpäivänään: "Olen levollisella mielellä. Ryhmässä on uudistamisen kulttuuria ja halua nähdä asiat uudella tavalla – vahvojen talouslukujen rinnalla."

Reijo Karhinen käy läpi OPn muutosmatkaa viidellä eri vuosikymmenellä: finanssialan myllerrykset, teknologisen kehityksen ja asiakkaan nousun keskiöön – sekä sen, miten hänestä itsestään tuli twiittaava vuorineuvos. Kuuntele koko podcast täältä:

 

OP jatkoi vuonna 2017 uudistumismatkaansa asiakkaiden johdolla. Vuonna 2016 julkistetun strategiamme toteutuksessa otettiin useita merkittäviä edistysaskeleita. Vahva taloudellinen tulos ja vakavaraisuus mahdollistivat suunnitelmien mukaiset investoinnit palveluiden kehittämiseen.

Asiakas kaiken lähtökohtana

Asiakkaiden ohjaama muutosmatkamme alkoi jo vuonna 1902, kun ensimmäiset osuuskunnat perustettiin tuottamaan palveluja omalle yhteisölleen. Siitä asti olemassaolomme oikeutus on perustunut asiakkaan tarpeisiin, ja olemme toteuttaneet perustehtäväämme edistämällä asiakkaidemme ja toimintaympäristömme menestystä ja hyvinvointia.

Finanssiala elää murrosta, jossa asiakkaiden vaihtoehdot lisääntyvät, heidän odotuksensa muuttuvat ja toimialojen väliset rajat hämärtyvät. Käynnissä oleva asiakaskäyttäytymisen muutos ohjaa OP Ryhmän uudistumista. OPn rakenteilla olevat palvelukokonaisuudet vastaavat tähän muutokseen. Asiakkaan tarpeiden mukaan tuotteet ja palvelut muotoillaan uusiksi, entistä paremmiksi kokonaisuuksiksi.

Investointeja strategian toteutukseen

Vuosi 2017 oli taloudellisesti hyvä, ja odotusten mukaisena se mahdollisti liiketoimintamme uudistamistarpeiden resursoinnin. Strategiamme toteutus eteni suunnitelmien mukaisesti, ja investoimme palveluiden kehittämiseen ennätykselliset 450 miljoonaa euroa. Valtaosa investoinneista kohdistui perinteisen liiketoimintamme kehittämiseen. Lanseerasimme lukuisia uusia tuotteita sekä perinteisissä että uusissa liiketoiminnoissa. Kehittämisemme tähtää parempaan asiakaskokemukseen, joten otimme asiakkaamme mukaan palveluidemme kehittämiseen aiempaa monipuolisemmin ja kattavammin.

Asiakastyytyväisyytemme ja yrityskuvamme vahvistuivat vuoden 2017 aikana. Omistaja-asiakkaidemme lukumäärä nousi yli 1,8 miljoonaan. Strategian mukaisen tehokkuusohjelman läpivienti ei edennyt täysin aikataulussa, joten ohjelman kulutavoitetta tarkennettiin vuoden aikana. Tavoitteeseen pääseminen vaatii vielä aktiivisia toimia.

Toimintaympäristön muutos ja liiketoimintamme voimakas uudistaminen edellyttävät uudenlaista osaamista, samalla kun digitalisaatio ja robotisaatio muokkaavat jo olemassa olevia työtehtäviä. Järjestelmien kehittämisen ohella panostamme vahvasti osaamisen kehittämiseen. Sen uudistaminen on haaste, joka koskettaa finanssialan lisäksi koko yhteiskuntaa. Tähän haasteeseen vastaamme osaamisen uudistamisen toimintamallilla, jota rakennamme yhdessä henkilöstömme kanssa.

Iloa talouskasvusta

Vuosi 2017 toi mukanaan myönteisiä näkymiä ja vahvistuvaa, laajaa kasvua Suomen kansantalouteen. Vienti elpyi vauhdilla ja yritykset lisäsivät investointejaan, samalla kun kuluttajien luottamus siivitti yksityisen kulutuksen hyvään kasvuun. Talouskehitys jatkunee myönteisenä niin Suomessa kuin euroalueella. Parantuneesta toimeliaisuudesta huolimatta toimintojemme tehokkuus ja kustannuskilpailukyky on varmistettava nyt ja tulevina vuosina.

Yhteistä hyvää

Vuosi 2017 jäi historiaan myös Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotena. OPn lahja 100-vuotiaalle Suomelle – yhteensä 274 vuotta vapaaehtoistyötä yhdessä henkilöstön, asiakkaiden, hallinnon ja kumppaneiden kanssa – kuvastaa arvojamme ja perustehtäväämme osana yhteiskuntaa. Vapaaehtoistyön kohtaamispaikka Hiiop100.fi jatkaa tehtävien ja tekijöiden yhdistämistä tänäkin vuonna. Olemme aktiivisesti edistämässä toimintaympäristön hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta ja ihmisläheistä yhdessä tekemistä ympäri Suomea eri tekojen ja avausten muodossa.

Yhdessä rohkeasti eteenpäin

OPn vuonna 2016 julkistettu strategia perustuu tulevaisuudenkuvaan, jossa keskeisenä muutosvoimana nousee esiin digitalisaatiosta kumpuava asiakaskäyttäytymisen muutos. Vuonna 2017 päivitimme tätä tulevaisuudenkuvaamme, ja seuraamme jatkuvasti asiakkaiden käyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksia.

Haluamme olla edelläkävijä omalla toimialallamme. Siihen tarvitsemme jatkuvaa ja tiivistä dialogia sekä yhteistyötä asiakkaidemme, hallintomme ja henkilöstömme kanssa. Muutokset toimintaympäristössä, kilpailutilanteessa ja asiakaskäyttäytymisessä tulevat jatkossakin haastamaan meitä. Meidän tulee varmistua siitä, että olemme matkalla oikeaan suuntaan. OPssa asiakas näyttää suunnan, eli seuraamme asiakkaidemme toiveita yhä tiiviimmin. Tavoitteenamme on edelleen parantaa asiakaskokemusta ja kasvaa markkinoita nopeammin.

Pääjohtaja Reijo Karhisen aikana otimme monia rohkeita uudistumisen askeleita. Vuonna 2018 jatkamme uudistumismatkaamme uuden pääjohtajan Timo Ritakallion johdolla. Kiitän entistä pääjohtajaa poikkeuksellisen mittavasta työurasta OPn hyväksi ja toivotan uudelle pääjohtajalle menestystä ja työniloa – yhdessä koko OP Ryhmän kanssa!

Jaakko Pehkonen
Hallintoneuvoston puheenjohtaja